Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NADĚŽDINA, N. -- DAVID, J S. -- PINTO, C. -- DAVID, T S. Root sap flow as a tool to establish hydrological thresholds for plant growth and survival. Agricultural Water Management. 2020. sv. 241, č. 1 November, ISSN 0378-3774.

Originální název:
Root sap flow as a tool to establish hydrological thresholds for plant growth and survival
Český název:
Autor:
prof. Ing. Naděžda Naděždina, CSc.
Jorge Soares David
Clara Pinto
Teresa Soares David
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Agricultural Water Management
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 241
Číslo periodika v rámci svazku:
1 November
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
7
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Water saving technologies are important for sustainable agriculture and forestry. Recent research indicates that the plant itself may alternate between several natural water sources to survive drought. Therefore, a key issue is how to establish the boundaries of hydrological conditions important for non-stressed tree growth. The smart decision might be to ask the plant itself. Sap flow represents a suitable language to such a talk: it gives long-term automatic records of plant responses to environmental changes. In this work we illustrate how root sap flow can be used to provide information on the thresholds for two sources of tree root water uptake, superficial soil water and groundwater. With this knowledge, a threshold diagram can be constructed which is species and site specific. Such a diagram may help managers of rain fed plantations to follow the current hydrological conditions and apply irrigation as a preventive treatment to avoid growth loss and tree mortality.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
04.08.2020 14:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Agricultural Water Management. ISSN 0378-3774.

Originální název:
Agricultural Water Management
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0378-3774
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Vydavatel: Elsevier Science BV
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 14.03.2012 20:37 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
234
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -