Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SCHNEIDER, J. -- KALASOVÁ, Ž. -- FIALOVÁ, J. Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 337--356. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_14

Originální název:
Ecosystem Services and Disservices of Watercourses and Water Areas
Český název:
Autor:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Žaneta Habancová
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikace:
kapitola v knize
Odborná kniha:
Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Číslo části:
Od strany: 337
Do strany:
356
Počet stran:
20
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Ecosystem services and disservices of the watercourse network in the Czech Republic are not systemized in detail yet. It is a pity for the Czech Republic operates long-term monitoring of physical, chemical and biological characteristics of watercourses of all orders. A large part of these data is publicly accessible and serves as the basis for water management planning and management measures. These data are also used for the work of numerous major governmental institutions-the catchment area management establishments, the Czech Hydro-Meteorological Institute, the T. G. Masaryk Water Research Institute, the Academy of Science of the Czech Republic and academic research sites. Tow complex and general assessments of ecosystem services on the national level have already been made by Seják et al. and Vačkář et al. However, a complex system already developing on the international scene allowing for practical applicability of the approach is missing in our country. This chapter, therefore, offers a brief cross-sectional view of the application of ecosystem services in water management and options of application of this system in the Czech Republic.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_14
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.07.2019 08:46 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-18362-2.

Originální název:
Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN:
978-3-030-18362-2
Typ nakladatele:
Nakladatel:
Springer Switzerland
Místo vydání:
Cham
Stát:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.07.2019 08:45 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -