Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JELÍNEK, P. -- ČECH, M. Přírodní rezervace Čihadlo. Orchidejový les u Babic.  [online]. 2020. URL: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/rezervace/fotoknihy/.

Originální název:
Přírodní rezervace Čihadlo. Orchidejový les u Babic.
Anglický název:
Nature Reserve Čihadlo. Orchid forest near Babice village.
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
Druh nosiče: online
Rok zveřejnění:
2020
URL: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/rezervace/fotoknihy/
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Fotokniha jedné z 22 rezervací, které zasahují na území ŠLP Křtiny Mendelovy univerzity pro širokou veřejnost. Projekt vznikl při filmování rezervací mezi lety 2006 - 2018
Popis v anglickém jazyce:
Photobook of the nature reserve, one of 22 which are in the TFE Křtiny, Mendel University. The project of video footage of typical and unique parts of all FTE Krtiny nature reserves.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: Nature reserve Cihadlo, nature reserve, nature conservation, TFE Křtiny, biodiversity
čeština: biodiverzita, přírodní rezervace, ochrana přírody, ŠLP Křtiny, Přírodní rezervace Čihadlo
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
27.04.2020 22:49 (Ing. Petr Jelínek, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -