Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NĚMEC, P. -- UNGROVÁ, M. -- MUNIE, S A. -- JAROMÍR, N. -- HABROVÁ, H. Biomass production of a young plantation of Moringa stenopetala (Baker f.) Cufod. and Moringa oleifera Lam. in southern Ethiopia. South African Journal of Botany. 2020. sv. 129, č. March, s. 463--470. ISSN 0254-6299. URL: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.01.018

Originální název: Biomass production of a young plantation of Moringa stenopetala (Baker f.) Cufod. and Moringa oleifera Lam. in southern Ethiopia
Český název:
Autor:
Ing. Petr Němec, Ph.D.
Bc. Moana Ungrová
Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Novák Jaromír
Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
South African Journal of Botany
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
129
Číslo periodika v rámci svazku:
March
Rok vydání:
2020
Od strany:
463
Do strany: 470
Počet stran: 8
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
In May 2017, a plantation of Moringa stenopetala and Moringa oleifera was established in southern Ethiopia using a spacing of 1 x 1.5 m. The plantation was not artificially irrigated, and no fertilizers or pesticides have been applied. To assess the suitability of cultivation on the plantation, the average leaf biomass production and, secondarily, to evaluate the nutritional potential of both species, three harvests were carried out in November 2017, March 2018 and in November 2018. The leaf biomass was harvested in each trial from the same thirty trees. A principal objective of the study was to describe the suitability of Moringa stenopetala for cultivation in an intensive plantation and to compare these results with the results of cultivation of Moringa oleifera. The results show that in young plantations of M. stenopetala, dry matter biomass production could reach up to 2,824 kg/ha/year, while for M. oleifera, it could reach 6,060 kg/ha/year. One harvest of a M. oleifera plantation's (705 trees) total estimated leaf biomass would yield a one day proper calorie intake for 340 adult humans (irrespective of gender), while M. stenopetala would supply only 123 people, i.e., 1 ha of M. oleifera plantation would supply a one day proper calorie intake to 3,213 adults, while M. stenopetala would supply a one day proper calorie intake to 1,159 adults. Based on the evaluated data, M. oleifera is considered to be more suitable for (growing on) plantations in southern Ethiopia due to its pest resistance and high leaf biomass production.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.01.018
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.05.2020 12:19 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
123
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

South African Journal of Botany. Amsterdam: ISSN 0254-6299.

Originální název: South African Journal of Botany
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0254-6299
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Amsterdam
Vydavatel:
Elsevier BV Radarweg 29, PO Box 211 Amsterdam, 1000 AE Netherlands
URL:
http://www.journals.elsevier.com/south-african-journal-of-botany/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.
Poslední změna: 29.07.2014 09:29 (Lenka Baláková)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -