Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MUNIE, S A. -- MADĚRA, P. -- PAVLIŠ, J. Soil temperature in an open site and below two plantation forest canopies in a tropical highland area, southern Ethiopia. Theoretical and Applied Climatology. 2020. sv. 139, č. 3-4, s. 907--914. ISSN 0177-798X.

Originální název:
Soil temperature in an open site and below two plantation forest canopies in a tropical highland area, southern Ethiopia
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Theoretical and Applied Climatology
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
139
Číslo periodika v rámci svazku:
3-4
Rok vydání:
2020
Od strany:
907
Do strany:
914
Počet stran:
8
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
This paper examines soil temperature (Ts) in two different plantation forests relative to an adjacent open land area in a tropical highland environment. To achieve the objectives, Ts in a Juniperus procera (JP) plantation, a Grevillea robusta (GR) plantation, and in the adjacent open land (OL) area were measured. One-way ANOVA and Pearson's correlation were used for the data analysis. The result indicated that the mean daily Ts in the OL area at 10-cm depth of the soil was greater than the mean daily Ts recorded in the JP and GR plantations by 5 oC and 6 oC, respectively. The OL area Ts recorded at different soil depths (10 cm and 20 cm) was significantly different (p < 0.05). Rainfall (RF) and air temperature (Ta) of the study area have a direct relationship with the Ts in the plantation forests. The RF and Ta do not have a significant relationship with the Ts in the OL area at 10-cm soil depth. Overall, the study indicated that the Ts in the open land area was highly fluctuating monotonically, while it is relatively constant in the plantation forests.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.02.2020 07:11 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Theoretical and Applied Climatology. ISSN 0177-798X.

Originální název:
Theoretical and Applied Climatology
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0177-798X
Stát vydavatele:
Rakouská republika
Místo vydání:
Vydavatel:
Springer WIEN
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Poslední změna:
14.03.2012 20:34 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -