Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARKOVÁ, J. Management of Drinking Water Resources in the Region of South Moravia, Czech Republic. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 315--335. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_13

Originální název:
Management of Drinking Water Resources in the Region of South Moravia, Czech Republic
Český název:
Autor:
Ing. Jana Marková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikace:
kapitola v knize
Odborná kniha:
Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Číslo části:
Od strany:
315
Do strany:
335
Počet stran: 21
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Although it is a renewable source, which has our planet, still the same amount will be for the people of the rarer and undoubtedly still more expensive. For two decades, most of the world's population will live in countries where water supplies are very small. From a global perspective are in the region of South Moravia supplies of good quality water for supply to residents is sufficient. However, it is necessary, these sources maintain, where appropriate, restore, monitor their quality and quantity and ensure their adequate protection from spoilage. The use of surface water and groundwater for drinking purposes, its modification and distribution are very essential for the development of the entire region, especially in the parts where there persists an individual supply.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_13
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.07.2019 10:37 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-18362-2.

Originální název:
Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN:
978-3-030-18362-2
Typ nakladatele:
Nakladatel: Springer Switzerland
Místo vydání:
Cham
Stát:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.07.2019 08:45 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -