Ústav matematiky (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRÁLOVÁ, A. Modelování v programu progeCAD ve výuce konstruktivní geometrie na LDF Mendelovy univerzity v Brně. South Bohemia Mathematical Letters. 2019. sv. 26, č. 1, s. 31--44. ISSN 1804-1450. URL: http://home.pf.jcu.cz/~sbml/?cat=3

Originální název: Modelování v programu progeCAD ve výuce konstruktivní geometrie na LDF Mendelovy univerzity v Brně
Anglický název: Modeling in ProgeCAD in Teaching Constructive Geometry at the Faculty of Forestry and Wood Technology at Mendel University in Brno
Autor: Mgr. Alice Králová
Pracoviště: Ústav matematiky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: South Bohemia Mathematical Letters
Charakter článku: odborné sdělení
Číslo svazku (ročník): 26
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2019
Od strany: 31
Do strany: 44
Počet stran: 14
Poddruh: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Článek pojednává o implementaci 3D modelování v programu progeCAD do výuky předmětu konstruktivní geometrie na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Představím zde tvorbu učebního materiálu pro studenty a témata pro samostatnou práci, kterou studenti mají vypracovat. K těmto tématům předložím nástin řešení s diskusí možných problémů, které se při tvorbě výsledku mohou vyskytnout.
Popis v anglickém jazyce: This paper deals with implementation of 3D modeling in progeCAD into the Constructive Geometry course taught at The Faculty of Forestry and Wood Technology of the Mendel University in Brno. I introduce some teaching materials used during the lessons and also assignments required of students to pass the course. I demonstrate how to create 3D model of a solid and discuss some problems connected with 3D modeling in progeCAD.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: 3D modelling, progeCAD, technical drawing
čeština: 3D modelování, progeCAD, technické kreslení
Obor výsledku: Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://home.pf.jcu.cz/~sbml/?cat=3
 
Záznam vložil: Mgr. Alice Králová
Poslední změna: 25.03.2019 08:35 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

South Bohemia Mathematical Letters. České Budějovice: ISSN 1804-1450.

Originální název: South Bohemia Mathematical Letters
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1804-1450
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: České Budějovice
Vydavatel: University of South Bohemia České Budějovice, Pedagogical Faculty
URL: http://home.pf.jcu.cz/~sbml/?cat=3
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Alice Králová
Poslední změna: 25.03.2019 08:35 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -