Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HORÁK, M. -- VERTER, N. -- VOZÁRYOVÁ, W. Explicit Attitudes of Inpatients towards the Treatment in Therapeutic Communities for Drug Addicts. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 151--158. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf

Originální název:
Explicit Attitudes of Inpatients towards the Treatment in Therapeutic Communities for Drug Addicts
Český název:
Autor:
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
Wanda Vozáryová
Pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 151
Do strany:
158
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The aim of this paper is to analyze explicit attitudes of inpatients towards the treatment in three therapeutic communities (TCs) for drug addicts situated in Peru, Nicaragua, and the Czech Republic. A cross-cultural qualitative research was conducted in TCs Takiwasi, Centro de Especialidades en Adicciones (CEA) and Sejřek between 2014 and 2016. In each TC, 10 semi-structured interviews recorded during short-term fieldwork (12 hours in total). The interviews were literally transcribed and analyzed using Grounded Theory method. Specifically, 15 principal coding families selected, and the most frequent coding families were processed through Chi-Square Goodness of Fit Test. Most of these were unique and occurred in one TC only. Based on observation of the median, the coding family Spirituality in the Treatment occurred the most of all, meanwhile Personal Therapist and Cohabitation were least spoken about. The research samples were not significantly different in their explicit attitudes.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: treatment, drug addiction, therapeutic community, explicit attitudes
Obor výsledku:
Social sciences, interdisciplinary
Sociology
Anthropology, ethnology
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
24.04.2019 14:41 (Ing. Nahanga Verter, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6.

Originální název: Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-7509-658-6
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání: elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Region in the development of society 2018
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Region in the development of society 2018. 2018, Brno.

Originální název: Region in the development of society 2018
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
15.04.2019 13:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -