Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZELEŇÁKOVÁ, M. -- LABANT, S. -- ZVIJÁKOVÁ, L. -- WEISS, E. -- ČEPELOVÁ, H. -- WEISS, R. -- FIALOVÁ, J. -- MINĎÁS, J. Methodology for environmental assessment of proposed activity using risk analysis. Environmental Impact Assessment Review. 2020. sv. 80, č. January, ISSN 0195-9255. URL: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106333

Originální název:
Methodology for environmental assessment of proposed activity using risk analysis
Český název:
Autor:
Martina Zeleňáková
Slavomír Labant
Lenka Zvijáková
Erik Weiss
Hana Čepelová
Roland Weiss
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Jozef Minďás
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Environmental Impact Assessment Review
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
80
Číslo periodika v rámci svazku:
January
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
14
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
This study applies a process of detailed assessment to summarize the potential impact of a proposed construction or other activity on the environment before implementation of an investment plan. The aim of the study was to develop a general methodology for analysis and evaluation of environmental issues connected with planned activities and proposed projects (especially buildings and engineering constructions, required implementation of environmental impact assessment process) using a risk analysis method, thus enabling the best option among the proposed activities to be chosen. The methodology was developed for conditions in Slovakia but could be arranged for any other country considering national conditions, requirements, standards and legislative. Application of the developed methodology in environmental impact assessment could create preconditions for more effective implementation of the EIA process. This paper provides a framework for the risk analysis component of the scoping phase within the EIA process. The process outlined in this paper will assist with determination of an estimation of risks to environmental and health of proposed activities.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106333
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 15.11.2019 08:29 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Environmental Impact Assessment Review. Philadelphia: ISSN 0195-9255.

Originální název:
Environmental Impact Assessment Review
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0195-9255
Stát vydavatele:
Spojené státy americké
Místo vydání:
Philadelphia
Vydavatel: Elsevier 1600 John F Kennedy Blvd, Philadelphia, PA 19103 United States
URL: http://www.journals.elsevier.com/environmental-impact-assessment-review
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.07.2014 09:23 (Lenka Baláková)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -