Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠAMONIL, P. -- PHILLIPS, J D. -- DANĚK, P. -- BENEŠ, V. -- PAWLIK, L. Soil, regolith, and weathered rock: Theoretical concepts and evolution in old-growth temperate forests, Central Europe. Geoderma. 2020. sv. 368, č. 1 June, ISSN 0016-7061. URL: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114261

Originální název: Soil, regolith, and weathered rock: Theoretical concepts and evolution in old-growth temperate forests, Central Europe
Český název:
Autor:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Jonathan D Phillips
Pavel Daněk
RNDr. Vojtěch Beneš
Lukasz Pawlik
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Geoderma
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
368
Číslo periodika v rámci svazku:
1 June
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
15
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Evolution of weathering profiles (WP) is critical for landscape evolution, soil formation, biogeochemical cycles, and critical zone hydrology and ecology. Weathering profiles often include soil or solum (O, A, E, and B horizons), non-soil regolith (including soil C horizons, saprolite), and weathered rock. Development of these is a function of weathering at the bedrock weathering front to produce weathered rock; weathering at the boundary between regolith and weathered rock to produce saprolite, and pedogenesis to convert non-soil regolith to soil. Relative thicknesses of soil (T-s), non-soil regolith (T-r) and weathered rock (T-w) can provide insight into the relative rates of these processes at some sites with negligible surface removals or deposition. Scenarios of weathering profile development based on these are developed in current study. We investigated these with ground penetrating radar, electrical resistance tomography, and seismic profiling at three old growth forest sites in the Czech Republic, on gneiss, granite, and flysch bedrock. We found that the geophysical methods - which generated thousands of separate measurements of T-s, T-r, T-w-to produce good estimates. The weathered rock layer (sensu lato) was generally the thickest of the weathering profile layers. Mean soil thicknesses were about 0.64-0.75 m at the three sites, with typical maxima around 1.5 m. Non-soil regolith thicknesses averaged about 2.5 m on the gneiss site and 1.2-1.4 at the other sites. Weathered rock had a mean thickness of 7 m at the gneiss site (up to 10.3), 4.6 at the granite site, and 3.4 on flysch. Results indicate that weathering at the bedrock weathering front is more rapid than conversion of weathered rock to regolith, which is in turn more rapid than saprolite-to-soil conversion by pedogenesis on all three bedrock types. No evidence was found of steady-state soil, non-soil regolith, or weathered rock thicknesses or evolution toward steady-state. Steady-state would require that weathering rates at the bedrock and/or regolith weathering fronts decline to negligible rates as profiles thicken, but the relative thicknesses at our study sites do not indicate this is the case.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114261
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
27.04.2020 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Geoderma. ISSN 0016-7061.

Originální název:
Geoderma
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0016-7061
Stát vydavatele: Nizozemské království
Místo vydání:
Vydavatel: Elsevier Science BV
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Ing. Barbora Šebková, Ph.D.
Poslední změna: 14.03.2012 20:45 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -