Ústav matematiky (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HASIL, P. -- VESELÝ, M. Oscillation result for half-linear dynamic equations on timescales and its consequences. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2019. sv. 42, č. 6, s. 1921--1940. ISSN 0170-4214. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mma.5485

Originální název:
Oscillation result for half-linear dynamic equations on timescales and its consequences
Český název:
Oscilační výsledek pro pololineární dynamické rovnice na časových škálách a jeho důsledky
Autor:
Pracoviště:
Ústav matematiky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Mathematical Methods in the Applied Sciences
Charakter článku:
původní vědecká práce
Číslo svazku (ročník): 42
Číslo periodika v rámci svazku:
6
Rok vydání:
2019
Od strany:
1921
Do strany: 1940
Počet stran:
20
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
We study oscillatory properties of half-linear dynamic equations on timescales. Via the combination of the Riccati technique and an averaging method, we find the domain of oscillation for many equations. The presented main result is not the conversion of a known result from the theory of differential or difference equations, i.e., we obtain new results for the timescales T = R (for differential equations) and T = Z (for difference equations). Half-linear equations generalize linear equations (in fact, they coincide with certain one-dimensional PDEs with p-Laplacian), but the main result is new also for linear differential and difference equations. The corresponding corollaries and examples are given as well.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
We study oscillatory properties of half-linear dynamic equations on timescales. Via the combination of the Riccati technique and an averaging method, we find the domain of oscillation for many equations. The presented main result is not the conversion of a known result from the theory of differential or difference equations, i.e., we obtain new results for the timescales T = R (for differential equations) and T = Z (for difference equations). Half-linear equations generalize linear equations (in fact, they coincide with certain one-dimensional PDEs with p-Laplacian), but the main result is new also for linear differential and difference equations. The corresponding corollaries and examples are given as well.
Klíčová slova:
angličtina: oscillation theory, oscillation criterion, timescale, Riccati technique, half-linear equation, dynamic equation, linear equation
čeština: oscilační teorie, dynamická rovnice, oscilační kritérium, časová škála, Riccatiho metoda, pololineární rovnice, lineární rovnice
Obor výsledku:
Applied mathematics
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mma.5485
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
29.03.2019 23:51 (doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Mathematical Methods in the Applied Sciences. West Sussex: ISSN 0170-4214.

Originální název: Mathematical Methods in the Applied Sciences
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0170-4214
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
West Sussex
Vydavatel:
John Wiley & Sons Ltd
URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991476
Recenzovaný časopis: ano
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
Poslední změna: 16.05.2018 13:51 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -