Faculty of Forestry and Wood Technology - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 228

PublicationsType of resultYearDetails
A composite board made of alternately laminated extruded PMMA and wooden pieces
Pipíška, Tomáš -- Král, Pavel -- Paschová, Zuzana -- Kolomazník, Petr
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kompozitní deska ze střídavě vrstveného extrudovaného PMMA a dřevěných kousků. PIPÍŠKA, T. -- KRÁL, P. -- PASCHOVÁ, Z. -- KOLOMAZNÍK, P. 31971, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031971.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2018Details
A New Possibility How to Evaluate the Level of Drought Stress in Plants for the Assurance of Landscape Plantings Prosperity
Houšková, Kateřina -- Mauer, Oldřich
A New Possibility How to Evaluate the Level of Drought Stress in Plants for the Assurance of Landscape Plantings Prosperity. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 11--17. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
A new remarkable species of Alloscorpiops Vachon, 1980 from Myanmar (Burma) (Scorpiones, Scorpiopidae)
Lourenço, Wilson R -- Košulič, Ondřej
A new remarkable species of Alloscorpiops Vachon, 1980 from Myanmar (Burma) (Scorpiones, Scorpiopidae). ZooKeys. 2018. no. 775, p. 47--58. ISSN 1313-2989. URL: https://doi.org/10.3897/zookeys.775.24248
article in a professional periodical2018Details
A re-evaluation of Neotropical Junghuhnia s.lat. (Polyporales, Basidiomycota) based on morphological and multigene analyses
Westphalen, Mauro C -- Rajchenberg, Mario -- Tomšovský, Michal -- Gugliotta, Adriana M
A re-evaluation of Neotropical Junghuhnia s.lat. (Polyporales, Basidiomycota) based on morphological and multigene analyses. Persoonia. 2018. v. 41, no. April, p. 130--141. ISSN 0031-5850. URL: https://doi.org/10.3767/persoonia.2018.41.07
article in a professional periodical2018Details
Accumulation and dynamics of manganese content in bilberry (Vaccinium myrtillus L.)
Kula, Emanuel -- Wildová, Eliška -- Hrdlička, Petr
Accumulation and dynamics of manganese content in bilberry (Vaccinium myrtillus L.). Environmental Monitoring and Assessment. 2018. v. 190, no. 4, ISSN 0167-6369. URL: https://doi.org/10.1007/s10661-018-6604-8
article in a professional periodical2018Details
Adapted Riccati technique and non-oscillation of linear and half-linear equations
Hasil, Petr -- Juránek, Jakub -- Veselý, Michal
Adapted Riccati technique and non-oscillation of linear and half-linear equations. Applied Mathematics Letters. 2018. v. 82, no. August 2018, p. 98--105. ISSN 0893-9659. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893965918300685?via%3Dihub
article in a professional periodical2018Details
Agama LV 10 HP Hydraulic Drive Tractor
Neruda, Jindřich -- Ulrich, Radomír -- Vítek, Ondřej -- Procházka, Petr -- Juřík, Josef
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyvážecí traktorová souprava Agama LV 10 HP s hybridním pohonem. NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VÍTEK, O. -- PROCHÁZKA, P. -- JUŘÍK, J. 2018.
technically implemented results (prototype, functional sample)2018Details
Aglomerovaný materiál na bázi dřeva s obsahem polymerních částic
Kúdela, Jozef -- Král, Pavel -- Klímek, Petr -- Ráhel, Jozef
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Aglomerovaný materiál na bázi dřeva s obsahem polymerních částic. KÚDELA, J. -- KRÁL, P. -- KLÍMEK, P. -- RÁHEL, J. 307273, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10128631&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
patent or a different result protected by specific legal provisions2018Details
Albertina není jen muzeum (3. část)
Kanická, Ludvika
Albertina není jen muzeum (3. část). Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 4, p. 62--63. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
An auxiliary plant preparation
Petružálková, Lucie -- Smrček, Stanislav -- Kučera, Aleš -- Dundek, Peter -- Vavříček, Dušan -- Honzík, Roman
ENZYMIX S.R.O. Pomocný rostlinný přípravek. PETRUŽÁLKOVÁ, L. -- SMRČEK, S. -- KUČERA, A. -- DUNDEK, P. -- VAVŘÍČEK, D. -- HONZÍK, R. 32028, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032028.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2018Details
An Unconventional Promotion of Rock Outcrops in Žďárské Vrchy PLA Using Remote Sensing
Balková, Marie -- Bajer, Aleš
An Unconventional Promotion of Rock Outcrops in Žďárské Vrchy PLA Using Remote Sensing. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 23--27. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Analysis of the Impact of Settlement Patterns on Landscape Protection in Two Different European Rural Areas
Olišarová, Lucie -- Cillis, Giuseppe -- Statuto, Dina -- Picuno, Pietro
Analysis of the Impact of Settlement Patterns on Landscape Protection in Two Different European Rural Areas. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 34--39. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Analysis of the Recreational Use of Land in the Selected Locality of Training Forest Enterprise Masaryk Forest in Křtiny
Březina, David -- Michal, Jakub -- Fialová, Jitka
Analysis of the Recreational Use of Land in the Selected Locality of Training Forest Enterprise Masaryk Forest in Křtiny. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 40--45. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
Babuka, Róbert -- Kupčák, Václav
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR.  MENDELU v Brně. 2018.
souhrnná výzkumná zpráva2018Details
Assessing the Influence of Roasting Process Parameters on Mepiquat and Chlormequat Formation in Dark Barley Malts
Ekielski, Adam -- Mishra, Pawan Kumar -- Żelaziński, Tomasz
Assessing the Influence of Roasting Process Parameters on Mepiquat and Chlormequat Formation in Dark Barley Malts. Food and Bioprocess Technology. 2018. v. 11, no. 6, p. 1177--1187. ISSN 1935-5130. URL: https://doi.org/10.1007/s11947-018-2087-4
article in a professional periodical2018Details
Assessment of Anthropogenic Landforms for the Geotourism Purposes (Case Study: Velké Opatovice Fortification Site, Archdiocese of Olomouc, Czech Republic)
Kirchner, Karel -- Kubalíková, Lucie -- Machar, Ivo
Assessment of Anthropogenic Landforms for the Geotourism Purposes (Case Study: Velké Opatovice Fortification Site, Archdiocese of Olomouc, Czech Republic). In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 61--68. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Attractiveness of running events in forests of Poland and Czech Republic
Janeczko, Emilia -- Fialová, Jitka -- Tomusiak, Robert -- Woźnicka, Małgorzata -- Janeczko, Krzysztof -- Budnicka Kosior, Joanna -- Kwaśny, Łukasz
Atrakcyjność imprez biegowych w lasach Polski i Czech. Sylwan. 2018. v. 162, no. 7, p. 610--616. ISSN 0039-7660.
article in a professional periodical2018Details
Automatizace zpracování materiálů na bázi dřeva - průmysl 4.0
Král, Pavel -- Linhart, Vladimír -- Pipíška, Tomáš
Automatizace zpracování materiálů na bázi dřeva - průmysl 4.0. Dřevo & stavby pro bydlení. 2018. v. 9, no. Profi speciál, p. 128--131. ISSN 1803-6996.
article in a professional periodical2018Details
Bark Stripping by Red Deer: the Possible Effect of Recreational Use of the Landscape
Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří -- Mikulka, Ondřej -- Plhal, Radim
Bark Stripping by Red Deer: the Possible Effect of Recreational Use of the Landscape. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 69--72. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Beech and silver fir's different light response along the latitudinal gradient
Čater, Matjaž
Beech and silver fir's different light response along the latitudinal gradient. In Proceedings of Central European Silviculture . Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018, p. 11--20. ISBN 978-80-213-2866-2.
article in proceedings2018Details
Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids.
Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří
Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018. 97 p. ISBN 978-80-7509-564-0.
conference proceedings2018Details
Building of Individual Hiking Trails in the Northern Negros, Philippines Following the Methodology of the Czech Tourist Club as a Possible Support of Local Communities and Nature Protection
Kupec, Petr
Building of Individual Hiking Trails in the Northern Negros, Philippines Following the Methodology of the Czech Tourist Club as a Possible Support of Local Communities and Nature Protection. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 73--78. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Business Ethics and Corporate Social Responsibility as a Tool to Stimulate Interest in the Living Environment
Slováčková, Hana -- Klein, Pavel -- Michal, Jakub -- Březina, David
Business Ethics and Corporate Social Responsibility as a Tool to Stimulate Interest in the Living Environment. In Proceedings of the 8th Business and Management Conference. Praha: Mezinárodní institut společenských a ekonomických věd, 2018, p. 228--247. ISBN 978-80-87927-73-1. URL: https://doi.org/10.20472/BMC.2018.008.015
article in proceedings2018Details
Calibration and accuracy assessment in a direct georeferencing system for UAS photogrammetry
Gabrlik, Petr -- la Cour Harbo, Anders -- Kalvodova, Petra -- Žalud, Luděk -- Janata, Přemysl
Calibration and accuracy assessment in a direct georeferencing system for UAS photogrammetry. International Journal of Remote Sensing. 2018. v. 39, no. 15-16, p. 4931--4959. ISSN 0143-1161. URL: https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1434331
article in a professional periodical2018Details
Can We Weigh the Interests of Future Generations?
Rosická, Zdena -- Slováčková, Hana -- Kupčák, Václav
Can We Weigh the Interests of Future Generations?. In Proceedings of the 8th Business and Management Conference. Praha: Mezinárodní institut společenských a ekonomických věd, 2018, p. 208--227. ISBN 978-80-87927-73-1. URL: https://doi.org/10.20472/BMC.2018.008.014
article in proceedings2018Details
Canker and decline diseases caused by soil- and airborne Phytophthora species in forests and woodlands
Jung, Thomas -- Peréz Sierra, A -- Alcocer Durand, Javier -- Goncalves Horta Jung, Marília do Rosário -- Balci, Y -- Scanu, B
Canker and decline diseases caused by soil- and airborne Phytophthora species in forests and woodlands. Persoonia. 2018. v. 40, no. April, p. 182--220. ISSN 0031-5850. URL: https://doi.org/10.3767/persoonia.2018.40.08
article in a professional periodical2018Details
Carex chordorrhiza L. f.
Řepka, Radomír
Carex chordorrhiza L. f. Zprávy České botanické společnosti = Bulletin of the Czech Botanical Society. 2018. v. 53, no. 1, p. 58--59. ISSN 1211-5258.
article in a professional periodical2018Details
Carex pulicaris L.
Hlisnikovský, D -- Řepka, Radomír -- Žárník, Milan
Carex pulicaris L. Zprávy České botanické společnosti = Bulletin of the Czech Botanical Society. 2018. v. 53, no. 1, p. 60--61. ISSN 1211-5258.
article in a professional periodical2018Details
Cave deposits as a sedimentary trap for the Marine Isotope Stage 3 environmental record: The case study of Pod Hradem, Czech Republic
Nejman, Ladislav -- Lisá, Lenka -- Doláková, Nela -- Horáček, Ivan -- Bajer, Aleš -- Novák, Jan -- Wright, Duncan -- Sullivan, Marjorie E -- Wood, Rachel -- Gargett, R H -- Pacher, Martina -- Sázelová, Sandra -- Nývltová Fišáková, Miriam -- Rohovec, Jan -- Králík, Miroslav
Cave deposits as a sedimentary trap for the Marine Isotope Stage 3 environmental record: The case study of Pod Hradem, Czech Republic. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2018. v. 497, no. 15 May, p. 201--217. ISSN 0031-0182. URL: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.02.020
article in a professional periodical2018Details
Cena prof. Jindřicha Halabaly je za dveřmi
Kanická, Ludvika
Cena prof. Jindřicha Halabaly je za dveřmi. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 9, p. 60. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Claude Monet a jeho dům v Giverny
Kanická, Ludvika
Claude Monet a jeho dům v Giverny. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 4, p. 64--66. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Clearcutting alters decomposition processes and initiates complex restructuring of fungal communities in soil and tree roots
Kohout, Petr -- Charvátová, Markéta -- Štursová, Martina -- Mašínová, Tereza -- Tomšovský, Michal -- Baldrian, Petr
Clearcutting alters decomposition processes and initiates complex restructuring of fungal communities in soil and tree roots. ISME Journal. 2018. v. 12, no. 3, p. 692--703. ISSN 1751-7362. URL: https://doi.org/10.1038/s41396-017-0027-3
article in a professional periodical2018Details
Co dělá kňoura "kancem"?
Drimaj, Jakub -- Bena, Marcel
Co dělá kňoura "kancem"?. Svět myslivosti. 2018. v. 19, no. 2, p. 33--35. ISSN 1212-8422.
article in a professional periodical2018Details
Comparative Time Study of Conventional Cut-To-Length and an Integrated Harvesting Method-A Case Study
Pajkoš, Martin -- Klvač, Radomír -- Neruda, Jindřich -- Mishra, Pawan Kumar
Comparative Time Study of Conventional Cut-To-Length and an Integrated Harvesting Method-A Case Study. Forests. 2018. v. 9, no. 4, ISSN 1999-4907. URL: https://doi.org/10.3390/f9040194
article in a professional periodical2018Details
Comparison of results of visitor arrival monitoring using regression analysis
Hlaváčková, Petra -- Slováčková, Hana -- Březina, David -- Michal, Jakub
Comparison of results of visitor arrival monitoring using regression analysis. Journal of forest science. 2018. v. 64, no. 7, p. 303--312. ISSN 1212-4834. URL: https://doi.org/10.17221/20/2018-JFS
article in a professional periodical2018Details
Coppice-with-standards - Between Urbanization and Rural Development of Forestry
Uherková, Barbora -- Adamec, Zdeněk -- Kadavý, Jan -- Kneifl, Michal -- Knott, Robert
Coppice-with-standards - Between Urbanization and Rural Development of Forestry. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 85--89. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Das Haus Lucie Koldové
Kanická, Ludvika
Das Haus Lucie Koldové. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 3, p. 46--48. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Decline of Paulownia tomentosa caused by Trametes hirsuta in Serbia
Milenković, Ivan -- Tomšovský, Michal -- Karadžić, Dragan -- Veselinović, M
Decline of Paulownia tomentosa caused by Trametes hirsuta in Serbia. Forest pathology = Journal de pathologie forestiere = Zeitschrift für Forstpathologie. 2018. v. 48, no. 4, ISSN 1437-4781. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/efp.12438
article in a professional periodical2018Details
Density profile and microstructural analysis of densified beech wood (Fagus sylvatica L.) plasticized by microwave treatment
Dömény, Jakub -- Čermák, Petr -- Koiš, Vojtěch -- Tippner, Jan -- Rousek, Radim
Density profile and microstructural analysis of densified beech wood (Fagus sylvatica L.) plasticized by microwave treatment. European journal of wood and wood products. 2018. v. 76, no. 1, p. 105--111. ISSN 0018-3768. URL: https://doi.org/10.1007/s00107-017-1173-z
article in a professional periodical2018Details
Detecting forest road wearing course damage using different methods of remote sensing
Hrůza, Petr -- Mikita, Tomáš -- Tyagur, Nataliya -- Krejza, Zdenek -- Cibulka, Miloš -- Procházková, Andrea -- Patočka, Zdeněk
Detecting forest road wearing course damage using different methods of remote sensing. Remote Sensing. 2018. v. 10, no. 4, ISSN 2072-4292. URL: https://doi.org/10.3390/rs10040492
article in a professional periodical2018Details
Differences in photochemistry and response to heat stress between silver fir (Abies alba Mill.) provenances
Konôpková, Alena -- Kurjak, Daniel -- Kmeť, Jaroslav -- Klumpp, Raphael -- Longauer, Roman -- Ditmarová, Ľubica -- Gömöry, Dušan
Differences in photochemistry and response to heat stress between silver fir (Abies alba Mill.) provenances. Trees: structure and function. 2018. v. 32, no. 1, p. 73--86. ISSN 0931-1890. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00468-017-1612-9
article in a professional periodical2018Details
Disruptive Innovation workshop
Šimek, Milan -- Blanchard, Philippe
Disruptive Innovation workshop. 12. 6. 2018 - 14. 6. 2018, Brno (CZ).
holding a workshop2018Details
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6
Kaplan, Zdeněk -- Koutecký, Petr -- Danihelka, Jiří -- Šumberová, Kateřina -- Ducháček, Michal -- Štěpánková, Jitka -- Ekrt, Libor -- Grulich, Vít -- Řepka, Radomír -- Kubát, Karel -- Mráz, Patrik -- Wild, Jan -- Brůna, Josef
Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. Preslia: Časopis České botanické společnosti = the journal of the Czech botanical society. 2018. v. 90, no. 3, p. 235--346. ISSN 0032-7786. URL: http://www.preslia.cz/P183Kaplan_HiRes.pdf
article in a professional periodical2018Details
Do wild ungulates experience higher stress with humans than with large carnivores?
Zbyryt, Adam et al.
Do wild ungulates experience higher stress with humans than with large carnivores?. Behavioral Ecology. 2018. v. 29, no. 1, p. 19--30. ISSN 1045-2249.
article in a professional periodical2018Details
Drought spells and their impact on the growth of young plantations established with the containerized planting stock
Mauer, Oldřich -- Rozmánek, Martin -- Houšková, Kateřina
Drought spells and their impact on the growth of young plantations established with the containerized planting stock. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 1, p. 89--99. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066010089.pdf
article in a professional periodical2018Details
Dust emissions during sanding of thermally modified beech wood
Hlásková, Luďka -- Kopecký, Zdeněk -- Rousek, Miroslav -- Rogoziński, Tomasz -- Železný, Antonín -- Haninec, Pavel
Dust emissions during sanding of thermally modified beech wood. In Chip and Chipless Woodworking Processes 2018. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018, p. 51--57. ISSN 2453-904X.
article in proceedings2018Details
Dynamic Soil Pressures Caused by Travelling Forest Machines
Marušiak, Milan -- Neruda, Jindřich
Dynamic Soil Pressures Caused by Travelling Forest Machines. Croatian Journal of Forest Engineering. 2018. v. 39, no. 2, p. 233--245. ISSN 1845-5719. URL: http://www.crojfe.com/r/i/Crojfe_39-2_2018/marusiak.pdf
article in a professional periodical2018Details
Economic and Social Impacts of Wood Processing Sector by Different Cascades of Wood Use
Babuka, Róbert -- Sujová, Andrea -- Kupčák, Václav
Economic and Social Impacts of Wood Processing Sector by Different Cascades of Wood Use. In Baltic Conference Series: Proceedings and Abstracts Book. Linköping: VBRI Press, 2018, ISBN 978-91-88252-10-4.
abstract of an article in anthology2018Details
Effect of coppicing, thinning and throughfall reduction on soil water content and soil CO2 efflux in a sessile oak forest
Dařenová, Eva -- Crabbe, Richard A -- Knott, Robert -- Uherková, Barbora -- Kadavý, Jan
Effect of coppicing, thinning and throughfall reduction on soil water content and soil CO2 efflux in a sessile oak forest. Silva fennica. 2018. v. 52, no. 2, ISSN 0037-5330. URL: https://www.silvafennica.fi/pdf/article9927.pdf
article in a professional periodical2018Details
Effect of Ethylene Oxide Sterilization and Accelerated Ageing on the Physical and Mechanical Properties of Beech, Oak, and Elm Wood: Part 1
Tesařová, Daniela -- Capíková, Alena -- Jeřábková, Eva -- Čech, Petr -- Ekielski, Adam -- Mishra, Pawan Kumar
Effect of Ethylene Oxide Sterilization and Accelerated Ageing on the Physical and Mechanical Properties of Beech, Oak, and Elm Wood: Part 1. BioResources. 2018. v. 13, no. 4, p. 8251--8262. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2018/09/BioRes_13_4_8251_Tesarova_CHESM_Effect_EO_Sterilization_Accel_Ageing_Props_Beech_Oak_Elm_Wood_13982.pdf
article in a professional periodical2018Details
Effect of Ethylene Oxide Sterilization and Accelerated Ageing on the Physical and Mechanical Properties of Beech, Oak and Elm Wood: Part 1
Tesařová, Daniela -- Capíková, Alena -- Jeřábková, Eva -- Čech, Petr -- Mishra, Pawan Kumar -- Ekielski, Adam
Effect of Ethylene Oxide Sterilization and Accelerated Ageing on the Physical and Mechanical Properties of Beech, Oak and Elm Wood: Part 1. BioResources. 2018. v. 13, no. 4, p. 8251--8262. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2018/09/BioRes_13_4_8251_Tesarova_CHESM_Effect_EO_Sterilization_Accel_Ageing_Props_Beech_Oak_Elm_Wood_13982.pdf
article in a professional periodical2018Details
Effect of ethylene oxide sterilization and accelerated ageing on the physical and mechanical properties of beech, oak, and elm wood: Part 2
Tesařová, Daniela -- Čech, Petr -- Jeřábková, Eva -- Stádník, Jiří -- Hlavatý, Josef -- Ekielski, Adam -- Rapavá, Nora -- Mishra, Pawan Kumar
Effect of ethylene oxide sterilization and accelerated ageing on the physical and mechanical properties of beech, oak, and elm wood: Part 2. BioResources. 2018. v. 13, no. 4, p. 8464--8476. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2018/09/BioRes_13_4_8464_Tesarova_CJHENM_Effect_EO_Sterilization_Acceler_Ageing_Wood_Part_2_13999.pdf
article in a professional periodical2018Details
Effect of thinning and reduced throughfall in young coppice dominated by Quercus petraea (Matt.) Liebl. Carpinus betulus L.
Uherková, Barbora -- Kadavý, Jan -- Adamec, Zdeněk -- Knott, Robert -- Kučera, Aleš -- Kneifl, Michal -- Drápela, Karel -- Inurrigarro, Romà Ogaya
Effect of thinning and reduced throughfall in young coppice dominated by Quercus petraea (Matt.) Liebl. Carpinus betulus L. Austrian Journal of Forest Science. 2018. v. 135, no. 1, p. 1--17. ISSN 0379-5292. URL: http://www.forestscience.at/fileadmin/user_upload/forestscience/2018/CB1801_Art1.pdf
article in a professional periodical2018Details
Effect of thinning on the amount of mineral nitrogen
Holík, Ladislav -- Rosíková, Jana -- Vranová, Valerie
Effect of thinning on the amount of mineral nitrogen. Journal of forest science. 2018. v. 64, no. 7, p. 289--295. ISSN 1212-4834. URL: https://doi.org/10.17221/5/2018-JFS
article in a professional periodical2018Details
Effects of crown architecture and stand structure on light absorption in mixed and monospecific Fagus sylvatica and Pinus sylvestris forests along a productivity and climate gradient through Europe
Hurt, Václav -- Svoboda, Miroslav et al.
Effects of crown architecture and stand structure on light absorption in mixed and monospecific Fagus sylvatica and Pinus sylvestris forests along a productivity and climate gradient through Europe. Journal of Ecology. 2018. v. 106, no. 2, p. 746--760. ISSN 0022-0477. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.12803/abstract;jsessionid=DC157E5977F9B6AEEFF11966F368D35E.f03t01
article in a professional periodical2018Details
Effects of oak, beech and spruce on the distribution and community structure of fungi in litter and soils across a temperate forest
Doreen Bahnmann, Barbara -- Mašínová, Tereza -- Halvorsen, Rune -- Davey, Marie L -- Sedlák, Petr -- Tomšovský, Michal -- Baldrian, Petr
Effects of oak, beech and spruce on the distribution and community structure of fungi in litter and soils across a temperate forest. Soil biology and biochemistry. 2018. v. 119, no. April, p. 162--173. ISSN 0038-0717. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003807171830021X
article in a professional periodical2018Details
Effects of Urbanization on the Landscape of a Modern City in Ghana: A Case Study of Sunyani
Boateng, Kofi Ampadu -- Caleb, Mensah -- Agyei, Thomas -- Švik, Marian
Effects of Urbanization on the Landscape of a Modern City in Ghana: A Case Study of Sunyani. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 132--139. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1.pdf
article in proceedings2018Details
Estimation of p,p'-DDT degradation in soil by modeling and constraining hydrological and biogeochemical controls
Sanka, Ondrej -- Kalina, Jiří -- Lin, Yan -- Deutscher, Jan -- Futter, Martyn -- Butterfield, Dan -- Melymuk, Lisa -- Brabec, Karel -- Nizzetto, Luca
Estimation of p,p'-DDT degradation in soil by modeling and constraining hydrological and biogeochemical controls. Environmental Pollution. 2018. v. 239, no. August, p. 179--188. ISSN 0269-7491. URL: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.022
article in a professional periodical2018Details
Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa
Kynický, Jindřich -- Milosavljević, Vedran -- Jelínková, Pavlína -- Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh -- Merlos Rodrigo, Miguel Ángel -- Buchtelová, Hana -- Bytešníková, Zuzana -- Brtnický, Martin -- Richtera, Lukáš -- Kopel, Pavel -- Adam, Vojtěch
Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa. Chemical Papers - Chemické zvesti. 2018. v. 72, no. 6, p. 1437--1449. ISSN 0366-6352. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11696-018-0400-3
article in a professional periodical2018Details
Evaluation of the Susceptibility of Several Czech Conifer Provenances to Fusarium circinatum
Martín García, Jorge -- Lukačevičová, Aneta -- Asdrúbal Flores Pacheco, J -- Javier Diez , Julio -- Dvořák, Miloň
Evaluation of the Susceptibility of Several Czech Conifer Provenances to Fusarium circinatum. Forests. 2018. v. 9, no. 2, ISSN 1999-4907. URL: http://www.mdpi.com/1999-4907/9/2/72
article in a professional periodical2018Details
FexIKA method parameters affecting black locust heartwood extraction yield
Sablík, Pavel -- Giagli, Kyriaki -- Paschová, Zuzana -- Oravec, Michal -- Gryc, Vladimír -- Rademacher, Peter
FexIKA method parameters affecting black locust heartwood extraction yield. BioResources. 2018. v. 13, no. 2, p. 4224--4238. ISSN 1930-2126. URL: https://doi.org/10.15376/biores.13.2.4224-4238
article in a professional periodical2018Details
Flou - pilíř italského nábytkářského průmyslu
Kanická, Ludvika
Flou - pilíř italského nábytkářského průmyslu. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 10, p. 60--61. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Forest wood production in Tropical Africa
Bamwesigye, Dastan -- Hlaváčková, Petra
Forest wood production in Tropical Africa. Journal of landscape management. 2018. v. 9, no. 1, p. 39--44. ISSN 1804-2821.
article in a professional periodical2018Details
Fracture toughness and shear yield strength determination for two selected species of central European provenance
Hlásková, Luďka -- Orlowski, Kazimierz A -- Kopecký, Zdeněk -- Sviták, Martin -- Ochrymiuk, Tomasz
Fracture toughness and shear yield strength determination for two selected species of central European provenance. BioResources. 2018. v. 13, no. 3, p. 6171--6186. ISSN 1930-2126. URL: http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_13_3_6171_Hlaskova_Fracture_Toughness_Shear_Yield_Strength
article in a professional periodical2018Details
Frequent fires control tree spatial pattern, mortality and regeneration in Argentine open woodlands
Svátek, Martin -- Rejžek, Martin -- Kvasnica, Jakub -- Řepka, Radomír -- Matula, Radim
Frequent fires control tree spatial pattern, mortality and regeneration in Argentine open woodlands. Forest ecology and management. 2018. v. 408, no. 15 January, p. 129--136. ISSN 0378-1127. URL: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.10.048
article in a professional periodical2018Details
From leaf to continent: The multi-scale distribution of an invasive cryptic pathogen complex on oak
Corcobado Sánchez, Tamara -- Goncalves Horta Jung, Marília do Rosário -- Jung, Thomas et al.
From leaf to continent: The multi-scale distribution of an invasive cryptic pathogen complex on oak. Fungal Ecology. 2018. v. 36, no. December, p. 39--50. ISSN 1754-5048. URL: https://doi.org/10.1016/j.funeco.2018.08.001
article in a professional periodical2018Details
Functionalized nanoliposomes loaded with anti survivin and anti angiogenic agents to enhance the activity of chemotherapy against melanoma by 4-pronged action
Mishra, Harshita -- Mishra, Pawan Kumar -- Ekielski, Adam -- Iqbal, Zeenat -- Jaggi, Manu -- Talegaonkar, Sushama
Functionalized nanoliposomes loaded with anti survivin and anti angiogenic agents to enhance the activity of chemotherapy against melanoma by 4-pronged action. Medical Hypotheses. 2018. v. 116, no. July, p. 141--146. ISSN 0306-9877. URL: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2018.05.002
article in a professional periodical2018Details
Genetic predispositions of common ash to the ash dieback caused by ash dieback fungus
Papić, Slavica -- Longauer, Roman -- Milenković, Ivan -- Rozsypálek, Jiří
Genetic predispositions of common ash to the ash dieback caused by ash dieback fungus. Genetika. 2018. v. 50, no. 1, p. 220--229. ISSN 0534-0012.
article in a professional periodical2018Details
Geocaching for the wheelchair users: a pilot study in Luhačovské Zálesí (Czech Republic)
Fialová, Jitka -- Kotásková, Pavla -- Schneider, Jiří -- Žmolíková, Nikola -- Procházková, Pavlína
Geocaching for the wheelchair users: a pilot study in Luhačovské Zálesí (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2018. no. 1, p. 27--41. ISSN 1210-8812. URL: http://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/2018_01_FIALOV%C3%81etal.pdf
article in a professional periodical2018Details
Geotourism and a Potential of the Tourist Industry in Chřiby
Bajer, Aleš -- Dostál, Ivo -- Havlíček, Marek
Geotourism and a Potential of the Tourist Industry in Chřiby. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 192--197. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Geotourism Within Urban Areas: New Ways of Promotion of Natural and Cultural Heritage (Case Study from Brno City)
Kubalíková, Lucie -- Bajer, Aleš
Geotourism Within Urban Areas: New Ways of Promotion of Natural and Cultural Heritage (Case Study from Brno City). In Proceedings of 25th Central European Conference - Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 462--472. ISBN 978-80-210-8907-5. URL: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018
article in proceedings2018Details
Global distribution of Carex buekii (Cyperaceae) reappraised
Koopman, Jacob -- Dajdok, Zygmunt -- Więcław, Helena -- Martinetto, Edoardo -- Grulich, Vít -- Řepka, Radomír -- Jiménez Mejías, Pedro
Global distribution of Carex buekii (Cyperaceae) reappraised. Phytotaxa. 2018. v. 358, no. 2, p. 139--161. ISSN 1179-3155. URL: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.358.2.3
article in a professional periodical2018Details
Greenery for Decorating Purposes
Kadlec, Jiří -- Hejduková, Alžběta
Greenery for Decorating Purposes. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 198--200. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Grey wolf in the Western Carpathians and Central Europe: landscape genetics, fission-fusion phylogeography and conservation prospects
Hulva, P -- Černá Bolfíková , Barbora -- Woznicová, V -- Jindřichová, Milena -- Benešová, M -- Zyka, Vladimír -- Romportl, Dušan -- Kutal, Miroslav -- Finďo, S -- Antal, V et al.
Grey wolf in the Western Carpathians and Central Europe: landscape genetics, fission-fusion phylogeography and conservation prospects. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 91--92. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Gymnocalycium campestre. Fakta a poznámky k nově popsanému druhu
Řepka, Radomír
Gymnocalycium campestre. Fakta a poznámky k nově popsanému druhu. Gymnofil. 2018. v. 46, no. 1, p. 7--16.
article in a professional periodical2018Details
Gymnocalycium sutterianum subsp. tetraploideum Řepka, a new subspecies from the Argentina, Province of Córdoba
Řepka, Radomír -- Vahalík, Petr -- Koutecký, Petr
Gymnocalycium sutterianum subsp. tetraploideum Řepka, a new subspecies from the Argentina, Province of Córdoba. Gymnocalycium. 2018. v. 31, no. 1, p. 1259--1272. ISSN 1017-9178.
article in a professional periodical2018Details
Habitat and management influence on a seasonal diet composition of wild boar
Zeman, Jaroslav -- Hrbek, Jan -- Drimaj, Jakub -- Kudláček, Tomáš -- Heroldová, Marta
Habitat and management influence on a seasonal diet composition of wild boar. Biológia. 2018. v. 2018, p. 11--17. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodical2018Details
Half-linear differential operators in oscillation theory
Hasil, Petr
Half-linear differential operators in oscillation theory. In ICNAAT 2018 Book of abstracts. 1st ed. Cluj-Napoca, Romania: Faculty of Mathematics and Computer Science, Babes - Bolyai University, 2018, p. 56.
abstract of an article in anthology2018Details
Handling with containerized planting stock
Houšková, Kateřina -- Mauer, Oldřich
Manipulace s krytokořenným sadebním materiálem. In Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině: Sborník příspěvků. 1st ed. Praha: Česká lesnická společnost, 2018, p. 16--22. ISBN 978-80-02-02820-8.
article in proceedings2018Details
Herbal Vegetation as a Stabilizing Element
Blahuta, Jaroslav -- Šlezingr, Miloslav
Herbal Vegetation as a Stabilizing Element. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 201--204. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_1_0.pdf
article in proceedings2018Details
Hnojivový a stimulační přípravek pro lesní kultury a školky
Kučera, Aleš -- Vavříček, Dušan -- Rozmánek, Martin -- Vydlák, Josef
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Hnojivový a stimulační přípravek pro lesní kultury a školky. KUČERA, A. -- VAVŘÍČEK, D. -- ROZMÁNEK, M. -- VYDLÁK, J. 31821, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031821.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2018Details
Hydraulic and mechanical dysfunction of Norway spruce sapwood due to extreme summer drought in Scandinavia
Rosner, Sabine -- Gierlinger, Notburga -- Klepsch, Matthias -- Karlsson, Bo -- Evans, Rob -- Lundqvist, Sven Olof -- Světlík, Jan -- Borja, Isabella -- Dalsgaard, Lise -- Andreassen, Kjell -- Borja, Isabella -- Solberg, Svein -- Jansen, Steven
Hydraulic and mechanical dysfunction of Norway spruce sapwood due to extreme summer drought in Scandinavia. Forest ecology and management. 2018. no. 409, p. 527--540. ISSN 0378-1127. URL: https://ac.els-cdn.com/S0378112717316833/1-s2.0-S0378112717316833-main.pdf?_tid=22c9425e-01ab-11e8-aab7-00000aab0f01&acdnat=1516869697_5d535fd043ff797396b993103a222f68
article in a professional periodical2018Details
Challenges for growth of beech and co-occurring conifers in a changing climate context
del Castillo, Edurne Martinez -- Prislan, Peter -- Gričar, Jožica -- Gryc, Vladimír -- Merela, Maks -- Giagli, Kyriaki -- de Luis, Martin -- Vavrčík, Hanuš -- Čufar, Katarina
Challenges for growth of beech and co-occurring conifers in a changing climate context. Dendrochronologia. 2018. v. 52, no. December, p. 1--10. ISSN 1125-7865. URL: https://doi.org/10.1016/j.dendro.2018.09.001
article in a professional periodical2018Details
Chamaecytisus virescens (Neilr.) Dostál
Řepka, Radomír -- Němec, R
Chamaecytisus virescens (Neilr.) Dostál. Zprávy České botanické společnosti = Bulletin of the Czech Botanical Society. 2018. v. 53, no. 1, p. 66--67. ISSN 1211-5258.
article in a professional periodical2018Details
Changing Face of Wood Science in Modern Era: Contribution of Nanotechnology
Mishra, Pawan Kumar -- Giagli, Kyriaki -- Tsalagkas, Dimitrios -- Mishra, Harshita -- Talegaonkar, Sushama -- Gryc, Vladimír -- Wimmer, Rupert
Changing Face of Wood Science in Modern Era: Contribution of Nanotechnology. Recent Patents on Nanotechnology. 2018. v. 12, no. 1, p. 13--21. ISSN 1872-2105. URL: https://doi.org/10.2174/1872210511666170808111512
article in a professional periodical2018Details
Impact of applied silvicultural systems on spatial pattern of hornbeam-oak forests
Vacek, Zdeněk -- Vacek, Stanislav -- Bílek, Lukáš -- Král, Jan -- Ulbrichová, Iva -- Simon, Jaroslav -- Bulušek, Daniel
Impact of applied silvicultural systems on spatial pattern of hornbeam-oak forests. Central European Forestry Journal. 2018. v. 64, no. 1, p. 33--45. ISSN 2454-034X. URL: https://doi.org/10.1515/forj-2017-0031
article in a professional periodical2018Details
Impact of mechanical site preparation in commercial oak woodlands on epigeic spiders
Košulič, Ondřej -- Michalko, R -- Surovcová, Kamila -- Staněk, Luboš
Impact of mechanical site preparation in commercial oak woodlands on epigeic spiders. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 113. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Importance of products from certified wood materials for consumers in the Czech Republic
Michal, Jakub -- Sujová, Andrea -- Březina, David
Importance of products from certified wood materials for consumers in the Czech Republic. In Baltic Conference Series: Proceedings and Abstracts Book. Linköping: VBRI Press, 2018, ISBN 978-91-88252-10-4.
abstract of an article in anthology2018Details
Index listové plochy bukových porostů středních poloh
Černý, Jakub -- Haninec, Pavel
Index listové plochy bukových porostů středních poloh. In Proceedings of Central European Silviculture . Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018, p. 21--28. ISBN 978-80-213-2866-2.
article in proceedings2018Details
Ineke Hans: Was ist Loos?
Kanická, Ludvika
Ineke Hans: Was ist Loos?. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 1-2, p. 38--40. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Influence of pressing parameters on dimensional stability and density of compressed beech wood
Kúdela, Jozef -- Rousek, Radim -- Rademacher, Peter -- Rešetka, Marek -- Dejmal, Aleš
Influence of pressing parameters on dimensional stability and density of compressed beech wood. European journal of wood and wood products. 2018. v. 76, no. 4, p. 1241--1252. ISSN 0018-3768. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00107-018-1298-8
article in a professional periodical2018Details
Influence of slope on the stability of the bank
Šlezingr, Miloslav
Influence of slope on the stability of the bank. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 217--220. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Information system for furniture industry knowledge base transfer
Šimek, Milan -- Hála, Boris -- Brunecký, Petr
Information system for furniture industry knowledge base transfer. In Research for Furniture Industry. Poznan: Poznań University of Life Sciences, 2018, p. 123--126. ISBN 978-83-7160-890-2. URL: http://furnituredesign.pl/sites/default/files/docx/Drewno_18-04.pdf
article in proceedings2018Details
Insecticides alter prey choice of potential biocontrol agent Philodromus cespitum (Araneae, Philodromidae)
Petcharad, Booppa -- Košulič, Ondřej -- Michalko, Radek
Insecticides alter prey choice of potential biocontrol agent Philodromus cespitum (Araneae, Philodromidae). Chemosphere. 2018. v. 202, no. July, p. 491--497. ISSN 0045-6535. URL: https://ac.els-cdn.com/S0045653518305514/1-s2.0-S0045653518305514-main.pdf?_tid=f9b3cf1d-05ef-4cbc-9f0a-888eb15c8d00&acdnat=1523016410_20fbba64b6e66e04dcfbd49217b3a06e
article in a professional periodical2018Details
Interaction between Hymenoscyphus fraxineus and Phytophthora species on young Fraxinus excelsior seedlings
Milenković, Ivan -- Keča, Nenad -- Karadžić, Dragan -- Nowakowska, Justyna A -- Oszako, Tomasz -- Sikora, Katarzyna -- Tkaczyk, Miłosz
Interaction between Hymenoscyphus fraxineus and Phytophthora species on young Fraxinus excelsior seedlings. The forestry chronicle. 2018. v. 93, no. 2, p. 135--139. ISSN 0015-7546. URL: http://pubs.cif-ifc.org/doi/10.5558/tfc2018-020
article in a professional periodical2018Details
Iron Oxide Nanoparticles: Innovative Tool in Cancer Diagnosis and Therapy
Martinkova, Pavla -- Brtnický, Martin -- Kynický, Jindřich -- Pohanka, Miroslav
Iron Oxide Nanoparticles: Innovative Tool in Cancer Diagnosis and Therapy. Advanced Healthcare Materials. 2018. v. 7, no. 5, ISSN 2192-2640. URL: http://dx.doi.org/10.1002/adhm.201700932
article in a professional periodical2018Details
Isolation and Pathogenicity of Phytophthora Species from Poplar Plantations in Serbia
Milenković, Ivan -- Keča, Nenad -- Karadžić, Dragan -- Radulovic, Zlatan -- Nowakowska, Justyna A -- Oszako, Tomasz -- Sikora, Katarzyna -- Corcobado Sánchez, Tamara -- Jung, Thomas
Isolation and Pathogenicity of Phytophthora Species from Poplar Plantations in Serbia. Forests. 2018. v. 9, no. 6, ISSN 1999-4907. URL: http://www.mdpi.com/1999-4907/9/6/330
article in a professional periodical2018Details
Jakým způsobem ovlivňuje prořezávka a snížené podkorunové srážky vývoj dubo-habrové pařeziny?
Uherková, Barbora -- Kadavý, Jan -- Adamec, Zdeněk -- Knott, Robert -- Kneifl, Michal
Jakým způsobem ovlivňuje prořezávka a snížené podkorunové srážky vývoj dubo-habrové pařeziny?. In Proceedings of Central European Silviculture . Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018, p. 192--197. ISBN 978-80-213-2866-2.
article in proceedings2018Details
Kachna divoká jako možný zdroj virových patogenů drůbeže
Prodělalová, Jana -- Mikšová, K -- Kamler, Jiří -- Moutelíková, Romana -- Plhal, Radim -- Drimaj, Jakub -- Mikulka, Ondřej
Kachna divoká jako možný zdroj virových patogenů drůbeže. Veterinářství. 2018. v. 68, no. 7, p. 497--500. ISSN 0506-8231.
article in a professional periodical2018Details
Knowledge gaps about mixed forests: What do European forest managers want to know and what answers can science provide?
Kulhavý, Jiří et al.
Knowledge gaps about mixed forests: What do European forest managers want to know and what answers can science provide?. Forest ecology and management. 2018. v. 407, no. 1 January, p. 106--115. ISSN 0378-1127. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112717309866
article in a professional periodical2018Details
Knowledge of Forest Management History as a Support Decision Tool for Management Plans of Forest Protected Areas
Machar, Ivo -- Pechanec, Vilem -- Rejšek, Klement -- Vranová, Valerie -- Kiliánová, Helena
Knowledge of Forest Management History as a Support Decision Tool for Management Plans of Forest Protected Areas. Baltic Forestry. 2018. v. 24, no. 1, p. 99--108. ISSN 1392-1355. URL: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2018-24%5B1%5D/Baltic%20Forestry%202018.1_099-108.pdf
article in a professional periodical2018Details
Komise lesnické ekonomiky Odboru lesního hospodářství ČAZV - na téma: „Informace a podnikové informační systémy v LH“
Kupčák, Václav -- Lenoch, Josef
Komise lesnické ekonomiky Odboru lesního hospodářství ČAZV - na téma: „Informace a podnikové informační systémy v LH“. 3. 5. 2018 - 4. 5. 2018, Brno, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (CZ).
holding a workshop2018Details
Konektivita habitatů velkých šelem v Karpatech
Romportl, Dušan -- Zyka, Vladimír -- Kutal, Miroslav
Konektivita habitatů velkých šelem v Karpatech. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 185--186. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Kukuřice v systému smíšené kultury - šance na změnu
Kintl, Antonín -- Elbl, Jakub -- Nedělník, Jan -- Brtnický, Martin
Kukuřice v systému smíšené kultury - šance na změnu. Úroda. 2018. v. 66, no. 1, p. 15--17. ISSN 0139-6013.
article in a professional periodical2018Details
Land Art 2018
Kanická, Ludvika
Land Art 2018. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 7-8, p. 60--61. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predator
Košulič, Ondřej -- Vichitbandha, Patchanee -- Pung, Thitiya -- Michalko, Radek
Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predator. Journal of applied entomology = Zeitschrift für angewandte Entomologie. 2018. v. 142, no. 4, p. 428--436. ISSN 0931-2048. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jen.12488
article in a professional periodical2018Details
Location and construction of wooden shelters in nature
Kotásková, Pavla -- Fialová, Jitka -- Procházková, Pavlína
Location and construction of wooden shelters in nature. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 238--241. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Management bobra evropského
Mikulka, Ondřej
Management bobra evropského. Myslivost: odborný časopis pro lidovou myslivost. 2018. v. 96, no. 3, p. 20--23. ISSN 0323-214X. URL: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2018/Duben-2018/Management-bobra-evropskeho
article in a professional periodical2018Details
Management of wild boar populations under threat of African swine fever
Kamler, Jiří -- Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim
Management of wild boar populations under threat of African swine fever. In DRIMAJ, J. -- KAMLER, J. Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 43. ISBN 978-80-7509-564-0.
abstract of an article in anthology2018Details
May-July precipitation reconstruction from oak tree-rings for Bohemia (Czech Republic) since AD 1040
Dobrovolný, Petr -- Rybníček, Michal -- Kolář, Tomáš -- Brázdil, Rudolf -- Trnka, Miroslav -- Büntgen, Ulf
May-July precipitation reconstruction from oak tree-rings for Bohemia (Czech Republic) since AD 1040. International Journal of Climatology. 2018. v. 38, no. 4, p. 1910--1924. ISSN 0899-8418. URL: http://dx.doi.org/10.1002/joc.5305
article in a professional periodical2018Details
Melanoma treatment: from conventional to nanotechnology
Mishra, Harshita -- Mishra, Pawan Kumar -- Ekielski, Adam -- Jaggi, Manu -- Iqbal, Zeenat -- Talegaonkar, Sushama
Melanoma treatment: from conventional to nanotechnology. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 2018. ISSN 0171-5216. URL: https://doi.org/10.1007/s00432-018-2726-1
article in a professional periodical2018Details
Microsatellite variability in wild boars from Czech Republic
Veličković, Nevena -- Djan, Mihajla -- Stefanović, Milomir -- Ferreira, Eduardo -- Ernst, Martin -- Fonseca, Carlos
Microsatellite variability in wild boars from Czech Republic. In DRIMAJ, J. -- KAMLER, J. Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 86. ISBN 978-80-7509-564-0.
abstract of an article in anthology2018Details
Míchova skála rock - realization of the open country views
Kupec, Petr -- Pelikán, Petr
Míchova skála rock - realization of the open country views. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 256--261. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Milano 2018
Kanická, Ludvika
Milano 2018. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 6, p. 32--35. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Mobilní rošt ke zvýšení únosnosti nezpevněných cest
Ulrich, Radomír -- Neruda, Jindřich
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Mobilní rošt ke zvýšení únosnosti nezpevněných cest. ULRICH, R. -- NERUDA, J. 31909, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031909.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2018Details
Modelové ekonomické srovnání variant obnovy lesa po kalamitě alochtonní smrčiny: konvenční umělá obnova vs. přípravný březový porost
Šafránek, Zbyněk -- Martiník, Antonín -- Vala, Vlastimil
Modelové ekonomické srovnání variant obnovy lesa po kalamitě alochtonní smrčiny: konvenční umělá obnova vs. přípravný březový porost. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2018. v. 63, no. 2, p. 92--101. ISSN 0322-9688.
article in a professional periodical2018Details
Molecular detection of Toxoplasma gondii in feathered game intendent for human consumption in the Czech Republic
Škorpíková, Lucie -- Reslová, Nikol -- Lorencová, Alena -- Plhal, Radim -- Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří -- Slaný, Michal
Molecular detection of Toxoplasma gondii in feathered game intendent for human consumption in the Czech Republic. International Journal of Food Microbiology. 2018. v. 286, p. 75--79. ISSN 0168-1605.
article in a professional periodical2018Details
Multivariate analysis for forensic characterization, discrimination, and classification of marker pen inks
Sharma, Vishal -- Kumar, Raj -- Devgan, Karan -- Mishra, Pawan Kumar -- Ekielski, Adam -- Kumar, Vijay -- Kumar, Vinay
Multivariate analysis for forensic characterization, discrimination, and classification of marker pen inks. Spectroscopy Letters. 2018. v. 51, no. 5, p. 205--215. ISSN 0038-7010. URL: https://doi.org/10.1080/00387010.2018.1452265
article in a professional periodical2018Details
Muzeum MAK - Vídeňská moderna
Kanická, Ludvika
Muzeum MAK - Vídeňská moderna. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 5, p. 64--66. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Narrative Part of Interim Report on Implementation of ZRS Projects "Improvement of Quality and Efficiency of Production, Storage and Processing of Milk in Cooperatives in Brčko"
Falta, Daniel -- Polák, Ondřej -- Danzer, Martin -- Skládanka, Jiří -- Horký, Pavel
Narativní část průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS "Zkvalitnění a zefektivnění produkce, skladování a zpracování mléka v Brčku".  Brno. 2018.
souhrnná výzkumná zpráva2018Details
Nature Reserve Bayerova. Beech oldgrowth forest with rare Corydalis species.
Jelínek, Petr -- Čech, Milan
Bayerova rezervace. Starý bukový les se vzácnými dymnivkami.  [online]. 2018. URL: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/aktuality/fotokniha-prirodni-rezervace-bayerova-a11585170.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)2018Details
New Demands for the Quality of Furniture
Tesařová, Daniela -- Čech, Petr
New Demands for the Quality of Furniture. In 19th International Symposium on Quality, Quality as a concept of development. 1st ed. 2018, p. 401--409. ISBN 978-953-8067-10-5.
article in proceedings2018Details
New dendroarchaeological evidence of water well constructions reveals advanced Early Neolithic craftsman skills
Rybníček, Michal -- Chlup, T -- Kalábek, M -- Kalábková, P -- Kočár, P -- Kyncl, T -- Muigg, B -- Tegel, Willy -- Vostrovská, I -- Kolář, T
New dendroarchaeological evidence of water well constructions reveals advanced Early Neolithic craftsman skills. Dendrochronologia. 2018. v. 50, no. August, p. 98--104. ISSN 1125-7865. URL: https://doi.org/10.1016/j.dendro.2018.06.003
article in a professional periodical2018Details
Nicaragua: forest protection and deforestation
Klein, Pavel -- Slováčková, Hana -- Haninec, Pavel
Nicaragua: forest protection and deforestation. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 262--266. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Novel 4-in-1 strategy to combat colon cancer, drug resistance and cancer relapse utilizing functionalized bioinspiring lignin nanoparticle
Siddiqui, Lubna -- Mishra, Harshita -- Mishra, Pawan Kumar -- Iqbal, Zeenat -- Talegaonkar, Sushama
Novel 4-in-1 strategy to combat colon cancer, drug resistance and cancer relapse utilizing functionalized bioinspiring lignin nanoparticle. Medical Hypotheses. 2018. v. 121, no. December, p. 10--14. ISSN 0306-9877. URL: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2018.09.003
article in a professional periodical2018Details
Occurrence and characterisation of selected bacterial pathogens in the intestinal tract of wild boars hunted in the Czech Republic
Hulánková, Radka -- Bořilová, Gabriela -- Plhal, Radim
Occurrence and characterisation of selected bacterial pathogens in the intestinal tract of wild boars hunted in the Czech Republic. In DRIMAJ, J. -- KAMLER, J. Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 38. ISBN 978-80-7509-564-0.
abstract of an article in anthology2018Details
Occurrence and pathogenicity of Phytophthora x cambivora on Prunus laurocerasus in Serbia
Milenković, Ivan -- Keča, Nenad -- Karadžić, Dragan -- Radulovic, Zlatan -- Tomšovský, Michal -- Jung, Thomas
Occurrence and pathogenicity of Phytophthora x cambivora on Prunus laurocerasus in Serbia. Forest pathology = Journal de pathologie forestiere = Zeitschrift für Forstpathologie. 2018. v. 48, no. 4, ISSN 1437-4781. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12436
article in a professional periodical2018Details
Odpovědnost za bezpečnost a újmu vyplývající z obecného užívání lesních cest a systém kontroly jejich stavu jako doklad o plnění prevenční povinnosti
Procházková, Pavlína -- Hrůza, Petr -- Kliková, Alena
Odpovědnost za bezpečnost a újmu vyplývající z obecného užívání lesních cest a systém kontroly jejich stavu jako doklad o plnění prevenční povinnosti. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2018. v. 63, no. 2, p. 147--151. ISSN 0322-9688. URL: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/528.pdf
article in a professional periodical2018Details
Optimization of multiple arcs protrusion obstacle parameters using AHP-TOPSIS approach in an impingement jet solar air passage
Mishra, Pawan Kumar -- Nadda, Rahul -- Kumar, Raj -- Rana, Adit -- Sethi, Muneesh -- Ekileski, Adam
Optimization of multiple arcs protrusion obstacle parameters using AHP-TOPSIS approach in an impingement jet solar air passage. Heat and Mass Transfer. 2018. ISSN 0947-7411. URL: https://doi.org/10.1007/s00231-018-2405-4
article in a professional periodical2018Details
Oscillation and non-oscillation of half-linear differential equations with coefficients determined by functions having mean values
Hasil, Petr -- Veselý, Michal
Oscillation and non-oscillation of half-linear differential equations with coefficients determined by functions having mean values. Open Mathematics. 2018. v. 16, no. 1, p. 507--521. ISSN 2391-5455. URL: https://www.degruyter.com/view/j/math.2018.16.issue-1/math-2018-0047/math-2018-0047.xml
article in a professional periodical2018Details
Oscillation and non‐oscillation results for solutions of perturbed half‐linear equations
Hasil, Petr -- Veselý, Michal
Oscillation and non‐oscillation results for solutions of perturbed half‐linear equations. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2018. v. 41, no. 9, p. 3246--3269. ISSN 0170-4214. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mma.4813
article in a professional periodical2018Details
Oscillation of Third-Order Nonlinear Neutral Differential Equations
Liška, Petr
Oscillation of Third-Order Nonlinear Neutral Differential Equations. In Differential and Difference Equations with Applications. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, p. 233--245. ISBN 978-3-319-75646-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-75647-9_19
article in proceedings2018Details
Oscillatory and non-oscillatory solutions of dynamic equations with bounded coefficients
Hasil, Petr -- Veselý, Michal
Oscillatory and non-oscillatory solutions of dynamic equations with bounded coefficients. Electronic Journal of Differential Equations. 2018. v. 2018, no. 24, p. 1--22. ISSN 1072-6691. URL: https://ejde.math.txstate.edu/Volumes/2018/24/abstr.html
article in a professional periodical2018Details
Parameters of Indoor Air Quality (IAQ) in Wooden Houses
Sviták, Martin -- Krontorád, Karel -- Kropáček, Jan -- Hlásková, Luďka -- Solař, Aleš
Parameters of Indoor Air Quality (IAQ) in Wooden Houses. BioResources. 2018. v. 13, no. 4, p. 8222--8238. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2018/09/BioRes_13_4_8222_Svitak_KKHS_Parameters_Indoor_Air_Quality_Wooden_Houses_13830.pdf
article in a professional periodical2018Details
Phenotypic variability of Fraxinus excelsior L. and Fraxinus angustifolia Vahl under the ash dieback disease in the Czech Republic
Papić, Slavica -- Buriánek, Václav -- Longauer, Roman -- Kudláček, Tomáš -- Rozsypálek, Jiří
Phenotypic variability of Fraxinus excelsior L. and Fraxinus angustifolia Vahl under the ash dieback disease in the Czech Republic. Journal of forest science. 2018. v. 64, no. 6, p. 279--288. ISSN 1212-4834. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?volume=64&firstPage=279&type=publishedArticle
article in a professional periodical2018Details
Pícniny na orné půdě, aneb kukuřice ve smíšené kultuře
Kintl, Antonín -- Nedělník, Jan -- Elbl, Jakub
others2018Details
Populace bobra evropského (Castor fiber) v Litovelském Pomoraví
Mikulka, Ondřej -- Homolka, Miloslav -- Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Patočka, Zdeněk -- Korbelová, Jana -- Kamler, Jiří
Populace bobra evropského (Castor fiber) v Litovelském Pomoraví. In Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018, p. 104--108. ISBN 978-80-228-3085-0.
article in proceedings2018Details
Population structure of wild boar (Sus scrofa) in the Czech Republic
Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří -- Svoboda, Tomáš -- Plhal, Radim -- Mikulka, Ondřej
Population structure of wild boar (Sus scrofa) in the Czech Republic. In DRIMAJ, J. -- KAMLER, J. Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 28. ISBN 978-80-7509-564-0.
abstract of an article in anthology2018Details
Possible influence of singletrail Moravian Karst construction and use on damage to surrounding trees
Hrůza, Petr -- Pelikán, Petr -- Čermák, Petr -- Daníčková, Zuzana -- Hrnčiarová, Slavomíra
Possible influence of singletrail Moravian Karst construction and use on damage to surrounding trees. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 368--372. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Possible Use of Water Areas by Disabled People
Kotásková, Pavla -- Fialová, Jitka -- Jakubisová, Mariana -- Šlezingr, Miloslav -- Procházková, Pavlína
Possible Use of Water Areas by Disabled People. In: Water Management and the Environment: Case Studies. Water Science and Technology Library, 86. Cham: Springer Switzerland, 2018. p. 3--28. ISBN 978-3-319-79013-8. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-79014-5_1
chapter in a book2018Details
Potravná aktivita rysa ostrovida (Lynx lynx) v kultúrnej krajine Moravského krasu: predbežné výsledky
Duľa, Martin -- Krása, A -- Šnoblt, Č -- Kutal, Miroslav -- Franc, D -- Mezera, R -- Purchart, L
Potravná aktivita rysa ostrovida (Lynx lynx) v kultúrnej krajine Moravského krasu: predbežné výsledky. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 63. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Preliminary findings of factors influencing wild boar distribution in temperate forest during the winter.
Drimaj, Jakub -- Balková, Marie -- Adamec, Zdeněk -- Plhal, Radim -- Mikulka, Ondřej -- Kamler, Jiří -- Hrubý, Petr
Preliminary findings of factors influencing wild boar distribution in temperate forest during the winter. In DRIMAJ, J. -- KAMLER, J. Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 27. ISBN 978-80-7509-564-0.
abstract of an article in anthology2018Details
Prevalence of selected emerging and re-emerging pathogens in population of wild boar in the Czech Republic
Bena, Marcel -- Vašíčková, Petra -- Kamler, Jiří -- Kubánková, Monika -- Drimaj, Jakub -- Hušáková, Markéta -- Slaná, Iva -- Plhal, Radim -- Mikulka, Ondřej
Prevalence of selected emerging and re-emerging pathogens in population of wild boar in the Czech Republic. In DRIMAJ, J. -- KAMLER, J. Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 15. ISBN 978-80-7509-564-0.
abstract of an article in anthology2018Details
Prey selection by the orb-web spider Gasteracantha hasselti along prey density gradients
Michalko, R -- Košulič, Ondřej -- Wongprom, Prasit -- Saksongmuang, Venus -- Siripaiboon, P -- Trisurat, Y
Prey selection by the orb-web spider Gasteracantha hasselti along prey density gradients. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 144--145. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
První dojmy z imm cologne 2018
Kanická, Ludvika
První dojmy z imm cologne 2018. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 1-2, p. 42--45. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Přírodní památka Křtinský lom. Ráj obojživelníků a mokřadních orchidejí.
Jelínek, Petr -- Čech, Milan
Přírodní památka Křtinský lom. Ráj obojživelníků a mokřadních orchidejí.  [online]. 2018. URL: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/aktuality/fotokniha-prirodni-pamatka-krtinsky-lom-a11592138.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)2018Details
Psík mývalovitý a mýval severní
Drimaj, Jakub
Psík mývalovitý a mýval severní. Myslivost: odborný časopis pro lidovou myslivost. 2018. v. 96, no. 5, p. 20--23. ISSN 0323-214X.
article in a professional periodical2018Details
Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand!
Fialová, Jitka -- Dvořáková, Sylva -- Sokolová, Irena -- Vavrouchová, Jaroslava
Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand!. 2. 5. 2018 - 4. 5. 2018, Křtiny (CZ). URL: http://www.utok.cz/node/306
holding a conference2018Details
Quantification of the influence of Písek City Forests Ltd. on the local economy of the region
Březina, David -- Hlaváčková, Petra -- Michal, Jakub -- Slováčková, Hana -- Meňházová, Jitka
Quantification of the influence of Písek City Forests Ltd. on the local economy of the region. Journal of forest science. 2018. v. 64, no. 9, p. 371--378. ISSN 1212-4834. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?type=article&id=35_2018-JFS
article in a professional periodical2018Details
Reactions of Melolontha hippocastani adults to high manganese content in food
Martinek, Petr -- Kula, Emanuel -- Hedbávný, Josef
Reactions of Melolontha hippocastani adults to high manganese content in food. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2018. v. 148, no. February, p. 37--43. ISSN 0147-6513. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.10.020
article in a professional periodical2018Details
Recreational effect evaluation of revitalization on river Pleiße in Germany
Kalasová, Žaneta -- Lampartová, Ivana
Recreational effect evaluation of revitalization on river Pleiße in Germany. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 302--306. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Redescription of Paradiplozoon hemiculteri (Monogenea, Diplozoidae) from the type host Hemiculter leucisculus, with neotype designation
Jirsová, Dagmar -- Ding, Xuejuan -- Civáňová, Kristína -- Jirounková, Eliška -- Ilgová, Jana -- Koubková, Božena -- Kašný, Martin -- Gelnar, Milan
Redescription of Paradiplozoon hemiculteri (Monogenea, Diplozoidae) from the type host Hemiculter leucisculus, with neotype designation. Parasite. 2018. v. 25, ISSN 1252-607X. URL: https://www.parasite-journal.org/articles/parasite/pdf/2018/01/parasite170100.pdf
article in a professional periodical2018Details
Rekonstrukce a obnova nádrží v lesním prostředí: Případová studie rekonstrukce Burianova rybníku
Marková, Jana -- Pelikán, Petr -- Tlapák, Václav
Rekonstrukce a obnova nádrží v lesním prostředí: Případová studie rekonstrukce Burianova rybníku. Lesnická práce. 2018. v. 97, no. 5, p. 20--21. ISSN 0322-9254.
article in a professional periodical2018Details
Restoration of accumulation storage of small water reservoirs in the forest
Pelikán, Petr -- Marková, Jana -- Tlapák, Václav
Restoration of accumulation storage of small water reservoirs in the forest. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 314--319. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Results of research of variable forwarder LVS 511
Neruda, Jindřich -- Ulrich, Radomír -- Zemánek, Tomáš
Results of research of variable forwarder LVS 511. In: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych - badania naukowe i dydaktyka. Poznaň: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 2018. p. 92--109. ISBN 978-83-940788-9-8. URL: http://www.pimr.poznan.pl/monografie/monografia1.pdf
chapter in a book2018Details
Revision of the taxonomic status of the genus Gloeoporus (Polyporales, Basidiomycota) reveals two new species
Jung, Paul Eunil -- Lee, Hyun -- Wu, Sheng Hua -- Hattori, Tsutomu -- Tomšovský, Michal -- Rajchenberg, Mario -- Zhou, Meng -- Lim, Young Woon
Revision of the taxonomic status of the genus Gloeoporus (Polyporales, Basidiomycota) reveals two new species. Mycological Progress. 2018. v. 17, no. 7, p. 855--863. ISSN 1617-416X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11557-018-1400-y
article in a professional periodical2018Details
Revisiting the Heat Field Deformation (HFD) method for measuring sap flow
Naděždina, Naděžda
Revisiting the Heat Field Deformation (HFD) method for measuring sap flow. iForest: Biogeosciences and Forestry. 2018. v. 11, no. February, p. 118--130. ISSN 1971-7458. URL: http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor2381-011
article in a professional periodical2018Details
Revitalizační organický substrát na bázi rašeliny, určený pro výsadbu lesních dřevin
Janoušek, Josef -- Vavříček, Dušan -- Kučera, Aleš -- Pecháček, Jan
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Revitalizační organický substrát na bázi rašeliny, určený pro výsadbu lesních dřevin. JANOUŠEK, J. -- VAVŘÍČEK, D. -- KUČERA, A. -- PECHÁČEK, J. 31822, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031822.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2018Details
Richard Hutten
Kanická, Ludvika
Richard Hutten. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 4, p. 46--48. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Roční zpráva o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky za rok 2017: Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti
Holušová, Kateřina -- Holuša, Otakar
Roční zpráva o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky za rok 2017: Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti.  Brno. 2018.
souhrnná výzkumná zpráva2018Details
Rut Formation By Forwarder LVS 511 Multipass
Marušiak, Milan -- Neruda, Jindřich
Tvorba koľaje pri viacnásobnom prejazde vyvážacieho traktora LVS 511. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2018. v. 63, no. 1, p. 37--47. ISSN 0322-9688. URL: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/515.pdf
article in a professional periodical2018Details
Selection of diet by wild boar (Sus scrofa) in floodplain forests in the Czech Republic
Mikulka, Ondřej -- Zeman, Jaroslav -- Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Kamler, Jiří
Selection of diet by wild boar (Sus scrofa) in floodplain forests in the Czech Republic. In DRIMAJ, J. -- KAMLER, J. Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 53. ISBN 978-80-7509-564-0.
abstract of an article in anthology2018Details
Shortage of declining and damaged sun-exposed trees in European mountain forests limits saproxylic beetles: a case study on the endangered longhorn beetle Ropalopus ungaricus (Coleoptera: Cerambycidae)
Kašák, Josef -- Foit, Jiří
Shortage of declining and damaged sun-exposed trees in European mountain forests limits saproxylic beetles: a case study on the endangered longhorn beetle Ropalopus ungaricus (Coleoptera: Cerambycidae). Journal of Insect Conservation. 2018. v. 22, no. 2, p. 171--181. ISSN 1366-638X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-018-0050-3
article in a professional periodical2018Details
Signals of Systemic Immunity in Plants: Progress and Open Questions
Ádám, Atilla L -- Nagy, Zoltán Árpád -- Kátay, György -- Mergenthaler, Emese -- Viczián, Orsolya
Signals of Systemic Immunity in Plants: Progress and Open Questions. International Journal of Molecular Sciences. 2018. v. 19, no. 4, ISSN 1661-6596. URL: http://www.mdpi.com/1422-0067/19/4/1146
article in a professional periodical2018Details
Sociální struktura karpatské populace rysa ostrovida na západním okraji areálu výskytu
Turbakova, B -- Kutal, Miroslav -- Bojda, M -- Bryja, J -- Koubek, P -- Krojerová, Jarmila
Sociální struktura karpatské populace rysa ostrovida na západním okraji areálu výskytu. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 223. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Soil organic carbon stocks and related soil properties in a primary Picea abies (L.) Karst. volcanic-mountain forest
Valtera, Martin -- Šamonil, Pavel
Soil organic carbon stocks and related soil properties in a primary Picea abies (L.) Karst. volcanic-mountain forest. Catena. 2018. v. 165, p. 217--227. ISSN 0341-8162. URL: https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.01.034
article in a professional periodical2018Details
Spatial distribution of wood decay fungi in Southern Moravian forest types
Dálya, Lászlo Benedek -- Sedlák, Petr
Spatial distribution of wood decay fungi in Southern Moravian forest types. In Proceedings of International LIFE+ ELMIAS Ash and Elm, and IUFRO WP 7.02.01 Root and Stem Rots Conference (LIFE-IUFRO), 26 August - 1 September 2018, Uppsala and Visby, Sweden. Uppsala, Sweden: Swedish University of Agricultural Sciences, 2018, p. 30.
abstract of an article in anthology2018Details
Spatial variations in soil properties across ecotones: a short review
Marfo, Theodore Danso -- Rejšek, Klement -- Vranová, Valerie
Spatial variations in soil properties across ecotones: a short review. Bulletin of Geography. Physical Geography Series. 2018. v. 2018, no. No. 14, p. 71--77. ISSN 2080-7686. URL: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BOGPGS/article/view/16090/14797
article in a professional periodical2018Details
Srovnání ekologických preferencí karpatské a středoevropské populace vlka obecného na území České Republiky a úskalí používaných prediktorů
Krajča, Tomáš -- Andrášík, R -- Kutal, Miroslav -- Váňa, M
Srovnání ekologických preferencí karpatské a středoevropské populace vlka obecného na území České Republiky a úskalí používaných prediktorů. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 116--117. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Stabilizační funkce douglasky tisolisté v lesních porostech České republiky
Mauer, Oldřich -- Houšková, Kateřina -- Vaněk, Petr
Stabilizační funkce douglasky tisolisté v lesních porostech České republiky. In Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa: Sborník příspěvků. Praha: Česká lesnická společnost, 2018, p. 24--34. ISBN 978-80-02-02804-8.
article in proceedings2018Details
Stabilizační role jedle v lesních porostech
Mauer, Oldřich -- Houšková, Kateřina
Stabilizační role jedle v lesních porostech. In Jedle bělokorá - její význam a potenciál v lesním hospodářství: Sborník příspěvků. Praha: Česká lesnická společnost, 2018, p. 7--15. ISBN 978-80-02-02813-0.
article in proceedings2018Details
Stabilizing the banks of the flooded sand pit
Šlezingr, Miloslav -- Gernešová, Lenka
Stabilizing the banks of the flooded sand pit. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 327--330. ISBN 978-80-7509-550-3.
article in proceedings2018Details
Struktura vybraných populací prasete divokého (Sus scrofa) v České republice
Drimaj, Jakub -- Svoboda, Tomáš -- Kamler, Jiří -- Mikulka, Ondřej -- Plhal, Radim -- Balková, Marie
Struktura vybraných populací prasete divokého (Sus scrofa) v České republice. In Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018, p. 33--37. ISBN 978-80-228-3085-0.
article in proceedings2018Details
Temporal Dynamics and size effects of Mistletoe (Loranthus europaeus Jacq.) Infection in an Oak Forest
Kubíček, Jan -- Špinlerová, Zuzana -- Michalko, Radek -- Vrška, Tomáš -- Matula, Radim
Temporal Dynamics and size effects of Mistletoe (Loranthus europaeus Jacq.) Infection in an Oak Forest. Austrian Journal of Forest Science. 2018. v. 135, no. 2, p. 119--135. ISSN 0379-5292.
article in a professional periodical2018Details
Testovanie účinnosti metódy IDS na osive borovice lesnej (Pinus sylvestris)
Vávra Čurdová, Anna -- Houšková, Kateřina -- Mauer, Oldřich
Testovanie účinnosti metódy IDS na osive borovice lesnej (Pinus sylvestris). In Proceedings of Central European Silviculture . Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018, p. 227--235. ISBN 978-80-213-2866-2.
article in proceedings2018Details
The adults prefer an experience not just a course
Rosická, Zdena
The adults prefer an experience not just a course. In EDULEARN18: Proceedings . Valencie: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2018, p. 9875--9880. ISBN 978-84-09-02709-5. URL: https://library.iated.org/view/ROSICKA2018ADU
article in proceedings2018Details
The development of the wild boars abundance in the Czech Republic, and influence of wild boar on small game populations
Turek, Kamil -- Friedlová, Eliška -- Strejček, Radim -- Samec, Pavel
The development of the wild boars abundance in the Czech Republic, and influence of wild boar on small game populations. In DRIMAJ, J. -- KAMLER, J. Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 83. ISBN 978-80-7509-564-0.
abstract of an article in anthology2018Details
The effect of humidity on the shear strength of glued wood based and plastic joints
Máchová, Eliška -- Holouš, Zdeněk -- Langová, Nadežda -- Balážová, Žaneta
The effect of humidity on the shear strength of glued wood based and plastic joints. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen. 2018. v. 60, no. 1, p. 113--120. ISSN 1336-3824. URL: https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/12-01-18.pdf
article in a professional periodical2018Details
The Efficiency of a Simple Stabilization Structure in a Water Reservoir
Pelikán, Petr -- Šlezingr, Miloslav -- Marková, Jana -- Gernešová, Lenka -- Rosíková, Jana -- Carbol, Stanislav -- Czasch Vejtasová, Kristýna
The Efficiency of a Simple Stabilization Structure in a Water Reservoir. Polish Journal of Environmental Studies. 2018. v. 27, no. 2, p. 793--799. ISSN 1230-1485. URL: http://www.pjoes.com/pdf/27.2/Pol.J.Environ.Stud.Vol.27.No.2.793-799.pdf
article in a professional periodical2018Details
The importance of products made of certified wood materials to consumers in the Czech Republic
Michal, Jakub -- Sujová, Andrea -- Březina, David
The importance of products made of certified wood materials to consumers in the Czech Republic. Forum Scientiae Oeconomia. 2018. v. 6, no. 3, p. 119--131. ISSN 2300-5947. URL: http://www.wsb.edu.pl/container/WYDANICTWO/FSO%20VOL6%20NO3%202018/8.pdf
article in a professional periodical2018Details
The influence of a singletrail construction on the soil profile
Hrůza, Petr -- Zemánek, Tomáš
The influence of a singletrail construction on the soil profile. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 348--352. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
The influence of planting technique of containerized planting stock and chemical aspects on planting success
Mauer, Oldřich -- Houšková, Kateřina
Vliv biotechniky výsadby krytokořenného sadebního materiálu a chemických aspektů na úspěšnosti jeho výsadeb. In Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině: Sborník příspěvků. 1st ed. Praha: Česká lesnická společnost, 2018, p. 29--37. ISBN 978-80-02-02820-8.
article in proceedings2018Details
The influence of soil organic matter fractions on aggregates stabilization in agricultural and forest soils of selected Slovak and Czech hilly lands
Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Kravka, Miroslav
The influence of soil organic matter fractions on aggregates stabilization in agricultural and forest soils of selected Slovak and Czech hilly lands. Journal of Soils and Sediments. 2018. v. 18, no. 8, p. 2790--2800. ISSN 1439-0108. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11368-017-1842-x
article in a professional periodical2018Details
The occurrence of lung worms (Metastrongylus sp.) in a wild boar (Sus scrofa) populations in the Czech Republic
Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Poulíčková, Kateřina -- Forejtek, Pavel -- Kamler, Jiří
The occurrence of lung worms (Metastrongylus sp.) in a wild boar (Sus scrofa) populations in the Czech Republic. In DRIMAJ, J. -- KAMLER, J. Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 29. ISBN 978-80-7509-564-0.
abstract of an article in anthology2018Details
The orchard floor reaches desired biodiversity three years after restoration
Deutscher, Jan -- Klíma, Tomáš
The orchard floor reaches desired biodiversity three years after restoration. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 357--361. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
The perception of protected landscape areas
Blahová, Martina -- Schneider, Jiří
The perception of protected landscape areas. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 362--367. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
The public and forest roads from the perspective of recreational use
Procházková, Pavlína -- Hrůza, Petr
The public and forest roads from the perspective of recreational use. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 373--377. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
The role of cytokinins, ethephon, and chlorocholine chloride in the native proteolytic activity of forest soils
Holík, Ladislav -- Vranová, Valerie -- Rejšek, Klement
The role of cytokinins, ethephon, and chlorocholine chloride in the native proteolytic activity of forest soils. Journal of Soils and Sediments. 2018. v. 18, no. 4, p. 1500--1506. ISSN 1439-0108. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11368-017-1879-x
article in a professional periodical2018Details
The spotted darter spotted in Slovakia - Sympetrum depressiusculum (Insecta: Odonata: Libellulidae: Sympetrinae)
Balázs, Attila
The spotted darter spotted in Slovakia - Sympetrum depressiusculum (Insecta: Odonata: Libellulidae: Sympetrinae). In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 29--30. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
The statistical analysis of the resilience modulus of low volume roads pavement design in the context of natural resources protection
Ševelová, Lenka -- Murua Etxeberria, Jon
The statistical analysis of the resilience modulus of low volume roads pavement design in the context of natural resources protection. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 383--389. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
The use of containerized planting stock in forest regeneration, afforestation and landscape plantings
Houšková, Kateřina -- Mauer, Oldřich -- Vacek, Zdeněk -- Lenoch, Josef
Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině. 4. 10. 2018, Brno (CZ). URL: http://www.cesles.cz/odborne-akce/probehle-akce/seminar/uziti-krytokorenneho-sadebniho-materialu-pri-obnovach-lesa-zalesnovani-a-vysadbach-v-krajine
holding a conference2018Details
The use possibilities of containerized planting stock in forest regeneration, the influence of drought on the success of plantings
Mauer, Oldřich -- Houšková, Kateřina
Možnosti užiti krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesů, vliv sucha na úspěšnost jeho výsadeb. In Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině: Sborník příspěvků. 1st ed. Praha: Česká lesnická společnost, 2018, p. 23--28. ISBN 978-80-02-02820-8.
article in proceedings2018Details
Timber and wood production in Tropical African virgin forests
Bamwesigye, Dastan -- Boateng, Kofi Ampadu -- Hlaváčková, Petra
Timber and wood production in Tropical African virgin forests. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 396--401. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Tree rings reveal globally coherent signature of cosmogenic radiocarbon events in 774 and 993 CE
Kolář, Tomáš -- Rybníček, Michal et al.
Tree rings reveal globally coherent signature of cosmogenic radiocarbon events in 774 and 993 CE. Nature Communications. 2018. v. 9, no. September, ISSN 2041-1723. URL: https://www.nature.com/articles/s41467-018-06036-0
article in a professional periodical2018Details
Tree-ring width and variation of wood density in Fraxinus excelsior L. and Quercus robur L. growing in floodplain forests
Giagli, Kyriaki -- Baar, Jan -- Fajstavr, Marek -- Gryc, Vladimír -- Vavrčík, Hanuš
Tree-ring width and variation of wood density in Fraxinus excelsior L. and Quercus robur L. growing in floodplain forests. BioResources. 2018. v. 13, no. 1, p. 804--819. ISSN 1930-2126. URL: http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_13_1_804_Giagli_Tree_Ring_Width_Wood_Density
article in a professional periodical2018Details
U Výpustku Nature Reserve. Oldgrowth forest on rocks near the Vypustek Cave.
Jelínek, Petr -- Čech, Milan
Přírodní rezervace U Výpustku. Prales na skalách v okolí jeskyně.  [online]. 2018. URL: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/aktuality/fotokniha-prirodni-rezervace-u-vypustku-a11592137.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)2018Details
Údržba dřevinných porostů v ochranných pásmech podél železniční dopravní cesty a její realizace v praxi
Ulrich, Radomír -- Neruda, Jindřich -- Nevrkla, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Údržba dřevinných porostů v ochranných pásmech podél železniční dopravní cesty a její realizace v praxi. ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. 2018.
pilot plant, verified technology, variety, breed2018Details
Ungulate Browsing Limits Bird Diversity of the Central European Hardwood Floodplain Forests
Machar, Ivo -- Čermák, Petr -- Pechanec, Vilem
Ungulate Browsing Limits Bird Diversity of the Central European Hardwood Floodplain Forests. Forests. 2018. v. 9, no. 7, ISSN 1999-4907. URL: http://www.mdpi.com/1999-4907/9/7/373
article in a professional periodical2018Details
Unmanned aerial vehicles (UAV) for assessment of qualitative classification of Norway spruce in temperate forest stands
Brovkina, Olga -- Cienciala, Emil -- Surový, Peter -- Janata, Přemysl
Unmanned aerial vehicles (UAV) for assessment of qualitative classification of Norway spruce in temperate forest stands. Geo-Spatial Information Science. 2018. v. 21, no. 1, p. 12--20. ISSN 1009-5020. URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10095020.2017.1416994
article in a professional periodical2018Details
Unusual types (little used) of shore stabilization
Uhmannová, Hana -- Šlezingr, Miloslav
Unusual types (little used) of shore stabilization. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 420--423. ISBN 978-80-7509-550-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP%202018_WEB_2.pdf
article in proceedings2018Details
Utilizing Miscanthus stalks as raw material for particleboards
Klímek, Petr -- Wimmer, Rupert -- Meinschmidt, Peter -- Kúdela, Jozef
Utilizing Miscanthus stalks as raw material for particleboards. Industrial Crops and Products. 2018. v. 111, no. January, p. 270--276. ISSN 0926-6690. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669017307161?via%3Dihub
article in a professional periodical2018Details
Věcná břemena, jejich oceňování a návrh zjednodušené metody oceňování věcných břemen (služebností)
Sadílek, Augustin -- Vala, Vlastimil
Věcná břemena, jejich oceňování a návrh zjednodušené metody oceňování věcných břemen (služebností). In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p. 431--448. ISBN 978-80-214-5600-6.
article in proceedings2018Details
Vico Magistretti
Kanická, Ludvika
Vico Magistretti. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 9, p. 62--63. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Vídeňská secese, nebo moderna?
Kanická, Ludvika
Vídeňská secese, nebo moderna?. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 5, p. 68--69. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Vídeňská secese, nebo moderna? - Josef Hoffmann
Kanická, Ludvika
Vídeňská secese, nebo moderna? - Josef Hoffmann. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 9, p. 66. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Vídeňská secese, nebo moderna? - Otto Wagner
Kanická, Ludvika
Vídeňská secese, nebo moderna? - Otto Wagner. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2018. v. 19, no. 7-8, p. 76--77. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2018Details
Vliv stanovištních podmínek na odrůstání výsadeb dřevin pionýrských
Martiník, Antonín -- Sendecký, Matúš
Vliv stanovištních podmínek na odrůstání výsadeb dřevin pionýrských. In Proceedings of Central European Silviculture . Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018, p. 78--86. ISBN 978-80-213-2866-2.
article in proceedings2018Details
Vybrané kapitoly ze zoologie konfliktních druhů zvěře - Bobr evropský (Castor fiber)
Ernst, Martin
Vybrané kapitoly ze zoologie konfliktních druhů zvěře - Bobr evropský (Castor fiber). Myslivost: odborný časopis pro lidovou myslivost. 2018. v. 66, no. 1, p. 44--47. ISSN 0323-214X.
article in a professional periodical2018Details
Výskyt velkých šelem v letech 2012-2016 v ČR a potenciál dalšího šíření vlka obecného
Kutal, Miroslav -- Romportl, Dušan
Výskyt velkých šelem v letech 2012-2016 v ČR a potenciál dalšího šíření vlka obecného. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 128. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Vysoké lesnické školství na křižovatce - aktuální situace a jeho další směřování na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně
Dvořák, Jan -- Jankovský, Libor
Vysoké lesnické školství na křižovatce - aktuální situace a jeho další směřování na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. In Vysoké lesnické školství na křižovatce - aktuální situace a jeho další směřování. 1st ed. Brno: Česká lesnická společnost, 2018, p. 12--17. ISBN 978-80-02-02790-4.
article in proceedings2018Details
Výuka předmětu Myslivost na LDF MENDELU v Brně
Dvořák, Jan
Výuka předmětu Myslivost na LDF MENDELU v Brně. Myslivost: odborný časopis pro lidovou myslivost. 2018. v. 66(96), no. 3, p. 116. ISSN 0323-214X.
article in a professional periodical2018Details
Wild boar hunting statistics collection frameworks across europe: need for harmonization
Plhal, Radim -- Staubach, Christoph et al.
Wild boar hunting statistics collection frameworks across europe: need for harmonization. In DRIMAJ, J. -- KAMLER, J. Book of Abstracts. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids. 1st ed. Czech Republic, Brno: Mendel University in Brno, 2018, p. 88. ISBN 978-80-7509-564-0.
abstract of an article in anthology2018Details
Wild rodents and shrews are natural hosts of Staphylococcus aureus
Suchomel, Josef -- Heroldová, Marta et al.
Wild rodents and shrews are natural hosts of Staphylococcus aureus. International Journal of Medical Microbiology. 2018. v. 308, no. 6, p. 590--597. ISSN 1438-4221. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2017.09.014
article in a professional periodical2018Details
Wolves at the crossroad: Fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe
Hulva, Pavel -- Černá Bolfíková , Barbora -- Woznicová, Vendula -- Jindřichová, Milena -- Benešová, Markéta -- Zyka, Vladimír -- Romportl, Dušan -- Kutal, Miroslav
Wolves at the crossroad: Fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. Diversity and Distributions. 2018. v. 24, no. 2, p. 179--192. ISSN 1366-9516. URL: https://doi.org/10.1111/ddi.12676
article in a professional periodical2018Details
Wood in historic buildings
Straka, Bohumil -- Šmak, Milan -- Vaněrek, Jan -- Kotásková, Pavla
Dřevo v historických konstrukcích. TZB-info. 2018. no. 16.7.2018, ISSN 1801-4399. URL: https://stavba.tzb-info.cz/historicke-stavby/17637-drevo-v-historickych-konstrukcich
article in a professional periodical2018Details
Workshop studio I. Křtiny 2018
Šimek, Milan
Ateliérový workshop I. Křtiny 2018. 5. 3. 2018 - 7. 3. 2018, Křtiny (CZ).
holding a workshop2018Details
Workshop 2018 - Ateliér designu nábytku 2
Svoboda, Jaroslav -- Kovařík, Martin
Workshop 2018 - Ateliér designu nábytku 2. 9. 4. 2018 - 12. 4. 2018, Křtiny (CZ).
holding a workshop2018Details
Workshop 2018 - Ateliér navrhování interiéru 2
Svoboda, Jaroslav -- Kovařík, Martin
Workshop 2018 - Ateliér navrhování interiéru 2. 26. 2. 2018 - 1. 3. 2018, Křtiny (CZ).
holding a workshop2018Details
Workshop 2018 - Ateliér navrhování interiéru 4
Svoboda, Jaroslav -- Kovařík, Martin
Workshop 2018 - Ateliér navrhování interiéru 4. 26. 3. 2018 - 29. 3. 2018, Křtiny (CZ).
holding a workshop2018Details
Workshop 2018 - Tvorba nábytku 2
Svoboda, Jaroslav -- Kovařík, Martin
Workshop 2018 - Tvorba nábytku 2. 12. 3. 2018 - 15. 3. 2018, Křtiny (CZ).
holding a workshop2018Details
Zhodnocení výsadby Paulovnie klon in vitro 112 v České republice
Kadlec, Jiří -- Novosadová, Kateřina -- Mácha, Michal -- Pokorný, Radek
Zhodnocení výsadby Paulovnie klon in vitro 112 v České republice. In Proceedings of Central European Silviculture . Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018, p. 47--56. ISBN 978-80-213-2866-2.
article in proceedings2018Details
Zhodnocení významu zimní potravy prasete divokého (Sus scrofa) v ČR
Zhodnocení významu zimní potravy prasete divokého (Sus scrofa) v ČR. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 148. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Zhodnocení významu zimní potravy prasete divokého (Sus scrofa) v ČR
Mikulka, Ondřej -- Heroldová, Marta -- Zeman, Jaroslav -- Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Adamec, Zdeněk -- Kamler, Jiří
Zhodnocení významu zimní potravy prasete divokého (Sus scrofa) v ČR. In BRYJA, J. -- SOLSKÝ, M. Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018, p. 148. ISBN 978-80-87189-24-5.
abstract of an article in anthology2018Details
Zjišťování statické stability stromů z měření jejich skeletových kořenů technikou absorpčních ploch impedanční technikou ve vazbě na závislost tahové síly
Ulrich, Radomír -- Nádeníček, František
Zjišťování statické stability stromů z měření jejich skeletových kořenů technikou absorpčních ploch impedanční technikou ve vazbě na závislost tahové síly.  [CD-ROM]. Brno. 2018.
audio-visual documents2018Details
Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference
Bryja, Josef -- Solský, Milič
Zoologické dny Brno 2018: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2018. ISBN 978-80-87189-24-5.
conference proceedings2018Details
Zpřístupnění zájmového prostoru pro vrtné a penetrační soupravy realizující průzkum z důvodu bažinatého neúnosného podloží pomocí haťového chodníku
Ulrich, Radomír -- Rygl, Ladislav
Zpřístupnění zájmového prostoru pro vrtné a penetrační soupravy realizující průzkum z důvodu bažinatého neúnosného podloží pomocí haťového chodníku.  [CD-ROM]. Brno. 2018.
audio-visual documents2018Details
Zvyšující se poptávka potřeb po využití rentního oceňování v lesnictví
Holušová, Kateřina -- Holuša, Otakar
Zvyšující se poptávka potřeb po využití rentního oceňování v lesnictví. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p. 351--360. ISBN 978-80-214-5600-6.
article in proceedings2018Details
15th International Forestry and Hunting Fair Brno
Kuběna, Jan -- Smékalová, Berta -- Stránský, Václav -- Lasák, Oto -- Pospíšil, Jaroslav -- Ulrich, Radomír -- Václavek, Stanislav et al.
15. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Brno. 8. 4. 2018 - 12. 4. 2018, Brno (CZ).
holding an exhibition2018Details