Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JELÍNEK, P. -- ČECH, M. Přírodní rezervace U Brněnky. Krasová plošina s opuštěným lomem.  [online]. 2020. URL: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/rezervace/fotoknihy/.

Originální název:
Přírodní rezervace U Brněnky. Krasová plošina s opuštěným lomem.
Anglický název:
Nature Reserve U Brněnky. Karst plane with abandoned quarry.
Autor:
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
Druh nosiče:
online
Rok zveřejnění:
2020
URL:
http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/rezervace/fotoknihy/
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Fotokniha jedné z 22 rezervací, které zasahují na území ŠLP Křtiny Mendelovy univerzity pro širokou veřejnost. Projekt vznikl při filmování rezervací mezi lety 2006 - 2018
Popis v anglickém jazyce:
Photobook of the nature reserve, one of 22 which are in the TFE Křtiny, Mendel University. The project of video footage of typical and unique parts of all FTE Krtiny nature reserves.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: nature reserve, nature conservation, U Brnenky nature reserve, TFE Křtiny, biodiversity
čeština: biodiverzita, přírodní rezervace, ochrana přírody, ŠLP Křtiny, Přírodní rezervace U Brněnky
Obor výsledku: Biodiversity conservation
Environmental sciences
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Poslední změna:
27.04.2020 22:37 (Ing. Petr Jelínek, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -