Ústav geologie a pedologie (LDF) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 25

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Assessment of Urban Geotourism Resources: An Example of Two Geocultural Sites in Brno, Czech Republic
Kubalíková, Lucie -- Kirchner, Karel -- Kuda, František -- Bajer, Aleš
Assessment of Urban Geotourism Resources: An Example of Two Geocultural Sites in Brno, Czech Republic. Geoheritage. 2020. sv. 12, č. 7, ISSN 1867-2477.
článek v odborném periodiku2020prohlížet
Biochar and Organic Amendments for Sustainable Soil Carbon and Soil Health
Datta, Rahul a kol.
Biochar and Organic Amendments for Sustainable Soil Carbon and Soil Health. In: Carbon and Nitrogen Cycling in Soil . Singapur: Springer Singapore, 2020. s. 45--85. ISBN 978-981-13-7263-6. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-7264-3_3
kapitola v knize
2020
prohlížet
Comparison of Different Remote Sensing Methods for 3D Modeling of Small Rock Outcrops
Mikita, Tomáš -- Balková, Marie -- Bajer, Aleš -- Cibulka, Miloš -- Patočka, Zdeněk
Comparison of Different Remote Sensing Methods for 3D Modeling of Small Rock Outcrops. Sensors. 2020. sv. 20, č. 6, ISSN 1424-8220. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/6/1663
článek v odborném periodiku2020
Cultural ecosystem services of geodiversity: A case study from Stranska skala (Brno, Czech Republic)
Kubalíková, Lucie
Cultural ecosystem services of geodiversity: A case study from Stranska skala (Brno, Czech Republic). Land. 2020. sv. 9, č. 4, ISSN 2073-445X. URL: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/4/105
článek v odborném periodiku
2020
Developing Urban Geotourism in Brno (Czech Republic)
Kubalíková, Lucie -- Kirchner, Karel -- Bajer, Aleš -- Balková, Marie -- Kuda, František
Developing Urban Geotourism in Brno (Czech Republic). In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 95--99. ISBN 978-80-7509-715-6.
stať ve sborníku
2020prohlížet
Effect of gap size and forest type on mineral nitrogen forms under different soil properties
Kučera, Aleš -- Holík, Ladislav -- Muñoz Cerro, Elena -- Petříček, Jan
Effect of gap size and forest type on mineral nitrogen forms under different soil properties. Journal of Forestry Research. 2020. sv. 31, č. 2, s. 375--386. ISSN 1007-662X. URL: https://doi.org/10.1007/s11676-018-0822-3
článek v odborném periodiku2020
Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review
Lojková, Lea -- Vranová, Valerie -- Formanek, Pavel -- Drápelová, Ida -- Brtnický, Martin -- Datta, Rahul
Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review. Symmetry. 2020. sv. 12, č. 3, ISSN 2073-8994. URL: https://www.mdpi.com/2073-8994/12/3/470
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Geografická závislost dřevinné skladby lesů a půdních vlastností během environmentální změny
Samec, Pavel
Geografická závislost dřevinné skladby lesů a půdních vlastností během environmentální změny.  [online]. 2020. URL: https://is.mendelu.cz/auth/vv/zaznamnik/vysledky_prehled.pl?;soubor=283877.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
2020
prohlížet
Geological and Geomorphological Conditions Supporting the Diversity of Rock Landforms in the Pohořská Mountains (South Bohemia, Czech Republic)
Rypl, Jiří -- Kirchner, Karel -- Kubalíková, Lucie -- Divíšek, Jan
Geological and Geomorphological Conditions Supporting the Diversity of Rock Landforms in the Pohořská Mountains (South Bohemia, Czech Republic). Geoheritage. 2020. sv. 12, č. 2, ISSN 1867-2477.
článek v odborném periodiku
2020
Impact of agrochemicals on soil microbiota and management: A review
Meena, Ram Swaroop -- Kumar, Sandeep -- Datta, Rahul -- Lal, Rattan -- Vijayakumar, Vinod -- Brtnický, Martin -- Sharma, Mahaveer Prasad -- Yadav, Gulab Singh -- Jhariya, Manoj Kumar -- Jangir, Chetan Kumar -- Pathan, Shamina Imran -- Dokulilová, Tereza -- Pecina, Václav -- Marfo, Theodore Danso
Impact of agrochemicals on soil microbiota and management: A review. Land. 2020. sv. 9, č. 2, ISSN 2073-445X. URL: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/2/34
článek v odborném periodiku2020prohlížet
Large-scale permafrost degradation as a primary factor in Larix sibirica forest dieback in the Khentii massif, northern Mongolia
Juřička, David -- Novotná, Jitka -- Houška, Jakub -- Pařílková, Jana -- Hladký, Jan -- Pecina, Václav -- Cihlářová, Hana -- Burnog, Marcela -- Elbl, Jakub -- Rosická, Zdena -- Brtnický, Martin -- Kynický, Jindřich
Large-scale permafrost degradation as a primary factor in Larix sibirica forest dieback in the Khentii massif, northern Mongolia. Journal of Forestry Research. 2020. sv. 31, č. 1, s. 197--208. ISSN 1007-662X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11676-018-0866-4
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Legumes for Carbon and Nitrogen Cycling: An Organic Approach
Datta, Rahul a kol.
Legumes for Carbon and Nitrogen Cycling: An Organic Approach. In: Carbon and Nitrogen Cycling in Soil . Singapur: Springer Singapore, 2020. s. 337--375. ISBN 978-981-13-7263-6. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-13-7264-3_10
kapitola v knize
2020
prohlížet
Metrics of Growth Habit Derived from the 3D Tree Point Cloud Used for Species Determination-A New Approach in Botanical Taxonomy Tested on Dragon Tree Group Example
Vahalík, Petr -- Drápela, Karel -- Procházková, Andrea -- Patočka, Zdeněk -- Balková, Marie -- Šenfeldr, Martin -- Lengálová, Klára -- Kalivodová, Hana -- Pompeiano Vaníčková, Lucie -- Ehrenbergerová, Lenka -- Lvončík, Samuel -- Maděra, Petr
Metrics of Growth Habit Derived from the 3D Tree Point Cloud Used for Species Determination-A New Approach in Botanical Taxonomy Tested on Dragon Tree Group Example. Forests. 2020. sv. 11, č. 3, ISSN 1999-4907.
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Monetary assessment of restored habitats as a support tool for sustainable landscape management in lowland cultural landscapes
Brus, Jan -- Deutscher, Jan -- Bajer, Aleš -- Kupec, Petr -- Olišarová, Lucie
Monetary assessment of restored habitats as a support tool for sustainable landscape management in lowland cultural landscapes. Sustainability. 2020. sv. 12, č. 4, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1341
článek v odborném periodiku
2020
Multifunkční protierozní opatření pomocí krajinotvorných vegetačních prvků (podkladová analýza)
Balková, Marie -- Sedlák, Petr -- Bajer, Aleš -- Samec, Pavel -- Kubalíková, Lucie -- Bednář, Michal -- Tomášová, Gabriela
Multifunkční protierozní opatření pomocí krajinotvorných vegetačních prvků (podkladová analýza). BALKOVÁ, M. -- SEDLÁK, P. -- BAJER, A. -- SAMEC, P. -- KUBALÍKOVÁ, L. -- BEDNÁŘ, M. -- TOMÁŠOVÁ, G. 2020. URL: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TJ02000265?query_code=3vuqaacbxaiq
specializované mapy s odborným obsahem
2020
prohlížet
Novel combined amendments for sustainable remediation of the pb-contaminated soil
Radziemska, Maja -- Bęś, Agnieszka -- Gusiatin, Zygmunt M -- Jeznach, Jerzy -- Mazur, Zbigniew -- Brtnický, Martin
Novel combined amendments for sustainable remediation of the pb-contaminated soil. AIMS Environmental Science. 2020. sv. 7, č. 1, s. 1--12. ISSN 2372-0344. URL: https://www.aimspress.com/article/10.3934/environsci.2020001/fulltext.html
článek v odborném periodiku
2020
Primary rare earth element enrichment in carbonatites: Evidence from melt inclusions in Ulgii Khiid carbonatite, Mongolia
Feng, Meng -- Song, Wenlei -- Kynický, Jindřich -- Smith, Martin -- Cox, Clinten -- Kotlanova, Michaela -- Brtnický, Martin -- Fu, Wei -- Wei, Chunwan
Primary rare earth element enrichment in carbonatites: Evidence from melt inclusions in Ulgii Khiid carbonatite, Mongolia. Ore Geology Reviews. 2020. sv. 117, č. February, ISSN 0169-1368. URL: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103294
článek v odborném periodiku2020prohlížet
Risk Evaluation of Soil Erosion Threat in Forest Recreational Areas
Balková, Marie -- Samec, Pavel -- Bajer, Aleš
Risk Evaluation of Soil Erosion Threat in Forest Recreational Areas. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 416--419. ISBN 978-80-7509-715-6.
stať ve sborníku
2020
prohlížet
Svitava Millraces in Suburban Landscape in Brno
Sedláčková, Kateřina
Svitava Millraces in Suburban Landscape in Brno. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 462--465. ISBN 978-80-7509-715-6.
stať ve sborníku
2020
The Digestion of Waste from Vegetables and Maize Processing
Vítěz, Tomáš -- Dokulilová, Tereza -- Vítězová, Monika -- Elbl, Jakub -- Kintl, Antonín -- Kynický, Jindřich -- Hladký, Jan -- Brtnický, Martin
The Digestion of Waste from Vegetables and Maize Processing. Waste and Biomass Valorization. 2020. sv. 11, č. 6, s. 2467--2473. ISSN 1877-2641. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12649-019-00583-3
článek v odborném periodiku
2020prohlížet
The Ecological Stability Evaluation as a Means of Understanding the Recreational Potential of Rural Landscape
Deutscher, Jan -- Kupská, Markéta -- Daníčková, Zuzana
The Ecological Stability Evaluation as a Means of Understanding the Recreational Potential of Rural Landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 477--480. ISBN 978-80-7509-715-6.
stať ve sborníku
2020
The floor: a voice of human lifeways-a geo-ethnographical study of historical and recent floors at Dolní Němčí Mill, Czech Republic
Lisá, Lenka -- Kočár, Petr -- Bajer, Aleš -- Kočárová, Romana -- Syrová, Zuzana -- Syrový, Jiří -- Porubčanová, Monika -- Lisý, Pavel -- Peška, Marek -- Ježková, Martina
The floor: a voice of human lifeways-a geo-ethnographical study of historical and recent floors at Dolní Němčí Mill, Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences. 2020. sv. 12, č. 6, ISSN 1866-9557. URL: https://doi.org/10.1007/s12520-020-01060-y
článek v odborném periodiku
2020
The impact of tourism on extremely visited volcanic island: Link between environmental pollution and transportation modes
Brtnický, Martin -- Pecina, Václav -- Vašinová Galiová, Michaela -- Prokeš, Lubomír -- Zvěřina, Ondřej -- Juřička, David -- Klimánek, Martin -- Kynický, Jindřich
The impact of tourism on extremely visited volcanic island: Link between environmental pollution and transportation modes. Chemosphere. 2020. sv. 249, č. June, ISSN 0045-6535. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126118
článek v odborném periodiku
2020prohlížet
Úprava stanovištních poměrů dřevin
Kučera, Aleš -- Hora, David -- Rejšek, Klement -- Kolařík, Jaroslav -- Šimek, Pavel -- Kotyza, Petr -- Ezechel, Miroslav -- Vojáčková, Barbora
Úprava stanovištních poměrů dřevin. KUČERA, A. -- HORA, D. -- REJŠEK, K. -- KOLAŘÍK, J. -- ŠIMEK, P. -- KOTYZA, P. -- EZECHEL, M. -- VOJÁČKOVÁ, B. 2020. URL: http://standardy.nature.cz/res/archive/227/070778.pdf?seek=1581320183
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
2020prohlížet
Visual Exposure of Rock Outcrops in the Context of a Forest Disease Outbreak Simulation Based on a Canopy Height Model and Spectral Information Acquired by an Unmanned Aerial Vehicle
Balková, Marie -- Bajer, Aleš -- Patočka, Zdeněk -- Mikita, Tomáš
Visual Exposure of Rock Outcrops in the Context of a Forest Disease Outbreak Simulation Based on a Canopy Height Model and Spectral Information Acquired by an Unmanned Aerial Vehicle. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2020. sv. 9, č. 5, ISSN 2220-9964. URL: https://www.mdpi.com/2220-9964/9/5/325
článek v odborném periodiku2020prohlížet