Department of Geology and Pedology (FFWT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 37

PublicationsType of result
Year
Details
Adsorption of rare earth elements in regolith-hosted clay deposits
Kynický, Jindřich et al.
Adsorption of rare earth elements in regolith-hosted clay deposits. Nature Communications. 2020. v. 11, no. 1 September, ISSN 2041-1723. URL: https://www.nature.com/articles/s41467-020-17801-5
article in a professional periodical2020Details
Assessment of Urban Geotourism Resources: An Example of Two Geocultural Sites in Brno, Czech Republic
Kubalíková, Lucie -- Kirchner, Karel -- Kuda, František -- Bajer, Aleš
Assessment of Urban Geotourism Resources: An Example of Two Geocultural Sites in Brno, Czech Republic. Geoheritage. 2020. v. 12, no. 7, ISSN 1867-2477.
article in a professional periodical
2020
Details
Biochar and Organic Amendments for Sustainable Soil Carbon and Soil Health
Datta, Rahul et al.
Biochar and Organic Amendments for Sustainable Soil Carbon and Soil Health. In: Carbon and Nitrogen Cycling in Soil . Singapur: Springer Singapore, 2020. p. 45--85. ISBN 978-981-13-7263-6. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-7264-3_3
chapter in a book
2020
Details
Combined Fertilizers Versus Dolomitic Limestone: A Comparative Study from a Forest Habitat with Norway Spruce
Kučera, Aleš -- Rosíková, Jana -- Pecháček, Jan -- Dundek, Peter -- Vavříček, Dušan
Combined Fertilizers Versus Dolomitic Limestone: A Comparative Study from a Forest Habitat with Norway Spruce. Central European Forestry Journal. 2020. v. 66, no. 3, p. 141--150. ISSN 2454-034X.
article in a professional periodical
2020Details
Comparison of Different Remote Sensing Methods for 3D Modeling of Small Rock Outcrops
Mikita, Tomáš -- Balková, Marie -- Bajer, Aleš -- Cibulka, Miloš -- Patočka, Zdeněk
Comparison of Different Remote Sensing Methods for 3D Modeling of Small Rock Outcrops. Sensors. 2020. v. 20, no. 6, ISSN 1424-8220. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/6/1663
article in a professional periodical
2020Details
Coupling phosphate-solubilizing bacteria with phosphorus supplements improve maize phosphorus acquisition and growth under lime induced salinity stress
Fahad, Shah -- Brtnický, Martin -- Holátko, Jiří -- Datta, Rahul
Coupling phosphate-solubilizing bacteria with phosphorus supplements improve maize phosphorus acquisition and growth under lime induced salinity stress. Plants. 2020. v. 9, no. 7, ISSN 2223-7747.
article in a professional periodical
2020
Details
Cultural ecosystem services of geodiversity: A case study from Stranska skala (Brno, Czech Republic)
Kubalíková, Lucie
Cultural ecosystem services of geodiversity: A case study from Stranska skala (Brno, Czech Republic). Land. 2020. v. 9, no. 4, ISSN 2073-445X. URL: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/4/105
article in a professional periodical
2020
Details
Developing Urban Geotourism in Brno (Czech Republic)
Kubalíková, Lucie -- Kirchner, Karel -- Bajer, Aleš -- Balková, Marie -- Kuda, František
Developing Urban Geotourism in Brno (Czech Republic). In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 95--99. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
Details
Drought stress alleviation by ACC deaminase producing Achromobacter xylosoxidans and Enterobacter cloacae, with and without timber waste biochar in maize
Danish, Subhan -- Zafar Ul Hye, Muhammad -- Fahad, Shah -- Saud, Shah -- Brtnický, Martin -- Hammerschmiedt, Tereza -- Datta, Rahul
Drought stress alleviation by ACC deaminase producing Achromobacter xylosoxidans and Enterobacter cloacae, with and without timber waste biochar in maize. Sustainability. 2020. v. 12, no. 15, ISSN 2071-1050.
article in a professional periodical
2020
Details
Effect of gap size and forest type on mineral nitrogen forms under different soil properties
Kučera, Aleš -- Holík, Ladislav -- Muñoz Cerro, Elena -- Petříček, Jan
Effect of gap size and forest type on mineral nitrogen forms under different soil properties. Journal of Forestry Research. 2020. v. 31, no. 2, p. 375--386. ISSN 1007-662X. URL: https://doi.org/10.1007/s11676-018-0822-3
article in a professional periodical
2020
Details
Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review
Lojková, Lea -- Vranová, Valerie -- Formanek, Pavel -- Drápelová, Ida -- Brtnický, Martin -- Datta, Rahul
Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review. Symmetry. 2020. v. 12, no. 3, p. 1--13. ISSN 2073-8994. URL: https://www.mdpi.com/2073-8994/12/3/470
article in a professional periodical
2020Details
Environmental Impact Assessment of Potentially Toxic Elements in Soils Near the Runway at the International Airport in Central Europe
Brtnický, Martin -- Pecina, Václav -- Baltazár, Tivadar -- Vašinová Galiová, Michaela -- Baláková, Ludmila -- Bęś, Agnieszka -- Radziemska, Maja
Environmental Impact Assessment of Potentially Toxic Elements in Soils Near the Runway at the International Airport in Central Europe. Sustainability. 2020. v. 12, no. 17, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/7224
article in a professional periodical2020
Details
Evaluation of Natural Forest Regeneration as a Part of Land Restoration in the Khentii Massive, Mongolia
Juřička, David -- Kusbach, Antonín -- Pařílková, Jana -- Houška, Jakub -- Ambrožová, Pavlína -- Pecina, Václav -- Rosická, Zdena -- Brtnický, Martin -- Kynický, Jindřich
Evaluation of Natural Forest Regeneration as a Part of Land Restoration in the Khentii Massive, Mongolia. Journal of Forestry Research. 2020. v. 31, no. 5, p. 1773--1786. ISSN 1007-662X.
article in a professional periodical
2020
Details
Fragipan: skrytý taj půd oplývající charismatem
Kučera, Aleš
Fragipan: skrytý taj půd oplývající charismatem. Veronica: časopis pro ochranu přírody a krajiny. 2020. v. 34, no. 2, p. 27--29. ISSN 1213-0699.
article in a professional periodical2020Details
Geographic dependence of forest tree species composition and soil properties during environmental change
Samec, Pavel
Geografická závislost dřevinné skladby lesů a půdních vlastností během environmentální změny.  [online]. 2020. URL: https://is.mendelu.cz/auth/vv/zaznamnik/vysledky_prehled.pl?;soubor=283877.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)
2020
Details
Geological and Geomorphological Conditions Supporting the Diversity of Rock Landforms in the Pohořská Mountains (South Bohemia, Czech Republic)
Rypl, Jiří -- Kirchner, Karel -- Kubalíková, Lucie -- Divíšek, Jan
Geological and Geomorphological Conditions Supporting the Diversity of Rock Landforms in the Pohořská Mountains (South Bohemia, Czech Republic). Geoheritage. 2020. v. 12, no. 2, ISSN 1867-2477.
article in a professional periodical
2020
Details
Impact of agrochemicals on soil microbiota and management: A review
Meena, Ram Swaroop -- Kumar, Sandeep -- Datta, Rahul -- Lal, Rattan -- Vijayakumar, Vinod -- Brtnický, Martin -- Sharma, Mahaveer Prasad -- Yadav, Gulab Singh -- Jhariya, Manoj Kumar -- Jangir, Chetan Kumar -- Pathan, Shamina Imran -- Dokulilová, Tereza -- Pecina, Václav -- Marfo, Theodore Danso
Impact of agrochemicals on soil microbiota and management: A review. Land. 2020. v. 9, no. 2, ISSN 2073-445X. URL: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/2/34
article in a professional periodical2020
Details
Katalog map historické hospodářské činnosti v lesích Lesnického parku Křivoklátsko
Kadavý, Jan -- Adamec, Zdeněk -- Friedl, Michal -- Kneifl, Michal -- Knott, Robert -- Kučera, Aleš -- Mikita, Tomáš -- Uherková, Barbora
Katalog map historické hospodářské činnosti v lesích Lesnického parku Křivoklátsko. KADAVÝ, J. -- ADAMEC, Z. -- FRIEDL, M. -- KNEIFL, M. -- KNOTT, R. -- KUČERA, A. -- MIKITA, T. -- UHERKOVÁ, B. 2020.
specialized maps with technical contents
2020
Details
Large-scale permafrost degradation as a primary factor in Larix sibirica forest dieback in the Khentii massif, northern Mongolia
Juřička, David -- Novotná, Jitka -- Houška, Jakub -- Pařílková, Jana -- Hladký, Jan -- Pecina, Václav -- Cihlářová, Hana -- Burnog, Marcela -- Elbl, Jakub -- Rosická, Zdena -- Brtnický, Martin -- Kynický, Jindřich
Large-scale permafrost degradation as a primary factor in Larix sibirica forest dieback in the Khentii massif, northern Mongolia. Journal of Forestry Research. 2020. v. 31, no. 1, p. 197--208. ISSN 1007-662X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11676-018-0866-4
article in a professional periodical
2020
Details
Legumes for Carbon and Nitrogen Cycling: An Organic Approach
Datta, Rahul et al.
Legumes for Carbon and Nitrogen Cycling: An Organic Approach. In: Carbon and Nitrogen Cycling in Soil . Singapur: Springer Singapore, 2020. p. 337--375. ISBN 978-981-13-7263-6. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-13-7264-3_10
chapter in a book
2020Details
Metrics of Growth Habit Derived from the 3D Tree Point Cloud Used for Species Determination-A New Approach in Botanical Taxonomy Tested on Dragon Tree Group Example
Vahalík, Petr -- Drápela, Karel -- Procházková, Andrea -- Patočka, Zdeněk -- Balková, Marie -- Šenfeldr, Martin -- Lengálová, Klára -- Kalivodová, Hana -- Pompeiano Vaníčková, Lucie -- Ehrenbergerová, Lenka -- Lvončík, Samuel -- Maděra, Petr
Metrics of Growth Habit Derived from the 3D Tree Point Cloud Used for Species Determination-A New Approach in Botanical Taxonomy Tested on Dragon Tree Group Example. Forests. 2020. v. 11, no. 3, ISSN 1999-4907.
article in a professional periodical
2020
Details
Monetary assessment of restored habitats as a support tool for sustainable landscape management in lowland cultural landscapes
Brus, Jan -- Deutscher, Jan -- Bajer, Aleš -- Kupec, Petr -- Olišarová, Lucie
Monetary assessment of restored habitats as a support tool for sustainable landscape management in lowland cultural landscapes. Sustainability. 2020. v. 12, no. 4, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1341
article in a professional periodical
2020
Details
Multifunkční protierozní opatření pomocí krajinotvorných vegetačních prvků (podkladová analýza)
Balková, Marie -- Sedlák, Petr -- Bajer, Aleš -- Samec, Pavel -- Kubalíková, Lucie -- Bednář, Michal -- Tomášová, Gabriela
Multifunkční protierozní opatření pomocí krajinotvorných vegetačních prvků (podkladová analýza). BALKOVÁ, M. -- SEDLÁK, P. -- BAJER, A. -- SAMEC, P. -- KUBALÍKOVÁ, L. -- BEDNÁŘ, M. -- TOMÁŠOVÁ, G. 2020. URL: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TJ02000265?query_code=3vuqaacbxaiq
specialized maps with technical contents
2020
Details
Novel combined amendments for sustainable remediation of the pb-contaminated soil
Radziemska, Maja -- Bęś, Agnieszka -- Gusiatin, Zygmunt M -- Jeznach, Jerzy -- Mazur, Zbigniew -- Brtnický, Martin
Novel combined amendments for sustainable remediation of the pb-contaminated soil. AIMS Environmental Science. 2020. v. 7, no. 1, p. 1--12. ISSN 2372-0344. URL: https://www.aimspress.com/article/10.3934/environsci.2020001/fulltext.html
article in a professional periodical
2020
Details
Primary rare earth element enrichment in carbonatites: Evidence from melt inclusions in Ulgii Khiid carbonatite, Mongolia
Feng, Meng -- Song, Wenlei -- Kynický, Jindřich -- Smith, Martin -- Cox, Clinten -- Kotlanova, Michaela -- Brtnický, Martin -- Fu, Wei -- Wei, Chunwan
Primary rare earth element enrichment in carbonatites: Evidence from melt inclusions in Ulgii Khiid carbonatite, Mongolia. Ore Geology Reviews. 2020. v. 117, no. February, ISSN 0169-1368. URL: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103294
article in a professional periodical
2020
Details
Risk Evaluation of Soil Erosion Threat in Forest Recreational Areas
Balková, Marie -- Samec, Pavel -- Bajer, Aleš
Risk Evaluation of Soil Erosion Threat in Forest Recreational Areas. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 416--419. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
Details
Soil Hydric Properties and Carbon Stock in a Semi-Arid Region of Iraqi Kurdistan: The Importance of Historical Pedogenesis, Climate and Locality
Kučera, Aleš -- Skene, Keith -- Kupec, Petr
Soil Hydric Properties and Carbon Stock in a Semi-Arid Region of Iraqi Kurdistan: The Importance of Historical Pedogenesis, Climate and Locality. Ecological Indicators. 2020. v. 119, no. December, ISSN 1470-160X.
article in a professional periodical
2020
Details
Spatial lag effect of aridity and nitrogen deposition on Scots pine (Pinus sylvestris L.) damage
Samec, Pavel -- Zapletal, Miloš -- Lukeš, Petr -- Rotter, Pavel
Spatial lag effect of aridity and nitrogen deposition on Scots pine (Pinus sylvestris L.) damage. Environmental Pollution. 2020. v. 265, no. October, ISSN 0269-7491. URL: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114352
article in a professional periodical
2020
Details
Successful outcome of phytostabilization in Cr(VI) contaminated soils amended with alkalizing additives
Brtnický, Martin -- Pecina, Václav -- Datta, Rahul et al.
Successful outcome of phytostabilization in Cr(VI) contaminated soils amended with alkalizing additives. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. v. 17, no. 17, ISSN 1661-7827. URL: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/17/6073
article in a professional periodical2020Details
Svitava Millraces in Suburban Landscape in Brno
Sedláčková, Kateřina
Svitava Millraces in Suburban Landscape in Brno. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 462--465. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings2020Details
The Digestion of Waste from Vegetables and Maize Processing
Vítěz, Tomáš -- Dokulilová, Tereza -- Vítězová, Monika -- Elbl, Jakub -- Kintl, Antonín -- Kynický, Jindřich -- Hladký, Jan -- Brtnický, Martin
The Digestion of Waste from Vegetables and Maize Processing. Waste and Biomass Valorization. 2020. v. 11, no. 6, p. 2467--2473. ISSN 1877-2641. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12649-019-00583-3
article in a professional periodical2020Details
The Ecological Stability Evaluation as a Means of Understanding the Recreational Potential of Rural Landscape
Deutscher, Jan -- Kupská, Markéta -- Daníčková, Zuzana
The Ecological Stability Evaluation as a Means of Understanding the Recreational Potential of Rural Landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 477--480. ISBN 978-80-7509-715-6.
article in proceedings
2020
Details
The floor: a voice of human lifeways-a geo-ethnographical study of historical and recent floors at Dolní Němčí Mill, Czech Republic
Lisá, Lenka -- Kočár, Petr -- Bajer, Aleš -- Kočárová, Romana -- Syrová, Zuzana -- Syrový, Jiří -- Porubčanová, Monika -- Lisý, Pavel -- Peška, Marek -- Ježková, Martina
The floor: a voice of human lifeways-a geo-ethnographical study of historical and recent floors at Dolní Němčí Mill, Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences. 2020. v. 12, no. 6, ISSN 1866-9557. URL: https://doi.org/10.1007/s12520-020-01060-y
article in a professional periodical
2020Details
The impact of tourism on extremely visited volcanic island: Link between environmental pollution and transportation modes
Brtnický, Martin -- Pecina, Václav -- Vašinová Galiová, Michaela -- Prokeš, Lubomír -- Zvěřina, Ondřej -- Juřička, David -- Klimánek, Martin -- Kynický, Jindřich
The impact of tourism on extremely visited volcanic island: Link between environmental pollution and transportation modes. Chemosphere. 2020. v. 249, no. June, ISSN 0045-6535. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.126118
article in a professional periodical
2020
Details
Thermal regime of semi-natural dew collector's perspective for afforestation of semi-arid landscapes
Juřička, David -- Pecina, Václav -- Kusbach, Antonín -- Vlček, Vítězslav -- Novotná, Jitka -- Pařílková, Jana -- Otgonsuren, Burenjargal -- Brtnický, Martin -- Kynický, Jindřich
Thermal regime of semi-natural dew collector's perspective for afforestation of semi-arid landscapes. Environmental Technology & Innovation. 2020. v. 20, no. November, ISSN 2352-1864.
article in a professional periodical
2020
Details
Úprava stanovištních poměrů dřevin
Kučera, Aleš -- Hora, David -- Rejšek, Klement -- Kolařík, Jaroslav -- Šimek, Pavel -- Kotyza, Petr -- Ezechel, Miroslav -- Vojáčková, Barbora
Úprava stanovištních poměrů dřevin. KUČERA, A. -- HORA, D. -- REJŠEK, K. -- KOLAŘÍK, J. -- ŠIMEK, P. -- KOTYZA, P. -- EZECHEL, M. -- VOJÁČKOVÁ, B. 2020. URL: http://standardy.nature.cz/res/archive/227/070778.pdf?seek=1581320183
certified methods, restoration and conservation methods2020
Details
Visual Exposure of Rock Outcrops in the Context of a Forest Disease Outbreak Simulation Based on a Canopy Height Model and Spectral Information Acquired by an Unmanned Aerial Vehicle
Balková, Marie -- Bajer, Aleš -- Patočka, Zdeněk -- Mikita, Tomáš
Visual Exposure of Rock Outcrops in the Context of a Forest Disease Outbreak Simulation Based on a Canopy Height Model and Spectral Information Acquired by an Unmanned Aerial Vehicle. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2020. v. 9, no. 5, ISSN 2220-9964. URL: https://www.mdpi.com/2220-9964/9/5/325
article in a professional periodical
2020
Details