Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BARTÍKOVÁ, M. -- HOLKOVÁ, L. -- ŠAFRÁNKOVÁ, I. -- NĚMEC, P. Causal agents of powdery mildew on Moringa stenopetala (Baker f.) cuf. and Moringa oleifera lam. in Ethiopia. South African Journal of Botany. 2020. sv. 129, č. March, s. 457--462. ISSN 0254-6299. URL: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2019.12.002

Originální název:
Causal agents of powdery mildew on Moringa stenopetala (Baker f.) cuf. and Moringa oleifera lam. in Ethiopia
Český název:
Autor:
Ing. Marie Bartíková
RNDr. Ludmila Holková, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Ing. Petr Němec, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: South African Journal of Botany
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
129
Číslo periodika v rámci svazku:
March
Rok vydání:
2020
Od strany:
457
Do strany:
462
Počet stran:
6
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Moringa Adans. is a tropical plant genus belonging to the plant family Moringaceae, consisting of 13 species, all naturally growing and some of these cultivated in the tropics and subtropics. Species of Moringa are multipurpose trees of significant economic importance with vital nutritional, industrial, and medicinal applications. Therefore, the health of the trees is of utmost importance, but there is no methodology for its protection. The objective of the work was to investigate the spectrum of pathogens of the order Erysiphales (powdery mildews) on leaves of Moringa stenopetala (Baker f.) Cuf. and Moringa oleifera Lam. in the district (woreda) Arba Minch Zuria in Ethiopia, growing on a plantation and on native, freely growing trees in the area. Morphological examination and molecular PCR assay were used to determine powdery mildews from Moringa spp. Results show the presence of pathogen Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud on Moringa stenopetala on the plantation as well as on the leaves of freely growing trees. On Moringa oleifera, PCR analysis supported the presence of the pathogen Erysiphe aquilegiae DC. Additionally, the symptoms of the pathogens were described for possible control management in intensive production of Moringa plants.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2019.12.002
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
12.05.2020 11:19 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

South African Journal of Botany. Amsterdam: ISSN 0254-6299.

Originální název:
South African Journal of Botany
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0254-6299
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Amsterdam
Vydavatel: Elsevier BV Radarweg 29, PO Box 211 Amsterdam, 1000 AE Netherlands
URL:
http://www.journals.elsevier.com/south-african-journal-of-botany/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.
Poslední změna:
29.07.2014 09:29 (Lenka Baláková)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -