Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUJKA, P. -- KUSBACH, A. Jedle bělokorá v Moravských Karpatech: historie, současnost a budoucnost?. Lesnická práce. 2020. sv. 99, č. 2, s. 32--34. ISSN 0322-9254.

Originální název:
Jedle bělokorá v Moravských Karpatech: historie, současnost a budoucnost?
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Lesnická práce
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
99
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání: 2020
Od strany:
32
Do strany:
34
Počet stran:
3
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
V souvislosti s tvorbou dokumentace oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL) jsme se dostali k problematice přirozeného výskytu jedle bělokoré (Abies alba Milí.) v oblasti Bílých Karpat a Vizovických vrchů (přírodní lesní oblast 38). Tato problematika byla v minulosti v Lesnické práci (LP) již řešena (např. příspěvky Zdeňka Prudiče, LP č. 10/1957, č. 9/1959, č. 3/1969). Nové poznatky k tématu přináší nejen studium archivních pramenů, ale také data ze stále se rozvíjejících oblastí paleoekologie, např. paleokli- matologie a palynologie. Téma je po letech v souvislosti s novými poznatky i změnou klimatu o to více aktuální. Cílem příspěvku je stručně charakterizovat vývoj populace jedle a její antropogenní ovlivnění v nejjižnější části moravských Karpat od jejích doložených počátků až do současnosti. Zároveň považujeme za důležité položit otázku: "A co bude s jedlí dál?"
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.02.2020 15:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Lesnická práce. Písek: ISSN 0322-9254.

Originální název:
Lesnická práce
Anglický název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0322-9254
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Písek
Vydavatel:
Lesnické kult. ústředí při Čs. akad. zem. v Praze
URL:
http://www.silvarium.cz
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
čeština: dřevo, lesnické práce, lesnictví, lesy, dřevostavba
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
5
1926
Ústřední knihovna - ÚK Brno
8
1929
Ústřední knihovna - ÚK Brno
72
1993Ústřední knihovna - ÚK Brno
72
1993
Geodézie
72
1993
Geologie a pedologie
721993
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
72
1993
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
72
1993Lesnické stavby a meliorace
72
1993
Myslivost
72
1993Ochrana lesů
72
1993
Zakládání a pěstění lesů
721993Hospodářská úprava lesů
72
1993Ekologie lesa
721993
Biotechnika zeleně
721993Oddělení účelových zařízení
73
1994
Ústřední knihovna - ÚK Brno
73
1994
Geodézie
73
1994
Geologie a pedologie
73
1994
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
73
1994
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
73
1994Lesnické stavby a meliorace
731994
Myslivost
73
1994
Ochrana lesů
73
1994
Zakládání a pěstění lesů
731994
Hospodářská úprava lesů
73
1994
Ekologie lesa
73
1994
Děkanát LDF
73
1994
Biotechnika zeleně
73
1994Oddělení účelových zařízení
74
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
74
1995
Geodézie
74
1995
Geologie a pedologie
74
1995Lesnická botanika, dendrologie a typologie
74
1995
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
741995Lesnické stavby a meliorace
74
1995Myslivost
74
1995
Ochrana lesů
741995Zakládání a pěstění lesů
741995
Hospodářská úprava lesů
74
1995
Ekologie lesa
74
1995Biotechnika zeleně
74
1995
Oddělení účelových zařízení
751996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
75
1996
Geologie a pedologie
75
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
751996
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
751996
Lesnická a dřevařská technika
75
1996
Myslivost
751996Ochrana lesů
75
1996
Zakládání a pěstění lesů
751996
Hospodářská úprava lesů
751996Ekologie lesa
75
1996
Biotechnika zeleně
76
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
761997Geologie a pedologie
76
1997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
761997
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
76
1997Lesnická a dřevařská technika
76
1997
Myslivost
76
1997
Ochrana lesů
761997
Zakládání a pěstění lesů
76
1997
Hospodářská úprava lesů
76
1997
Ekologie lesa
76
1997
Biotechnika zeleně
77
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
77
1998
Geologie a pedologie
77
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
77
1998
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
77
1998
Lesnické stavby a meliorace
77
1998
Lesnická a dřevařská technika
77
1998
Myslivost
77
1998
Ochrana lesů
771998Zakládání a pěstění lesů
77
1998
Hospodářská úprava lesů
77
1998
Ekologie lesa
77
1998
Biotechnika zeleně
781999Ústřední knihovna - ÚK Brno
78
1999Geologie a pedologie
78
1999
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
78
1999
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
78
1999
Lesnické stavby a meliorace
78
1999
Lesnická a dřevařská technika
78
1999
Myslivost
781999
Ochrana lesů
78
1999
Zakládání a pěstění lesů
78
1999
Hospodářská úprava lesů
78
1999
Ekologie lesa
78
1999
Biotechnika zeleně
79
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
79
2000Geodézie
792000Geologie a pedologie
79
2000Lesnická botanika, dendrologie a typologie
79
2000
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
792000
Lesnické stavby a meliorace
79
2000
Lesnická a dřevařská technika
79
2000Myslivost
792000Ochrana lesů
79
2000
Zakládání a pěstění lesů
79
2000
Hospodářská úprava lesů
792000Ekologie lesa
79
2000
Biotechnika zeleně
80
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
80
2001
Geodézie
80
2001
Geologie a pedologie
80
2001
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
80
2001
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
802001Lesnické stavby a meliorace
80
2001
Lesnická a dřevařská technika
802001
Myslivost
80
2001
Ochrana lesů
802001
Zakládání a pěstění lesů
80
2001
Hospodářská úprava lesů
80
2001
Ekologie lesa
80
2001Biotechnika zeleně
81
2002Ústřední knihovna - ÚK Brno
81
2002
Geodézie
81
2002Geologie a pedologie
81
2002
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
81
2002
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
812002
Lesnické stavby a meliorace
812002Lesnická a dřevařská technika
812002
Myslivost
81
2002
Ochrana lesů
81
2002
Zakládání a pěstění lesů
81
2002
Hospodářská úprava lesů
81
2002
Ekologie lesa
81
2002
Biotechnika zeleně
82
2003Ústřední knihovna - ÚK Brno
822003Geodézie
82
2003
Geologie a pedologie
82
2003Lesnická botanika, dendrologie a typologie
822003
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
82
2003
Lesnické stavby a meliorace
822003Lesnická a dřevařská technika
822003
Myslivost
82
2003
Ochrana lesů
822003
Zakládání a pěstění lesů
82
2003
Hospodářská úprava lesů
822003
Ekologie lesa
822003Biotechnika zeleně
832004Informační centrum-čítárna časopisů
83
2004Geodézie
83
2004
Geologie a pedologie
832004
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
832004Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
832004
Lesnické stavby a meliorace
83
2004
Lesnická a dřevařská technika
83
2004
Myslivost
83
2004
Ochrana lesů
83
2004
Zakládání a pěstění lesů
83
2004
Hospodářská úprava lesů
83
2004
Ekologie lesa
83
2004
Biotechnika zeleně
84
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
84
2005
Geodézie
84
2005Geologie a pedologie
84
2005
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
842005Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
842005Lesnické stavby a meliorace
842005Lesnická a dřevařská technika
84
2005
Myslivost
84
2005
Ochrana lesů
842005
Zakládání a pěstění lesů
842005
Hospodářská úprava lesů
84
2005
Ekologie lesa
84
2005
Biotechnika zeleně
85
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
85
2006
Geodézie
85
2006
Geologie a pedologie
85
2006
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
852006Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
85
2006
Lesnické stavby a meliorace
852006
Lesnická a dřevařská technika
85
2006
Myslivost
85
2006
Ochrana lesů
85
2006
Zakládání a pěstění lesů
85
2006
Hospodářská úprava lesů
85
2006
Ekologie lesa
85
2006
Biotechnika zeleně
86
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
86
2007
Geodézie
862007Geologie a pedologie
862007
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
862007
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
86
2007
Lesnické stavby a meliorace
86
2007Lesnická a dřevařská technika
86
2007
Myslivost
86
2007
Ochrana lesů
86
2007
Zakládání a pěstění lesů
86
2007
Hospodářská úprava lesů
86
2007Základní zpracování dřeva
86
2007Ekologie lesa
862007Biotechnika zeleně
87
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
87
2008Geodézie
87
2008
Geologie a pedologie
87
2008Lesnická botanika, dendrologie a typologie
87
2008
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
87
2008
Lesnické stavby a meliorace
872008Lesnická a dřevařská technika
87
2008
Myslivost
87
2008Ochrana lesů
872008Zakládání a pěstění lesů
87
2008
Hospodářská úprava lesů
872008Základní zpracování dřeva
87
2008
Ekologie lesa
87
2008
Biotechnika zeleně
88
2009Informační centrum-čítárna časopisů
882009
Geodézie
882009
Geologie a pedologie
88
2009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
88
2009
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
88
2009
Lesnické stavby a meliorace
88
2009
Lesnická a dřevařská technika
88
2009
Myslivost
882009Ochrana lesů
88
2009Zakládání a pěstění lesů
88
2009
Hospodářská úprava lesů
88
2009
Základní zpracování dřeva
88
2009
Ekologie lesa
88
2009
Biotechnika zeleně
892010
Informační centrum-čítárna časopisů
89
2010Geodézie
89
2010
Geologie a pedologie
89
2010
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
892010
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
89
2010
Lesnické stavby a meliorace
89
2010
Lesnická a dřevařská technika
89
2010
Myslivost
89
2010
Ochrana lesů
89
2010
Zakládání a pěstění lesů
89
2010
Základní zpracování dřeva
89
2010
Ekologie lesa
89
2010
Biotechnika zeleně
90
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
90
2011Geologie a pedologie
902011Lesnická botanika, dendrologie a typologie
90
2011
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
90
2011
Lesnické stavby a meliorace
90
2011
Lesnická a dřevařská technika
90
2011
Myslivost
90
2011
Ochrana lesů
902011Zakládání a pěstění lesů
902011Základní zpracování dřeva
90
2011
Ekologie lesa
90
2011
Biotechnika zeleně
91
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
91
2012
Geologie a pedologie
91
2012
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
91
2012
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
91
2012
Lesnické stavby a meliorace
91
2012
Lesnická a dřevařská technika
91
2012Myslivost
91
2012Ochrana lesů
91
2012
Zakládání a pěstění lesů
91
2012
Základní zpracování dřeva
91
2012
Ekologie lesa
91
2012
Biotechnika zeleně

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Geodézie
411ÚGT LDF+420 545 134 015
Geologie a pedologie
413
+420 545 134 039
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
414
ÚLBDG LDFIng. Jana Posslová, Ph.D.
+420 545 134 556
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
421
Alena Smolková
+420 545 134 070
Lesnické stavby a meliorace
422
Dana Pernicová
+420 545 223 606
Myslivost
424+420 545 134 114hruba1@mendelu.cz
Ochrana lesů
425
ÚOLM LDF
+420 545 134 114
hruba1@mendelu.cz
Zakládání a pěstění lesů
426
ÚZPL LDFIng. Kateřina Houšková, Ph.D.
+420 545 134 132
katerina.houskova@mendelu.cz
Hospodářská úprava lesů
428ÚHÚL LDF+420 545 134 146kneifl@mendelu.cz
Ekologie lesa471ÚEL LDFEliška Tučková+420 545 134 143tuckova@mendelu.cz
Biotechnika zeleně562+420 519 367 274vaida@zf.mendelu.cz
Oddělení účelových zařízení
922
+420 545 135 032plevova@mendelu.cz
Děkanát LDF491DLDF LDF
+420 545 134 001
dobesova@mendelu.cz
Lesnická a dřevařská technika
423
ÚT LDFLenka Petrášová+420 545 134 149skoumalo@node.mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz
Základní zpracování dřeva
441
Daniela Binarová+420 545 134 157daniela.binarova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Poslední změna:
12.10.2017 14:52 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -