Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠLEZINGR, M. Proposal of the Method of Biotechnical Stabilization - Hulin Area. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 364--365. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Proposal of the Method of Biotechnical Stabilization - Hulin Area
Český název:
Autor:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
364
Do strany: 365
Počet stran:
2
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The basis for a design of stabilization measures for banks of watercourses and reservoirs is an assessment of the bank from the perspective of the material it consists of, the existing slope inclination, and the current elements of natural or artificial stabilization. Another important step is to assess the potential cause of the bank damage, the probability of its occurrence, and the significance of possible damage with respect to the bank usage.Following is a description of the proposal biotechnical stabilization.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-715-6
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12345
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Český název:
Organizátor: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Pracoviště: Informační centrum
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Česká republika
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení: 11. 5. 2020
Datum ukončení: 13. 5. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.06.2020 09:16 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -