Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SVÁTEK, M. -- KVASNICA, J. a kol. Imaging spectroscopy reveals the effects of topography and logging on the leaf chemistry of tropical forest canopy trees. Global Change Biology. 2020. sv. 26, č. 2, s. 989--1002. ISSN 1354-1013. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14903

Originální název:
Imaging spectroscopy reveals the effects of topography and logging on the leaf chemistry of tropical forest canopy trees
Český název:
Autor: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Ing. Jakub Kvasnica
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Global Change Biology
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
989
Do strany:
1002
Počet stran:
14
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Logging, pervasive across the lowland tropics, affects millions of hectares of forest, yet its influence on nutrient cycling remains poorly understood. One hypothesis is that logging influences phosphorus (P) cycling, because this scarce nutrient is removed in extracted timber and eroded soil, leading to shifts in ecosystem functioning and community composition. However, testing this is challenging because P varies within landscapes as a function of geology, topography and climate. Superimposed upon these trends are compositional changes in logged forests, with species with more acquisitive traits, characterized by higher foliar P concentrations, more dominant. It is difficult to resolve these patterns using traditional field approaches alone. Here, we use airborne light detection and ranging-guided hyperspectral imagery to map foliar nutrient (i.e. P, nitrogen [N]) concentrations, calibrated using field measured traits, over 400 km(2) of northeastern Borneo, including a landscape-level disturbance gradient spanning old-growth to repeatedly logged forests. The maps reveal that canopy foliar P and N concentrations decrease with elevation. These relationships were not identified using traditional field measurements of leaf and soil nutrients. After controlling for topography, canopy foliar nutrient concentrations were lower in logged forest than in old-growth areas, reflecting decreased nutrient availability. However, foliar nutrient concentrations and specific leaf area were greatest in relatively short patches in logged areas, reflecting a shift in composition to pioneer species with acquisitive traits. N:P ratio increased in logged forest, suggesting reduced soil P availability through disturbance. Through the first landscape scale assessment of how functional leaf traits change in response to logging, we find that differences from old-growth forest become more pronounced as logged forests increase in stature over time, suggesting exacerbated phosphorus limitation as forests recover.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14903
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
10.02.2020 13:14 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Global Change Biology. ISSN 1354-1013.

Originální název:
Global Change Biology
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1354-1013
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Vydavatel:
Wiley-Blackwell
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 14.03.2012 20:45 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -