Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VERTER, N. -- HASÍKOVÁ, L. The Performance of Grape Production in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 1, s. 333--342. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0333/

Originální název:
The Performance of Grape Production in the Czech Republic
Anglický název:
The Performance of Grape Production in the Czech Republic
Autor:
Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
Mgr. Lea Hasíková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Ústav jazykových a kulturních studií
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
67
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany:
333
Do strany:
342
Počet stran: 10
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
2-s2.0-85062533681
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Grape is a major agrarian input for winemaking in the Czech Republic (Czechia). This contribution assesses the performance of grape production in Czechia. The country’s performance is compared with Slovakia and some major producing countries in the world. Using the OLS approach, the results show that area harvested, yields, farm gate price and wine export have a positive relationship with grape production in Czechia. The descriptive approach shows Czechia as a net importer of wine. Also, grape yields in Czechia and Slovakia have been below the EU and global averages. These two countries’ wine exports have been concentrated in few markets within the EU single market. There is a need for grape farmers in the countries to find ways to improve yield per hectare. Similarly, export promotion should be encouraged and diversified beyond the EU markets to reduce external demand volatility or shocks. Arguably, this measure may accelerate foreign earnings from grape and wine related export products in the country.
Popis v anglickém jazyce:
Grape is a major agrarian input for winemaking in the Czech Republic (Czechia). This contribution assesses the performance of grape production in Czechia. The country’s performance is compared with Slovakia and some major producing countries in the world. Using the OLS approach, the results show that area harvested, yields, farm gate price and wine export have a positive relationship with grape production in Czechia. The descriptive approach shows Czechia as a net importer of wine. Also, grape yields in Czechia and Slovakia have been below the EU and global averages. These two countries’ wine exports have been concentrated in few markets within the EU single market. There is a need for grape farmers in the countries to find ways to improve yield per hectare. Similarly, export promotion should be encouraged and diversified beyond the EU markets to reduce external demand volatility or shocks. Arguably, this measure may accelerate foreign earnings from grape and wine related export products in the country.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: wine, Czechia, price, area harvested, yield, EU
Obor výsledku:
Other agricultural sciences
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://acta.mendelu.cz/67/1/0333/
 
Záznam vložil: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
Poslední změna:
14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
45
        
1234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
1211-8516
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání: Brno
Vydavatel:
Mendelova univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova: čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
431995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
441996
Informační centrum-studovna
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997Informační centrum-studovna
46
1998Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999
Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Informační centrum-studovna
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
522004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004Informační centrum-studovna
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006Informační centrum-studovna
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
552007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007
Informační centrum-studovna
552007
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008Informační centrum-studovna
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-studovna
57
2009Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010
Informační centrum-studovna
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-studovna
59
2011Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012Informační centrum-studovna
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.+420 545 135 035
Informační centrum-studovna
944/3
Mgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů944/4Lenka Čadílková+420 545 135 039

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Poslední změna: 05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
khaki
dobré        
nezajímavé
zelenožlutá
zajímavé
Hodnotilo: 19Průměr: 3.95        Hodnotilo: 17Průměr: 4.00
12
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
azurová
odborné        teoretické
černášedá
praktické
Hodnotilo: 16
Průměr: 4.06        
Hodnotilo: 13
Průměr: 4.38