Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠENFELDR, M. -- MADĚRA, P. -- KOTÁSKOVÁ, P. -- FIALOVÁ, J. -- KUNDRATA, M. -- RIEGER, V. The Green Roofs and Facades as a Tool of Climate Cooling in the Urban Environment. In: Management of Water Quality and Quantity. Springer Water. Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 39--75. ISBN 978-3-030-18358-5.

Originální název:
The Green Roofs and Facades as a Tool of Climate Cooling in the Urban Environment
Český název:
Autor: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Miroslav Kundrata
Vlastimil Rieger
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Druh publikace: kapitola v knize
Odborná kniha:
Management of Water Quality and Quantity
Číslo části:
Od strany:
39
Do strany:
75
Počet stran:
37
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The aim of this monograph chapter is to introduce green facades and green roofs in the Czech Republic. In the beginning, the history and development of green roofs and facades have been outlined; the type of green roofs and ways of facade greening, structures and systemic solutions, protection against slide and drainage have been described; and the functions and benefits of green roofs and facades have been estimated. Next part discusses measurements of the vapor from green roofs and the cooling effect. Finally, the zero carbon facility has been described-example from Brno (Czech Republic)-The Open Gardens. The results from online monitoring have been shown, and the roof and urban heat islands have been discussed.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
02.10.2019 11:09 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Management of Water Quality and Quantity. Cham: Springer Switzerland, 2020. 409 s. Springer Water. ISBN 978-3-030-18358-5.

Originální název:
Management of Water Quality and Quantity
Český název:
Autor:
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN:
978-3-030-18358-5
Typ nakladatele:
běžný vydavatelský dům
Nakladatel:
Springer Switzerland
Místo vydání:
Cham
Stát:
Švýcarská konfederace
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Springer Water
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
409
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
02.10.2019 11:09 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
345
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -