Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

AL-OKAISHI, A S. Local Management System of Dragon's Blood Tree (Dracaena cinnabari Balf. f.) Resin in Firmihin Forest, Socotra Island, Yemen. Forests. 2020. sv. 11, č. 4, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/4/389

Originální název:
Local Management System of Dragon's Blood Tree (Dracaena cinnabari Balf. f.) Resin in Firmihin Forest, Socotra Island, Yemen
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Forests
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci svazku:
4
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 16
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Various nontimber forest products (NTFPs) are produced from the forests and woodlands of Yemen. Dragon's blood tree resin is one of the commercial NTFPs in Yemen and is produced by tapping Dracaena cinnabari trees, which are listed as vulnerable by the IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List. By applying a forest resource assessment, the present study inventoried the D. cinnabari forest with the aim of identifying and evaluating its structure, the harvesting status of the resin, and the current management system. The study was conducted in the Firmihin forest, Socotra Island, Yemen Republic. The forest resource assessment was carried out through a forest inventory by measuring trees from 12 plots following stratified random sampling. The relevant parameters of a total of 819 trees were measured, including the tree height, stem height of lowest branches, height of the highest wound, diameter at breast height (DBH), and presence of wounds. The wounds were measured on a total of 401 trees. Value chain analysis (VCA) was used to clarify the flow of dragon's blood tree resin from the producers to the local, national, and international markets. Traditional management was examined using questionnaires in the case study area and surrounding villages. There are two tapping techniques: (1) collecting the pure dragon's blood tree resin and (2) cutting part of the bark along with the pure resin. The second technique resulted in 84% of the trees having wounds. The tappers were mostly from the community in and around the forest. The study found that the traditional management system of tapping dragon's blood tree resin is not sustainable.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/4/389
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
01.04.2020 08:11 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Forests. Basel: ISSN 1999-4907.

Originální název:
Forests
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1999-4907
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání:
Basel
Vydavatel: MDPI AG
URL: http://www.mdpi.com/journal/forests
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.11.2016 10:36 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -