Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JELÍNEK, P. -- ČECH, M. Přírodní rezervace Zadní Hády. Dubohabřina s kobercem květů.  [online]. 2020. URL: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/rezervace/fotoknihy/.

Originální název:
Přírodní rezervace Zadní Hády. Dubohabřina s kobercem květů.
Anglický název: Nature Reserve Zadní Hády. Oak-hornbeam forest with rich herb undergrowth.
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
Druh nosiče:
online
Rok zveřejnění:
2020
URL: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/rezervace/fotoknihy/
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Fotokniha jedné z 22 rezervací, které zasahují na území ŠLP Křtiny Mendelovy univerzity pro širokou veřejnost. Projekt vznikl při filmování rezervací mezi lety 2006 - 2018
Popis v anglickém jazyce:
Photobook of the nature reserve, one of 22 which are in the TFE Křtiny, Mendel University. The project of video footage of typical and unique parts of all FTE Krtiny nature reserves.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: Nature reserve Zadni Hady, TFE Krtiny, nature reserve, nature conservation, biodiversity
čeština: biodiverzita, přírodní rezervace, Přírodní rezervace Zadní Hády, ochrana přírody, ŠLP Křtiny
Obor výsledku:
Biodiversity conservation
Environmental sciences
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Poslední změna:
27.04.2020 22:46 (Ing. Petr Jelínek, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -