Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠEVELOVÁ, L. -- FERNANDEZ ARIAS, P. -- ŠLEZINGR, M. Influence of Improving Materials of Forest Roads on the Surrounding Environment. Polish Journal of Environmental Studies. 2020. sv. 29, č. 5, s. 3821--3830. ISSN 1230-1485. URL: https://doi.org/10.15244/pjoes/115272

Originální název:
Influence of Improving Materials of Forest Roads on the Surrounding Environment
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Polish Journal of Environmental Studies
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
29
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání:
2020
Od strany:
3821
Do strany:
3830
Počet stran:
10
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Ensuring the efficiency of forest management and the availability of landscape areas requires a quality transport network. However, any structure and its subsequent use generally contributes to a certain disruption of surrounding ecosystems, soil degradation, erosion and changes in vegetation. The presented study analyzes the effects and impacts of the five types of improving materials used to improve the load-bearing capacity of low-volume roads. Two basic types of analyses were performed: the classification of mechanical properties of soil for determining fine clay particle proportions and the chemical testing for pH and carbonate determination. The samples were always collected at three distances from the roadside, at two height levels and in two years: 2012 and 2017. The aim of the study was to quantify the effects of improving materials on the pH changes as well as the carbonate levels, and to compare their changes over the course of five years. Also, we have highlighted the possibilities of "biological tools" (vegetation) to control and minimize the impact of human activities. Vegetative control, or phytoremediation, increases soil resistance to erosion, improves water retention in a landscape and maintains the original balance. It seems to be an effective tool for reduction of the impact of pavement construction materials and technologies on the surrounding environment.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.15244/pjoes/115272
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
02.07.2020 08:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485.

Originální název: Polish Journal of Environmental Studies
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1230-1485
Stát vydavatele:
Polská republika
Místo vydání:
Vydavatel:
HARD Publishing Company
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Uplatněno na projektech:
Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
doc. RNDr. Bc. Jitka Poměnková, Ph.D.
Poslední změna: 10.03.2015 13:49 (prof. Dr. Ing. Petr Maděra)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -