Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FAJSTAVR, M. -- GIAGLI, K. -- VAVRČÍK, H. -- GRYC, V. -- HORÁČEK, P. -- URBAN, J. The cambial response of Scots pine trees to girdling and water stress. IAWA Journal. 2020. sv. 41, č. 2, s. 159--185. ISSN 0928-1541. URL: https://doi.org/10.1163/22941932-bja10004

Originální název: The cambial response of Scots pine trees to girdling and water stress
Český název:
Autor:
Ing. Marek Fajstavr, Ph.D.
Dr. Kyriaki Giagli
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Petr Horáček
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
IAWA Journal
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 41
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany: 159
Do strany:
185
Počet stran:
27
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
We monitored six healthy dominant trees and six girdled Scots pine trees for two successive growing seasons (2014 and 2015) to investigate the seasonal dynamics, cambial activity, and morphology of the new xylem and phloem cells formed under environmental stress when girdling was applied during the dormant period (15 January 2014). Microcore (1.8 mm) samples were collected weekly using a Trephor tool above and below the girdling area, and weather data were measured on site. Drought stress in combination with girdling reduced the total number of differentiation days cell formation. In 2014, no significant differences in tracheid dimensions were observed between the girdled area and the control trees, while in 2015, the control trees showed significantly smaller cell wall thickness and radial dimensions of the latewood tracheids (LW) compared to 2014 and girdled trees had no occurrence of LW. Under stressful heat waves and prolonged periods of no precipitation, the trees tended to reduce the number of tracheids that were formed and exhibited smaller radial dimensions (narrower tree rings) to increase their hydraulic efficiency. Trees responded to limited water availability by forming intra-annual density fluctuations (IADFs L) in the zone of the LW to overcome stressful conditions. Although xylem cell differentiation was affected by stressful conditions, no significant variability in phloem cell dimensions was observed. Thus, the phloem tissue was less sensitive to exogenous factors.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1163/22941932-bja10004
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.05.2020 06:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

IAWA Journal. Leiden: ISSN 0928-1541.

Originální název:
IAWA Journal
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
0928-1541
Stát vydavatele: Nizozemské království
Místo vydání:
Leiden
Vydavatel: Brill NV
URL:
https://brill.com/view/journals/iawa/iawa-overview.xml
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Klíčová slova: čeština: dřevo, anatomie dřeva
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
19
1998
Nauka o dřevě
20
1999
Nauka o dřevě
21
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
22
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
23
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
242003Ústřední knihovna - ÚK Brno
25
2004Informační centrum-čítárna časopisů
26
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
27
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
28
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
29
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
30
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
312010Informační centrum-čítárna časopisů
32
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
332012
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Nauka o dřevě
443+420 545 134 050chal@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CP+420 545 135 039

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
Poslední změna:
14.06.2019 10:27 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -