Ústav matematiky (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FIŠNAROVÁ, S. -- PÁTÍKOVÁ, Z. Hille-Nehari type criteria and conditionally oscillatory half-linear differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. 2019. č. 71, ISSN 1417-3875.

Originální název: Hille-Nehari type criteria and conditionally oscillatory half-linear differential equations
Český název:
Autor: Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.
Zuzana Pátíková
Pracoviště: Ústav matematiky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku: 71
Rok vydání: 2019
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 22
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: We study perturbations of the generalized conditionally oscillatory half-linear equation of the Riemann-Weber type. We formulate new oscillation and nonoscillation criteria for this equation and find a perturbation such that the perturbed Riemann- Weber type equation is conditionally oscillatory.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 04.10.2019 12:40 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. ISSN 1417-3875.

Originální název: Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations
Anglický název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1417-3875
Stát vydavatele: Maďarsko
Místo vydání:
Vydavatel: Szegedi Tudomanyegyetem Bolyai Intezet
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Obor výsledku: Obecná matematika
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Poslední změna: 14.03.2012 20:43 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -