Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MATULA, R. -- SVÁTEK, M. a kol. A Research Agenda for Microclimate Ecology in Human-Modified Tropical Forests. Frontiers in Forests and Global Change. 2020. sv. 2, č. 17 January, ISSN 2624-893X. URL: https://doi.org/10.3389/ffgc.2019.00092

Originální název: A Research Agenda for Microclimate Ecology in Human-Modified Tropical Forests
Český název:
Autor: Radim Matula
Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Frontiers in Forests and Global Change
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
2
Číslo periodika v rámci svazku:
17 January
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
11
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Logging and habitat fragmentation impact tropical forest ecosystems in numerous ways, perhaps the most striking of which is by altering the temperature, humidity, and light environment of the forest-its microclimate. Because local-scale microclimatic conditions directly influence the physiology, demography and behavior of most species, many of the impacts of land-use intensification on the biodiversity and ecosystem functioning of tropical forests have been attributed to changes in microclimate. However, the actual pathways through which altered microclimatic conditions reshape the ecology of these human-modified ecosystems remain largely unexplored. To bridge this knowledge gap, here we outline an agenda for future microclimate research in human-modified tropical ecosystems. We focus specifically on three main themes: the role of microclimate in shaping (i) species distributions, (ii) species interactions, and (iii) ecosystem functioning in tropical forests. In doing so we aim to highlight how a renewed focus on microclimate can help us not only better understand the ecology of human-modified tropical ecosystems, but also guide efforts to manage and protect them.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.3389/ffgc.2019.00092
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 09.06.2020 14:10 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Frontiers in Forests and Global Change. Lausanne: ISSN 2624-893X.

Originální název:
Frontiers in Forests and Global Change
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
2624-893X
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání:
Lausanne
Vydavatel:
Frontiers Media SA
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 14.02.2020 10:09 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -