Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MATULA, R. -- ŘEPKA, R. -- ŠEBESTA, J. -- PETTIT, J L. -- CHAMAGNE, J. -- ŠRÁMEK, M. -- HORGAN, K. -- MADĚRA, P. Resprouting trees drive understory vegetation dynamics following logging in a temperate forest. Scientific Reports. 2020. sv. 10, č. 8 June, ISSN 2045-2322. URL: https://doi.org/10.1038/s41598-020-65367-5

Originální název:
Resprouting trees drive understory vegetation dynamics following logging in a temperate forest
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Scientific Reports
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci svazku:
8 June
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
10
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Removal of canopy trees by logging causes shifts in herbaceous diversity and increases invasibility of the forest understory. However, disturbed (cut) trees of many species do not die but resprout from remaining parts. Because sprouts develop vigorously immediately after disturbances, we hypothesized that sprouts of logged trees offset the changes in species richness and invasibility of the herbaceous layer by eliminating the rise in the resource availability during the time before regeneration from seeds develops. To test this, we analyzed data on herbaceous vegetation and sprout biomass collected in a broadleaved temperate forest in the Czech Republic before and for 6 years after logging. Sprouts that were produced by most of the stumps of logged trees offset large rises in species richness and cover of herbaceous plants and the resource availability that followed logging, but they affected the alien plants more significantly than the native plants. The sprouting canopy effectually eliminated most of the alien species that colonized the forest following a logging event. These findings indicate that in forests dominated by tree species with resprouting ability, sprouts drive the early post-disturbance dynamics of the herbaceous layer. By offsetting the post-disturbance vegetation shifts, resprouting supports forest resilience.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1038/s41598-020-65367-5
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
01.07.2020 13:12 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Scientific Reports. London: ISSN 2045-2322.

Originální název:
Scientific Reports
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 2045-2322
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
London
Vydavatel:
Nature publishing group
URL:
http://www.nature.com/srep/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.11.2016 11:10 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -