Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HRŮZA, P. -- BLAHUTA, J. -- PELIKÁN, P. -- OLIŠAROVÁ, L. -- NEDOROST, J. -- MIKITA, T. -- PATOČKA, Z. Recycled Asphalt as an Alternative to Natural Aggregates for Forest Road Reinforcement. Croatian Journal of Forest Engineering. 2020. sv. 41, č. 1, s. 149--161. ISSN 1845-5719. URL: http://www.crojfe.com/archive/volume-41-no-1/recycled-asphalt-as-an-alternative-to-natural-aggregates-for-forest-road-reinforcement/

Originální název: Recycled Asphalt as an Alternative to Natural Aggregates for Forest Road Reinforcement
Český název:
Autor: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Ing. Jaroslav Blahuta, Ph.D.
Ing. Petr Pelikán, Ph.D.
Ing. Lucie Olišarová
Ing. Jiří Nedorost
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Croatian Journal of Forest Engineering
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
41
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
149
Do strany:
161
Počet stran: 13
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The objective of the present paper is to confirm or reject the possible use of recycled asphalt to reinforce forest haul roads regarding the technical requirements set by the standards and directives relevant to the construction of forest road surfaces. The hypothesis is based on the presumption that recycled materials, if correctly used, can reach the same construction properties as standard materials, hence their application does not have a negative effect on reinforcement quality. On a selected stretch of forest road, three test sections were constructed with the use of recycled asphalt, however, each of them with a different technological solution. The first section was reinforced with unbound mixture - Type1 without added water, the second section was constructed using a version of vibrated macadam technology, and recycled asphalt was applied to the third section by the method of basic compacting. In each of the sections, tacheometric cross profile measurement was carried out at monthly intervals to monitor the changes in the cross profile shape, and the number of passages of fully loaded logging trucks was registered; static load tests were performed at pre-defined time intervals to determine the deformation moduli such as deformation characteristics of the road surface structural layers. In all three reinforcement versions, the values of deformation moduli observed during the static load tests were between 68-90 % of the values set by relevant standards for these technologies using natural aggregates. However, the tacheometric measurements did not reveal statistically significant changes in the shape of the reinforcement cross-section. Based on the obtained results, applying recycled asphalt to reinforce forest roads seems to be a suitable alternative to natural quarry aggregate used in unbound structural layers. Recycled material needs to meet the regulatory limits for foreign elements and pass ecotoxicity tests, which is evidenced by a certificate on material compliance issued by the test laboratory.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://www.crojfe.com/archive/volume-41-no-1/recycled-asphalt-as-an-alternative-to-natural-aggregates-for-forest-road-reinforcement/
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 11.02.2020 07:30 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Croatian Journal of Forest Engineering. Zagreb: ISSN 1845-5719.

Originální název:
Croatian Journal of Forest Engineering
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1845-5719
Stát vydavatele:
Chorvatská republika
Místo vydání:
Zagreb
Vydavatel: Forestry Faculty of Zagreb University
URL:
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=91
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Poslední změna:
25.06.2019 09:50 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -