Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VOJTA, J. -- VOLAŘÍK, D. -- KOVÁŘ, P. Interaction between light availability and grazing enhances species richness and turnover of vascular plants in shrubby pastures in Romania. Community Ecology. 2020. sv. 21, č. 1, s. 67--77. ISSN 1585-8553. URL: https://doi.org/10.1007/s42974-020-00007-6

Originální název:
Interaction between light availability and grazing enhances species richness and turnover of vascular plants in shrubby pastures in Romania
Český název:
Autor: J. Vojta
Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
P. Kovář
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Community Ecology
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 21
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany: 67
Do strany:
77
Počet stran:
11
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Shrubs in pastures are expected to adversely affect plant species diversity and community composition at various spatial scales. We recorded vegetation composition as well as light conditions and other environmental variables in 105 1 m(2) plots nested in 35 sampling sites in shrubby pastures in Romanian Banat. We used generalized linear models, generalized linear mixed-effects models, and linear regression to find determinants of species turnover and richness at patch and community level. We expected shrubs to negatively influence species richness on the patch level but to introduce spatial heterogeneity to the light availability resulting in a unimodal relationship of light availability with species richness on the community level. Species turnover was significantly influenced by light conditions, grazing variability, and distance between the plots. We found a unimodal relationship between light availability and species richness consistently across the two spatial scales in grazed sites. However, the same relationship changed its shape from linear to unimodal in non-grazed sites. Shrubs in pastures may not be considered as a threat to plant species diversity. Instead, they contribute significantly to plant species diversity and vegetation heterogeneity.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1007/s42974-020-00007-6
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 13:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
34
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Community Ecology. ISSN 1585-8553.

Originální název:
Community Ecology
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1585-8553
Stát vydavatele: Maďarsko
Místo vydání:
Vydavatel:
AKADEMIAI KIADO RT
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.03.2012 20:40 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -