Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUPEC, A. -- KUPEC, P. Mangrove Structure Types Determine Recreational Attractivity of the Coastal Zone in Guimaras Island, the Philippines. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 282--285. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Mangrove Structure Types Determine Recreational Attractivity of the Coastal Zone in Guimaras Island, the Philippines
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
282
Do strany:
285
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Mangrove forests present contextually unique ecosystems providing many ecosystem services. Except of their exceptional coast stabilization function they serve as a biotope for specific organisms, rise the biodiversity, protect the shoreline mechanically, chemically and biologically, mitigate climate extremes (wind, waves, temperature), provides food opportunity to local communities etc. Their structure is generally determined by climatic and soil conditions in combination with the human activities and impacts. While climatic and soil conditions could be stated as long-termly stable, human activities fluctuates variably in time from long-time influences to point accidents or catastrophes. The coastal mangrove forests of observed locality, Guimaras Island, Northwest Visayas, the Philippines were affected by all the human influences mentioned above in a short history. Specific management of coastal mangroves realized by local fishermen on one side and the oil spill accident in 2006 in combination with following reconstruction of mangroves in the most affected parts of the island on the second one have created different structure types of mangrove forest around the island. The article presents these different mangrove forests structures from the recreational point of view with the focus put on the mangrove structures and their recreational attractivity.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7509-715-6
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Český název:
Organizátor:
Pracoviště: Informační centrum
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Česká republika
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference:
ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
11. 5. 2020
Datum ukončení:
13. 5. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.06.2020 09:16 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -