Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HORÁK, M. -- VERTER, N. Ayahuasca in the Czech Republic. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 99 s. ISBN 978-80-7509-656-2.

Originální název: Ayahuasca in the Czech Republic
Český název:
Autor: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
Pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Druh publikace: odborná kniha
ISBN: 978-80-7509-656-2
Typ nakladatele: běžný vydavatelský dům
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání: Brno
Stát: Česká republika
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran: 99
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Ayahuasca is a preparation used in "traditional Amazonian medicine". This book focuses on its utilization in the Czech Republic and the possibilities of using it for therapeutic purposes in local conditions. The book contains a classification of rituals and the characteristics of their organizers and participants. An on-line questionnaire survey was conducted among ayahuasca users from November 1, 2015, to December 31, 2016. The research sample consists of 46 respondents (23 women and 23 men) that once took part in some rituals. Similarly, semi-structured interviews with an average length of 50 minutes recorded with informants. Grounded theory method was applied to analyse the interviews conducted. The results confirm that rituals are adapted according to the needs of the users. The respondents use ayahuasca not only because of healing, but also for spiritual and religious reasons, curiosity/experiment and personality development. In local conditions, the therapeutic potential of ayahuasca lies primarily in the treatment of lifestyle diseases.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: ayahuasca, therapeutic potential, traditional medicine of the Amazon
Obor výsledku: Social sciences, interdisciplinary
Sociology
Anthropology, ethnology
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 24.04.2019 14:42 (Ing. Nahanga Verter, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -