Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Léčba drogové závislosti v terapeutických komunitách: Případová studie z Peru, Nikaraguy a Česka
Horák, Miroslav
Léčba drogové závislosti v terapeutických komunitách: Případová studie z Peru, Nikaraguy a Česka. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 181 s. ISBN 978-80-7509-707-1. URL: https://bit.ly/2UxSmQO
odborná kniha
2020Podrobnosti
The importance of selenium in fruit nutrition
Ryant, Pavel -- Antošovský, Jiří -- Adam, Vojtěch -- Ducsay, Ladislav -- Škarpa, Petr -- Sapáková, Eva
The importance of selenium in fruit nutrition. In: Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020. s. 241--254. ISBN 978-0-12-818732-6. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818732-6.00018-6
kapitola v knihe
2020Podrobnosti