Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 5

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Ayahuasca in the Czech Republic
Horák, Miroslav -- Verter, Nahanga
Ayahuasca in the Czech Republic. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 99 s. ISBN 978-80-7509-656-2.
odborná kniha2019Podrobnosti
Bufo alvarius: Evidencias literarias y controversias en torno a su uso tradicional
Horák, Miroslav -- Mateos Segovia, Elizabeth -- Cortina Bello, Alí
Bufo alvarius: Evidencias literarias y controversias en torno a su uso tradicional. Medicina Naturista. 2019. zv. 13, č. 1, s. 43--49. ISSN 1576-3080. URL: http://www.medicinanaturista.org/images/revistas/mn13%281%29.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Explicit Attitudes of Inpatients towards the Treatment in Therapeutic Communities for Drug Addicts
Horák, Miroslav -- Verter, Nahanga -- Vozáryová, Wanda
Explicit Attitudes of Inpatients towards the Treatment in Therapeutic Communities for Drug Addicts. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 151--158. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Roots of the Czechoslovak skinheads: Development, trends and politics
Smolík, Josef -- Novák, Petr
Roots of the Czechoslovak skinheads: Development, trends and politics. Human Affairs. 2019. zv. 29, č. 2, s. 157--173. ISSN 1210-3055. URL: https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2019.29.issue-2/humaff-2019-0013/humaff-2019-0013.xml
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The Performance of Grape Production in the Czech Republic
Verter, Nahanga -- Hasíková, Lea
The Performance of Grape Production in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 1, s. 333--342. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0333/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti