Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUSBACH, A. -- HRUBAN, R. Osika: všudybylka, popelka a buřeň kulturních lesů. Lesnická práce. 2020. sv. 99, č. 4, s. 17--19. ISSN 0322-9254.

Originální název:
Osika: všudybylka, popelka a buřeň kulturních lesů
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Lesnická práce
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 99
Číslo periodika v rámci svazku: 4
Rok vydání:
2020
Od strany:
17
Do strany:
19
Počet stran: 3
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Současné společensko-ekonomické a environmentální problémy v lesnictví překračují rámec rezortu zemědělství. Masivní odumírání smrku a borovice způsobuje vznik velkoplošných holin a narušuje vzhled krajiny i její vnitřní ekologické vazby. V kontextu tohoto vývoje hledá odborná veřejnost řešení, jakým způsobem co nejefektivněji zalesnit kalamitní holiny a zajistit udržitelnou ekologickou stabilitu v krajině. Jako velmi vhodná volba se jeví využití přípravných dřevin, které dobře snáší extrémní podmínky kalamitních holin. Mezi ně patří osika, která svým malým zastoupením v krajině doposud uniká pozornosti nejen laiků, ale i lesníků. Mnozí návštěvníci lesa ji neznají a u lesníků má po desetiletí stále cejch plevele a popelky kulturních lesů. Nedoceněný vliv na životní prostředí a její málo známá ekologie jsou však dobrým důvodem k hlubšímu poznání a novému pohledu na tuto dřevinu.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
26.05.2020 13:25 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Lesnická práce. Písek: ISSN 0322-9254.

Originální název:
Lesnická práce
Anglický název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0322-9254
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Písek
Vydavatel:
Lesnické kult. ústředí při Čs. akad. zem. v Praze
URL:
http://www.silvarium.cz
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
čeština: dřevo, lesnické práce, lesnictví, lesy, dřevostavba
Ročníky:
VolumeRočník
Lokace
5
1926
Ústřední knihovna - ÚK Brno
8
1929
Ústřední knihovna - ÚK Brno
721993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
72
1993
Geodézie
72
1993
Geologie a pedologie
72
1993
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
72
1993
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
721993Lesnické stavby a meliorace
72
1993Myslivost
72
1993
Ochrana lesů
721993Zakládání a pěstění lesů
72
1993
Hospodářská úprava lesů
72
1993
Ekologie lesa
72
1993
Biotechnika zeleně
72
1993
Oddělení účelových zařízení
73
1994
Ústřední knihovna - ÚK Brno
73
1994
Geodézie
73
1994
Geologie a pedologie
73
1994Lesnická botanika, dendrologie a typologie
73
1994
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
73
1994
Lesnické stavby a meliorace
73
1994
Myslivost
73
1994
Ochrana lesů
73
1994
Zakládání a pěstění lesů
73
1994
Hospodářská úprava lesů
73
1994Ekologie lesa
73
1994
Děkanát LDF
73
1994Biotechnika zeleně
731994
Oddělení účelových zařízení
741995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
74
1995
Geodézie
741995Geologie a pedologie
74
1995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
74
1995Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
74
1995
Lesnické stavby a meliorace
74
1995Myslivost
74
1995
Ochrana lesů
741995Zakládání a pěstění lesů
74
1995
Hospodářská úprava lesů
74
1995Ekologie lesa
74
1995
Biotechnika zeleně
741995
Oddělení účelových zařízení
75
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
75
1996
Geologie a pedologie
75
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
751996
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
75
1996
Lesnická a dřevařská technika
75
1996
Myslivost
75
1996Ochrana lesů
751996
Zakládání a pěstění lesů
75
1996
Hospodářská úprava lesů
75
1996
Ekologie lesa
75
1996Biotechnika zeleně
76
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
76
1997
Geologie a pedologie
76
1997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
76
1997
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
76
1997
Lesnická a dřevařská technika
76
1997
Myslivost
76
1997Ochrana lesů
76
1997
Zakládání a pěstění lesů
76
1997
Hospodářská úprava lesů
76
1997
Ekologie lesa
76
1997
Biotechnika zeleně
771998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
77
1998
Geologie a pedologie
77
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
77
1998Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
77
1998Lesnické stavby a meliorace
77
1998
Lesnická a dřevařská technika
77
1998
Myslivost
771998
Ochrana lesů
77
1998
Zakládání a pěstění lesů
771998Hospodářská úprava lesů
77
1998
Ekologie lesa
77
1998
Biotechnika zeleně
781999Ústřední knihovna - ÚK Brno
78
1999
Geologie a pedologie
781999Lesnická botanika, dendrologie a typologie
781999
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
78
1999
Lesnické stavby a meliorace
78
1999Lesnická a dřevařská technika
781999Myslivost
78
1999
Ochrana lesů
781999
Zakládání a pěstění lesů
781999
Hospodářská úprava lesů
78
1999
Ekologie lesa
78
1999
Biotechnika zeleně
792000Ústřední knihovna - ÚK Brno
79
2000
Geodézie
79
2000Geologie a pedologie
79
2000
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
792000Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
79
2000
Lesnické stavby a meliorace
79
2000
Lesnická a dřevařská technika
79
2000
Myslivost
79
2000
Ochrana lesů
79
2000
Zakládání a pěstění lesů
79
2000
Hospodářská úprava lesů
79
2000
Ekologie lesa
79
2000
Biotechnika zeleně
802001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
80
2001Geodézie
80
2001
Geologie a pedologie
80
2001
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
802001
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
80
2001
Lesnické stavby a meliorace
802001
Lesnická a dřevařská technika
80
2001
Myslivost
80
2001Ochrana lesů
80
2001
Zakládání a pěstění lesů
80
2001
Hospodářská úprava lesů
80
2001
Ekologie lesa
80
2001
Biotechnika zeleně
81
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
81
2002
Geodézie
81
2002
Geologie a pedologie
81
2002
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
81
2002
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
81
2002
Lesnické stavby a meliorace
81
2002
Lesnická a dřevařská technika
81
2002
Myslivost
812002
Ochrana lesů
81
2002Zakládání a pěstění lesů
81
2002
Hospodářská úprava lesů
812002Ekologie lesa
812002Biotechnika zeleně
82
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
82
2003
Geodézie
82
2003
Geologie a pedologie
82
2003
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
82
2003
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
822003
Lesnické stavby a meliorace
82
2003
Lesnická a dřevařská technika
822003Myslivost
82
2003
Ochrana lesů
822003
Zakládání a pěstění lesů
82
2003
Hospodářská úprava lesů
82
2003
Ekologie lesa
82
2003
Biotechnika zeleně
83
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
83
2004Geodézie
83
2004
Geologie a pedologie
83
2004
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
83
2004
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
83
2004
Lesnické stavby a meliorace
83
2004
Lesnická a dřevařská technika
832004
Myslivost
83
2004
Ochrana lesů
83
2004Zakládání a pěstění lesů
83
2004
Hospodářská úprava lesů
83
2004
Ekologie lesa
83
2004
Biotechnika zeleně
84
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
842005
Geodézie
84
2005
Geologie a pedologie
84
2005
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
84
2005
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
84
2005
Lesnické stavby a meliorace
84
2005
Lesnická a dřevařská technika
84
2005
Myslivost
84
2005
Ochrana lesů
84
2005
Zakládání a pěstění lesů
84
2005
Hospodářská úprava lesů
84
2005
Ekologie lesa
84
2005
Biotechnika zeleně
85
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
85
2006
Geodézie
85
2006
Geologie a pedologie
85
2006
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
85
2006
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
85
2006
Lesnické stavby a meliorace
85
2006Lesnická a dřevařská technika
85
2006
Myslivost
85
2006
Ochrana lesů
852006
Zakládání a pěstění lesů
85
2006
Hospodářská úprava lesů
85
2006
Ekologie lesa
852006Biotechnika zeleně
86
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
86
2007
Geodézie
862007Geologie a pedologie
86
2007
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
86
2007
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
86
2007
Lesnické stavby a meliorace
86
2007
Lesnická a dřevařská technika
86
2007Myslivost
86
2007
Ochrana lesů
86
2007
Zakládání a pěstění lesů
862007
Hospodářská úprava lesů
862007Základní zpracování dřeva
862007
Ekologie lesa
86
2007
Biotechnika zeleně
872008
Informační centrum-čítárna časopisů
87
2008
Geodézie
872008
Geologie a pedologie
87
2008
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
872008Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
872008Lesnické stavby a meliorace
872008
Lesnická a dřevařská technika
87
2008
Myslivost
87
2008Ochrana lesů
872008Zakládání a pěstění lesů
87
2008
Hospodářská úprava lesů
87
2008
Základní zpracování dřeva
87
2008
Ekologie lesa
87
2008
Biotechnika zeleně
88
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
88
2009
Geodézie
88
2009
Geologie a pedologie
88
2009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
88
2009
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
88
2009Lesnické stavby a meliorace
882009
Lesnická a dřevařská technika
882009
Myslivost
88
2009
Ochrana lesů
882009Zakládání a pěstění lesů
88
2009
Hospodářská úprava lesů
88
2009
Základní zpracování dřeva
88
2009
Ekologie lesa
882009Biotechnika zeleně
892010Informační centrum-čítárna časopisů
89
2010
Geodézie
89
2010Geologie a pedologie
89
2010
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
892010Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
892010Lesnické stavby a meliorace
892010Lesnická a dřevařská technika
89
2010
Myslivost
89
2010
Ochrana lesů
89
2010
Zakládání a pěstění lesů
89
2010
Základní zpracování dřeva
892010Ekologie lesa
89
2010
Biotechnika zeleně
90
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
90
2011
Geologie a pedologie
90
2011
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
90
2011
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
90
2011
Lesnické stavby a meliorace
90
2011
Lesnická a dřevařská technika
90
2011Myslivost
90
2011
Ochrana lesů
90
2011
Zakládání a pěstění lesů
90
2011
Základní zpracování dřeva
902011Ekologie lesa
902011
Biotechnika zeleně
91
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
91
2012
Geologie a pedologie
91
2012
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
912012
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
91
2012
Lesnické stavby a meliorace
912012Lesnická a dřevařská technika
912012
Myslivost
912012
Ochrana lesů
912012
Zakládání a pěstění lesů
91
2012Základní zpracování dřeva
912012
Ekologie lesa
91
2012
Biotechnika zeleně

Dílčí knihovny
Název
ČísloÚstav
Knihovník
TelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Geodézie
411ÚGT LDFIlona Ostřížková+420 545 134 015
Geologie a pedologie413doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.+420 545 134 039vranova@mendelu.cz
Lesnická botanika, dendrologie a typologie414ÚLBDG LDF+420 545 134 556
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika421
+420 545 134 070
Lesnické stavby a meliorace422Dana Pernicová+420 545 223 606
Myslivost
424Iveta Hrubá
+420 545 134 114
hruba1@mendelu.cz
Ochrana lesů425
+420 545 134 114
hruba1@mendelu.cz
Zakládání a pěstění lesů
426Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
+420 545 134 132
katerina.houskova@mendelu.cz
Hospodářská úprava lesů
428
ÚHÚL LDF
+420 545 134 146
Ekologie lesa
471
ÚEL LDFEliška Tučková+420 545 134 143
Biotechnika zeleně
562
+420 519 367 274
vaida@zf.mendelu.cz
Oddělení účelových zařízení
922
Ing. Ivana Plevová+420 545 135 032
Děkanát LDF
491
+420 545 134 001
Lesnická a dřevařská technika
423
ÚT LDFLenka Petrášová+420 545 134 149
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039
Základní zpracování dřeva
441
ÚDT LDF
+420 545 134 157

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Poslední změna:
12.10.2017 14:52 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -