Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JELÍNEK, P. -- ČECH, M. Přírodní rezervace Dřínová. Příkré kamenité svahy nad Adamovem.  [online]. 2020. URL: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/rezervace/fotoknihy/.

Originální název:
Přírodní rezervace Dřínová. Příkré kamenité svahy nad Adamovem.
Anglický název:
Nature Reserve Dřínová. Steep stony slopes near Adamov.
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
Druh nosiče:
online
Rok zveřejnění: 2020
URL:
http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/rezervace/fotoknihy/
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Fotokniha jedné z 22 rezervací, které zasahují na území ŠLP Křtiny Mendelovy univerzity pro širokou veřejnost. Projekt vznikl při filmování rezervací mezi lety 2006 - 2018
Popis v anglickém jazyce:
Photobook of the nature reserve, one of 22 which are in the TFE Křtiny, Mendel University. The project of video footage of typical and unique parts of all FTE Krtiny nature reserves.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: Drinova nature reserve, nature reserve, nature conservation, TFE Křtiny, biodiversity
čeština: biodiverzita, přírodní rezervace, Přírodní rezervace Dřínová, ochrana přírody, ŠLP Křtiny
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Poslední změna:
27.04.2020 22:30 (Ing. Petr Jelínek, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -