Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FIALOVÁ, J. -- DVOŘÁKOVÁ, S. -- SOKOLOVÁ, I. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originální název: Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand?
Český název:
Organizátor:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Sylva Dvořáková
Ing. Irena Sokolová
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Česká republika
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
11. 5. 2020
Datum ukončení:
13. 5. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
140
Počet účastníků ze zahraničí:
35
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand?, that was the name of the conference organized by the Czech Society of Landscape Engineers and Department of Landscape Management of the Faculty of Forestry and Wood Technology Mendel University in Brno organized under the auspices of prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, the Dean of the Faculty of forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, of JUDr. Bohumil Šimek, the Governor of South Moravia, in cooperation with Czech Bioclimatological Society, AOPK ČR (Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic); Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area and Administration of the Krkonoše National Park,and the Czech Environmental Partnership Foundation with the financial support of FS Bohemia Ltd. The conference was planned to held on 11th to 135th May 2020 in Křtiny. According to the COVID-19 situation was the conference partialy online (http://www.cski-cr.cz/rekreace-a-ochrana-prirody-2020-public-recreation-and[..]) and the hard-copy of proceedings was published.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.06.2020 13:13 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -