Faculty of Forestry and Wood Technology - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 91

PublicationsType of resultYearDetails
A new subspecies of Gymnocalycium gaponii Neuhuber
Řepka, Radomír -- Vahalík, Petr
A new subspecies of Gymnocalycium gaponii Neuhuber. Gymnocalycium. 2019. v. 32, no. 1, p. 1301--1310. ISSN 1017-9178.
article in a professional periodical2019Details
Acoustic properties assessment of neem (Azadirachta indica A. Juss.) wood from trees irrigated with secondarily treated wastewater
Hassan, Khaled T S -- Tippner, Jan
Acoustic properties assessment of neem (Azadirachta indica A. Juss.) wood from trees irrigated with secondarily treated wastewater. BioResources. 2019. v. 14, no. 2, p. 2919--2930. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/02/BioRes_14_2_2919_Hassan_Tippner_Acoustic-Props_Neem_Wood_Irrigated_Treated_Wastewater_15096.pdf
article in a professional periodical2019Details
Alloscorpiops viktoriae: a new remarkable species of scorpion from Myanmar
Košulič, Ondřej -- Lourenço, W
Alloscorpiops viktoriae: a new remarkable species of scorpion from Myanmar. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 96. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
An Analysis of Social Ties: Coffee Value Chain in Uganda
Bamwesigye, Dastan -- Hlaváčková, Petra
An Analysis of Social Ties: Coffee Value Chain in Uganda. Researchers world. 2019. no. 1, p. 33--41. ISSN 2231-4172. URL: http://www.researchersworld.com/vol10/issue1/Paper_04.pdf
article in a professional periodical2019Details
An updated perspective on spiders as generalist predators in biological control
Michalko, Radek -- Pekár, Stano -- Entling, Martin H
An updated perspective on spiders as generalist predators in biological control. Oecologia. 2019. v. 189, no. 1, p. 21--36. ISSN 0029-8549. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00442-018-4313-1
article in a professional periodical2019Details
Analysis of Sustainable Transport for Smart Cities
Bamwesigye, Dastan -- Hlaváčková, Petra
Analysis of Sustainable Transport for Smart Cities. Sustainability. 2019. v. 11, no. 7, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/7/2140
article in a professional periodical2019Details
Analysis of Tomato Production in Ghana
Akomaning, Yaw Okyere -- Verter, Nahanga
Analysis of Tomato Production in Ghana. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 9--17. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
Šafařík, Dalibor -- Březina, David -- Michal, Jakub -- Babuka, Róbert
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Details
Antikoncepce jako nástroj k regulaci početnosti volně žijících živočichů
Drimaj, Jakub
Antikoncepce jako nástroj k regulaci početnosti volně žijících živočichů. Svět myslivosti. 2019. v. 20, no. 1, p. 23--25. ISSN 1212-8422.
article in a professional periodical2019Details
Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils
Brtnický, Martin -- Pecina, Václav -- Hladký, Jan -- Radziemska, Maja -- Koudelková, Zuzana -- Klimánek, Martin -- Richtera, Lukáš -- Adamcová, Dana -- Elbl, Jakub -- Vašinová Galiová, Michaela -- Baláková, Ludmila -- Kynický, Jindřich -- Smolíková, Vendula -- Houška, Jakub -- Vaverková, Magdalena Daria
Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils. Chemosphere. 2019. v. 220, no. April, p. 678--686. ISSN 0045-6535. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.12.188
article in a professional periodical2019Details
Assessment of presence and distribution of Armillaria and Heterobasidion root rot fungi in the forest of Vallombrosa (Apennines Mountains, Italy) after severe windstorm damage
Dálya, Lászlo Benedek -- Capretti, Paolo -- Ghelardini, Luisa -- Jankovský, Libor
Assessment of presence and distribution of Armillaria and Heterobasidion root rot fungi in the forest of Vallombrosa (Apennines Mountains, Italy) after severe windstorm damage. iForest: Biogeosciences and Forestry. 2019. v. 12, no. 1, p. 118--124. ISSN 1971-7458. URL: http://dx.doi.org/10.3832/ifor2929-012
article in a professional periodical2019Details
Asymptotic problems for functional differential equations via linearization method
Došlá, Zuzana -- Liška, Petr -- Marini, Mauro
Asymptotic problems for functional differential equations via linearization method. Journal of Fixed Point Theory and Applications. 2019. v. 21, no. 1, ISSN 1661-7738. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11784-018-0642-2
article in a professional periodical2019Details
Averaging technique and oscillation criterion for linear and half-linear equations
Hasil, Petr -- Šišoláková, Jiřina -- Veselý, Michal
Averaging technique and oscillation criterion for linear and half-linear equations. Applied Mathematics Letters. 2019. v. 92, p. 62--69. ISSN 0893-9659.
article in a professional periodical2019Details
Bathroom renovation in the flat
Boulaz, Ivana -- Hojgr, Ondřej
author work2019Details
Beyond the cones: How crown shape plasticity alters aboveground competition for space and light-Evidence from terrestrial laser scanning
Krůček, Martin -- Trochta, Jan -- Cibulka, Miloš -- Král, Kamil
Beyond the cones: How crown shape plasticity alters aboveground competition for space and light-Evidence from terrestrial laser scanning. Agricultural and forest meteorology. 2019. v. 264, no. 15 January, p. 188--199. ISSN 0168-1923. URL: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.09.016
article in a professional periodical2019Details
Biotopové nároky ohroženého tesaříka javorového (Ropalopus ungaricus) aneb nedostatek osluněných, umírajících a poškozených stromů v horských lesích České republiky
Kašák, Josef -- Foit, Jiří
Biotopové nároky ohroženého tesaříka javorového (Ropalopus ungaricus) aneb nedostatek osluněných, umírajících a poškozených stromů v horských lesích České republiky. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 91. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Bird Diversity as a Support Decision Tool for Sustainable Management in Temperate Forested Floodplain Landscapes
Machar, Ivo -- Poprach, Karel -- Harmacek, Jaromir -- Fialová, Jitka
Bird Diversity as a Support Decision Tool for Sustainable Management in Temperate Forested Floodplain Landscapes. Sustainability. 2019. v. 11, no. 6, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1527/htm
article in a professional periodical2019Details
Císařské sídlo Laxenburg
Kanická, Ludvika
Císařské sídlo Laxenburg. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. v. 20, no. 4, p. 70--71. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2019Details
Cutting test as a source of fracture toughness and shear yield strength for axial-perpendicular model of wood cutting
Hlásková, Luďka -- Kopecký, Zdeněk -- Solař, Aleš -- Patočka, Zdeněk
Cutting test as a source of fracture toughness and shear yield strength for axial-perpendicular model of wood cutting. Wood and fiber science. 2019. v. 51, no. 1, p. 58--68. ISSN 0735-6161. URL: https://www.swst.org/wp/wp-content/uploads/2019/01/wfs2767.pdf
article in a professional periodical2019Details
Detection and quantification of the air inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Italy
Botella Sánchez, Leticia -- Bačová, Aneta -- Dvořák, Miloň -- Kudláček, Tomáš -- Pepori, Alessia L -- Santini, Alberto -- Ghelardini, Luisa -- Luchi, Nicola
Detection and quantification of the air inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Italy. iForest: Biogeosciences and Forestry. 2019. v. 12, no. 2, p. 193--198. ISSN 1971-7458. URL: https://iforest.sisef.org/contents/?id=ifor2866-012
article in a professional periodical2019Details
Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe
Suchomel, Josef -- Heroldová, Marta et al.
Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe. Transboundary and Emerging Diseases. 2019. v. 66, no. 2, p. 1029--1032. ISSN 1865-1674. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13078
article in a professional periodical2019Details
Distribution, habitat preference, and management of the invasive ambrosia beetle xylosandrus germanus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in European forests with an emphasis on the West Carpathians
Galko, Juraj -- Dzurenko, Marek -- Ranger, Christopher M -- Kulfan, Ján -- Kula, Emanuel -- Nikolov, Christo -- Zúbrik, Milan -- Zach, Peter
Distribution, habitat preference, and management of the invasive ambrosia beetle xylosandrus germanus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in European forests with an emphasis on the West Carpathians. Forests. 2019. v. 10, no. 1, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/10/1/10
article in a professional periodical2019Details
Diversity and Distribution of Phytophthora Species in Protected Natural Areas in Sicily
Jung, Thomas -- Goncalves Horta Jung, Marília do Rosário et al.
Diversity and Distribution of Phytophthora Species in Protected Natural Areas in Sicily. Forests. 2019. v. 10, no. 3, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/10/3/259
article in a professional periodical2019Details
Divocí kopytníci nebo hospodářská zvířata? Aneb první nahlédnutí do složení potravy a potravních preferencí vlka po jeho návratu do České republiky
Duľa, Martin -- Kutal, Miroslav
Divocí kopytníci nebo hospodářská zvířata? Aneb první nahlédnutí do složení potravy a potravních preferencí vlka po jeho návratu do České republiky. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 53. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů
Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů.
conference proceedings2019Details
Druhová diverzita a početnost vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském lese s různou věkovou strukturou a typem managementu
Staněk, Luboš -- Hamřík, Tomáš -- Procházka, J -- Michalko, Radek -- Surovcová, Kamila -- Košulič, Ondřej
Druhová diverzita a početnost vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském lese s různou věkovou strukturou a typem managementu. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 174--175. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Ecohydrological consequences of tree removal in an urban park evaluated using open data, free software and a minimalist measuring campaign
Deutscher, Jan -- Kupec, Petr -- Kučera, Aleš -- Urban, Josef -- Ledesma, José L J -- Futter, Martyn
Ecohydrological consequences of tree removal in an urban park evaluated using open data, free software and a minimalist measuring campaign. Science of the Total Environment. 2019. v. 655, no. 10 March, p. 1495--1504. ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.277
article in a professional periodical2019Details
Effect of auxins on the native proteolytic activity of forest soils
Holík, Ladislav -- Vranová, Valerie -- Rejšek, Klement
Effect of auxins on the native proteolytic activity of forest soils. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 2019. v. 182, no. 2, p. 244--251. ISSN 1436-8730. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jpln.201800244
article in a professional periodical2019Details
Effects of mild drought on the morphology of sun and shade needles in 20-year-old Norway spruce trees
Gebauer, Roman -- Volařík, Daniel -- Urban, Josef -- Børja, Isabella -- Nagy, Nina Elisabeth -- Eldhuset, Toril Drablos -- Krokene, Paal
Effects of mild drought on the morphology of sun and shade needles in 20-year-old Norway spruce trees. iForest: Biogeosciences and Forestry. 2019. v. 12, no. January, p. 27--34. ISSN 1971-7458. URL: https://iforest.sisef.org/contents/?id=ifor2809-011
article in a professional periodical2019Details
Ergonomics and space
Boulaz, Ivana
Ergonomics and space. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 118 p. ISBN 978-80-7509-618-0.
textbook2019Details
Evaluation of Three Soil Blends to Improve Ornamental Plant Performance and Maintain Engineering Metrics in Bioremediating Rain Gardens
Funai, James T -- Kupec, Petr
Evaluation of Three Soil Blends to Improve Ornamental Plant Performance and Maintain Engineering Metrics in Bioremediating Rain Gardens. Water, Air, and Soil Pollution. 2019. v. 230, no. 1, ISSN 0049-6979. URL: https://doi.org/10.1007/s11270-018-4049-x
article in a professional periodical2019Details
Feeding strategy of two rodent species in a set-aside field and its influence on alimentary tract morphometry
Heroldová, Marta -- Janova, Eva
Feeding strategy of two rodent species in a set-aside field and its influence on alimentary tract morphometry. Mammalia. 2019. v. 83, no. 1, p. 34--40. ISSN 0025-1461. URL: https://www.degruyter.com/view/j/mamm.ahead-of-print/mammalia-2017-0106/mammalia-2017-0106.xml
article in a professional periodical2019Details
First Report of the Hop Cyst Nematode Heterodera humuli from Common Nettle Urtica dioica in Turkey
Akyazi, Faruk -- Felek, A F -- Čermák, Václav
First Report of the Hop Cyst Nematode Heterodera humuli from Common Nettle Urtica dioica in Turkey. Plant disease: an international journal of applied plant pathology. 2019. v. 103, no. 1, p. 161--162. ISSN 0191-2917. URL: https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-04-18-0634-PDN
article in a professional periodical2019Details
Forest product export performance in tropical Africa: an empirical analysis
Bamwesigye, Dastan -- Nmadabuchukwu Akwari, Francis -- Hlaváčková, Petra
Forest product export performance in tropical Africa: an empirical analysis. Forum Scientiae Oeconomia. 2019. v. 7, no. 1, p. 73--83. ISSN 2300-5947. URL: http://www.wsb.edu.pl/download/forum-scientiae-oeconomia-1-2019-v.pdf
article in a professional periodical2019Details
Four decades of the coexistence of beech and spruce in a Central European old-growth forest. Which succeeds on what soils and why?
Daněk, Pavel -- Šamonil, Pavel -- Vrška, Tomáš
Four decades of the coexistence of beech and spruce in a Central European old-growth forest. Which succeeds on what soils and why?. Plant and soil: international journal on plant-soil relationships. 2019. v. 437, no. 1-2, p. 257--272. ISSN 0032-079X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11104-019-03968-4
article in a professional periodical2019Details
Geodiversity as a hidden resource for local development: possibilities of geotourism growth outside the geoparks
Kubalíková, Lucie
Geodiversity as a hidden resource for local development: possibilities of geotourism growth outside the geoparks. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 333--343. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Growth dynamics of endemic Dracaena cinnabari Balf. f. of Socotra Island suggest essential elements for a conservation strategy
Maděra, Petr -- Habrová, Hana -- Šenfeldr, Martin -- Hubálková, Irena -- Lvončík, Samuel -- Ehrenbergerová, Lenka -- Róth, Matěj -- Naděždina, Naděžda -- Němec, Petr -- Rosenthal, Jonathan -- Pavliš, Jindřich
Growth dynamics of endemic Dracaena cinnabari Balf. f. of Socotra Island suggest essential elements for a conservation strategy. Biológia. 2019. v. 74, no. 4, p. 339--349. ISSN 0006-3088. URL: https://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11756-018-0152-0
article in a professional periodical2019Details
Human-induced prehistoric soil buried in the flood plain of Svratka River, Czech Republic
Vejrostová, Lenka -- Lisá, Lenka -- Parma, David -- Bajer, Aleš -- Mária, Hajnalová -- Kočárová, Romana -- Moska, Piotr -- Pacina, Jan
Human-induced prehistoric soil buried in the flood plain of Svratka River, Czech Republic. Holocene. 2019. v. 29, no. 4, p. 565--577. ISSN 0959-6836. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959683618824785
article in a professional periodical2019Details
Chilling and forcing temperatures interact to predict the onset of wood formation in Northern Hemisphere conifers
Treml, Václav -- Vavrčík, Hanuš et al.
Chilling and forcing temperatures interact to predict the onset of wood formation in Northern Hemisphere conifers. Global Change Biology. 2019. v. 25, no. 3, p. 1089--1105. ISSN 1354-1013. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gcb.14539
article in a professional periodical2019Details
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment
Maková, Jana -- Javoreková , Soňa -- Elbl, Jakub -- Medo , Juraj -- Hricáková, Nikola -- Kováčík, Peter
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment. Journal of Elementology. 2019. v. 24, no. 1, p. 319--330. ISSN 1644-2296. URL: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1548/
article in a professional periodical2019Details
In situ major and trace element analysis of magnetite from carbonatite-related complexes: Implications for petrogenesis and ore genesis
Chen, Wei -- Ying, Yuan Can -- Bai, Tian -- Zhang, Jin Jun -- Jiang, Shao Yong -- Zhao, Kui Dong -- Shin, Dongbok -- Kynický, Jindřich
In situ major and trace element analysis of magnetite from carbonatite-related complexes: Implications for petrogenesis and ore genesis. Ore Geology Reviews. 2019. v. 107, no. April, p. 30--40. ISSN 0169-1368. URL: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.01.029
article in a professional periodical2019Details
Integrative monitoring of grey wolf in the Czech Republic
Kutal, Miroslav -- Černá Bolfíková , B -- Antal, V -- Báčová, A -- Barančeková, Miroslava -- Bojda, M -- Duľa, Martin -- Janíková, K -- Jelínková, J -- Jindřichová, Milena -- Krajča, Tomáš -- Krojerová, Jarmila -- Ladányiová, M -- Myslajek, Robert W -- Nowak, Sabina -- Szewczyk, M -- Valentová, K -- Veselovská, L -- Volfová, J -- Vorel, A -- Hulva, P
Integrative monitoring of grey wolf in the Czech Republic. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 110. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Invasive forest pathogens in Europe: Cross-country variation in public awareness but consistency in policy acceptability
Corcobado Sánchez, Tamara -- Goncalves Horta Jung, Marília do Rosário -- Jung, Thomas et al.
Invasive forest pathogens in Europe: Cross-country variation in public awareness but consistency in policy acceptability. Ambio. 2019. v. 48, no. 1, p. 1--12. ISSN 0044-7447. URL: https://doi.org/10.1007/s13280-018-1046-7
article in a professional periodical2019Details
Is the quality of the non-native Douglas-fir wood produced in the Czech forests comparable to native softwoods?
Giagli, Kyriaki -- Timko, Lukáš -- Gryc, Vladimír -- Vavrčík, Hanuš
Is the quality of the non-native Douglas-fir wood produced in the Czech forests comparable to native softwoods?. BioResources. 2019. v. 14, no. 2, p. 2931--2945. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/02/BioRes_14_2_2931_Giagli_TGV_Quality_Douglas_Fir_Wood_Czech_Forests_Native_Softwood_13814.pdf
article in a professional periodical2019Details
Landfill Leachate Effects on Germination and Seedling Growth of Hemp Cultivars (Cannabis Sativa L.)
Vaverková, Magdalena Daria -- Zloch, Jan -- Adamcová, Dana -- Radziemska, Maja -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav -- Winkler, Jan -- Đorđević, Biljana -- Elbl, Jakub -- Brtnický, Martin
Landfill Leachate Effects on Germination and Seedling Growth of Hemp Cultivars (Cannabis Sativa L.). Waste and Biomass Valorization. 2019. v. 10, no. 2, p. 369--376. ISSN 1877-2641. URL: https://doi.org/10.1007/s12649-017-0058-z
article in a professional periodical2019Details
Letem světem Kolínem
Kanická, Ludvika
Letem světem Kolínem. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. v. 20, no. 1-2, p. 48--51. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2019Details
Lynx in human-dominated landscape of Moravian Karst: spatio-temporal activity, feeding activity and habitat preferences
Duľa, Martin -- Romportl, Dušan -- Krása, A -- Šnoblt, Č -- Kutal, Miroslav -- Franc, D -- Mezera, R -- Daněk, M -- Purchart, Luboš
Lynx in human-dominated landscape of Moravian Karst: spatio-temporal activity, feeding activity and habitat preferences. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 52--53. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Megaphylogeny resolves global patterns of mushroom evolution
Antonín, Vladimír -- Tomšovský, Michal et al.
Megaphylogeny resolves global patterns of mushroom evolution. Nature Ecology & Evolution. 2019. v. 3, no. April, p. 668--678. ISSN 2397-334X. URL: https://www.nature.com/articles/s41559-019-0834-1
article in a professional periodical2019Details
Modeling in ProgeCAD in Teaching Constructive Geometry at the Faculty of Forestry and Wood Technology at Mendel University in Brno
Králová, Alice
Modelování v programu progeCAD ve výuce konstruktivní geometrie na LDF Mendelovy univerzity v Brně. South Bohemia Mathematical Letters. 2019. v. 26, no. 1, p. 31--44. ISSN 1804-1450. URL: http://home.pf.jcu.cz/~sbml/?cat=3
article in a professional periodical2019Details
Na skok do Paříže: Maison
Kanická, Ludvika
Na skok do Paříže: Maison. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. v. 20, no. 3, p. 58--59. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2019Details
Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva
Dvořák, Luděk -- Baar, Jan -- Tippner, Jan -- Kloiber, Michal
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva. DVOŘÁK, L. -- BAAR, J. -- TIPPNER, J. -- KLOIBER, M. 32697, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032697.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2019Details
Nucleotide polymorphisms associated with climate and physiological traits in silver fir (Abies alba Mill.) provenances
Konôpková, Alena -- Krajmerová, Diana -- Kurjak, Daniel -- Kmeť, Jaroslav -- Pšidová, Eva -- Kučerová, Jana -- Hrivnák, Matúš -- Longauer, Roman -- Ditmarová, Ľubica -- Gömöry, Dušan
Nucleotide polymorphisms associated with climate and physiological traits in silver fir (Abies alba Mill.) provenances. Flora - Morphology, Geobotany, Ecophysiology. 2019. v. 250, no. January, p. 37--43. ISSN 0367-2530. URL: https://doi.org/10.1016/j.flora.2018.11.012
article in a professional periodical2019Details
Occurrence and Characterisation of Selected Bacterial Pathogens in the Intestinal Tract of Wild Boars Hunted in the Czech Republic
Hulánková, Radka -- Bořilová, Gabriela -- Plhal, Radim
Occurrence and Characterisation of Selected Bacterial Pathogens in the Intestinal Tract of Wild Boars Hunted in the Czech Republic. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 50--54. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
On reliable identification of factors influencing wildlife-vehicle collisions along roads
Bíl, Michal -- Andrášik, Richard -- Duľa, Martin -- Sedoník, Jiří
On reliable identification of factors influencing wildlife-vehicle collisions along roads. Journal of Environmental Management. 2019. v. 237, no. 1 May, p. 297--304. ISSN 0301-4797. URL: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.076
article in a professional periodical2019Details
Oscillation result for half-linear dynamic equations on timescales and its consequences
Hasil, Petr -- Veselý, Michal
Oscillation result for half-linear dynamic equations on timescales and its consequences. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2019. v. 42, no. 6, p. 1921--1940. ISSN 0170-4214. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mma.5485
article in a professional periodical2019Details
Plicní červivost u divokých prasat
Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Poulíčková, Kateřina -- Forejtek, Pavel -- Kamler, Jiří
Plicní červivost u divokých prasat. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 50--51. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Polní plodiny v potravě bobra evropského (Castor fiber) a škody způsobené na úrodě
Mikulka, Ondřej -- Homolka, Miloslav -- Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří
Polní plodiny v potravě bobra evropského (Castor fiber) a škody způsobené na úrodě. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 123. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Population structure of wild boar (Sus scrofa) in the Czech Republic
Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří -- Svoboda, Tomáš -- Plhal, Radim -- Mikulka, Ondřej
Population structure of wild boar (Sus scrofa) in the Czech Republic. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 55--58. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
Potential of Short Rotation Forestry and Agroforestry for Climate Change Mitigation and Sustainability
Tripathi, Abhishek Mani -- Pokorný, Radek et al.
Potential of Short Rotation Forestry and Agroforestry for Climate Change Mitigation and Sustainability. In: Agroforestry for Climate Resilience and Rural Livelihood. -: Scientific Publisher, 2019. p. 131--144. ISBN 978-93-8730-706-3. URL: http://www.scientificpub.com/book-details/Agroforestry-for-Climate-Resilience-and-Rural-Livelihood--971.html
chapter in a book2019Details
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) na malých tocích v zemědělské krajině
Homolka, Miloslav -- Mikulka, Ondřej -- Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) na malých tocích v zemědělské krajině. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 73--74. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Potravní chování divokých prasat v lužních lesích České republiky
Mikulka, Ondřej -- Zeman, Jaroslav -- Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Kamler, Jiří
Potravní chování divokých prasat v lužních lesích České republiky. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 124. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Preliminary findings of factors influencing wild boar distribution in temperate forest during the winter
Drimaj, Jakub -- Balková, Marie -- Adamec, Zdeněk -- Plhal, Radim -- Mikulka, Ondřej -- Kamler, Jiří -- Hrubý, Petr
Preliminary findings of factors influencing wild boar distribution in temperate forest during the winter. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 59--66. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
Prevalence of selected emerging and re-emerging pathogens in population of wild boar in the Czech Republic
Bena, Marcel -- Vašíčková, Petra -- Kamler, Jiří -- Kubánková, Monika -- Drimaj, Jakub -- Hušáková, Markéta -- Slaná, Iva -- Plhal, Radim -- Mikulka, Ondřej
Prevalence of selected emerging and re-emerging pathogens in population of wild boar in the Czech Republic. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 67--73. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
Redescription of Macrolaimus canadensis Sanwal, 1960 and M. ruehmi Andrássy, 1966 (Nematoda, Rhabditida, Chambersiellidae), and new data on M. crucis Maupas, 1900
Abolafia, J -- Ruiz Cuenca, A N -- Foit, Jiří -- Čermák, Václav
Redescription of Macrolaimus canadensis Sanwal, 1960 and M. ruehmi Andrássy, 1966 (Nematoda, Rhabditida, Chambersiellidae), and new data on M. crucis Maupas, 1900. Journal of Helminthology. 2019. v. 93, no. 1, p. 109--125. ISSN 0022-149X. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-helminthology/article/redescription-of-macrolaimus-canadensis-sanwal-1960-and-m-ruehmi-andrassy-1966-nematoda-rhabditida-chambersiellidae-and-new-data-on-m-crucis-maupas-1900/7AAD8CC7D1070386338B1057FF8D9C58
article in a professional periodical2019Details
Reinforcing effect of a thin basalt fiber-reinforced polymer plywood coating
Kramár, Samuel -- Král, Pavel
Reinforcing effect of a thin basalt fiber-reinforced polymer plywood coating. BioResources. 2019. v. 14, no. 1, p. 2062--2078. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/01/BioRes_14_1_2062_Kramar_K_Reinforcing_Effect_Thin_Basalt_Fiber_Polymer_Plywood_Coating_14737.pdf
article in a professional periodical2019Details
Rock outcrops and their management in Žďárské vrchy PLA in view of Remote sensing
Balková, Marie -- Bajer, Aleš
Rock outcrops and their management in Žďárské vrchy PLA in view of Remote sensing. In Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019, p. 5.
abstract of an article in anthology2019Details
Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests
Hofmeister, Jeňýk -- Hošek, Jan -- Brabec, Marek -- Hermy, Martin -- Dvořák, Daniel -- Fellner, Rostislav -- Malíček, Jiří -- Palice, Zdeněk -- Tenčík, Aleš -- Holá, Eva -- Novozámská, Eva -- Kuras, Tomáš -- Trnka, Filip -- Zedek, Michal -- Kašák, Josef -- Gabriš, Radim -- Sedláček, Ondřej -- Tajovský, Karel -- Kadlec, Tomáš
Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. Ecological Indicators. 2019. v. 101, no. June, p. 904--912. ISSN 1470-160X. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.01.018
article in a professional periodical2019Details
Socotraphanes - a New Endemic Genus of Darkling Beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) from Socotra Island
Nabozhenko, Maxim -- Purchart, Luboš
Socotraphanes - a New Endemic Genus of Darkling Beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) from Socotra Island. Annales Zoologici. 2019. v. 69, no. 1, p. 149--157. ISSN 0003-4541. URL: https://bioone.org/journals/annales-zoologici/volume-69/issue-1/00034541ANZ2019.69.1.010/Socotraphanes--a-New-Endemic-Genus-of-Darkling-Beetles-Coleoptera/10.3161/00034541ANZ2019.69.1.010.full
article in a professional periodical2019Details
Sonda pro měření vlhkosti dřeva ve vyvrtaném otvoru
Kloiber, Michal -- Kunecký, Jiří -- Tippner, Jan -- Souček, Jaromír
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sonda pro měření vlhkosti dřeva ve vyvrtaném otvoru. KLOIBER, M. -- KUNECKÝ, J. -- TIPPNER, J. -- SOUČEK, J. 32499, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032499.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2019Details
Srovnání genetické variability vybraných autochtonních a reintrodukovaných populací rysa ostrovida v Evropě
Turbakova, B -- Kutal, Miroslav -- Volfová, J -- Duľa, Martin -- Bufka, I -- Tesák, J -- Koubek, P -- Krojerová, Jarmila
Srovnání genetické variability vybraných autochtonních a reintrodukovaných populací rysa ostrovida v Evropě. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 198--199. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Systemic Immunity in Plants: Biochemical Signals and the Challenge for Practical Application
Ádám, Atilla L -- Nagy, Zoltán Árpád -- Viczián, Orsolya
Systemic Immunity in Plants: Biochemical Signals and the Challenge for Practical Application. EC Agriculture. 2019. v. 5, no. 2, p. 57--60. URL: https://www.ecronicon.com/ecag/pdf/ECAG-05-00118.pdf
article in a professional periodical2019Details
The Development of the Wild Boars Abundance in the Czech Republic, and Influence of Wild Boar on Small Game Populations
Turek, Kamil -- Friedlová, Eliška -- Strejček, Radim -- Samec, Pavel
The Development of the Wild Boars Abundance in the Czech Republic, and Influence of Wild Boar on Small Game Populations. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 79--88. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
The impact of Microtus arvalis and Lepus europaeus on apple trees by trunk bark gnawing
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Čepelka, Ladislav -- Heroldová, Marta
The impact of Microtus arvalis and Lepus europaeus on apple trees by trunk bark gnawing. Plant protection science. 2019. v. 55, no. 2, p. 142--147. ISSN 1212-2580. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=64_2018-PPS
article in a professional periodical2019Details
The implementation of the student design the door for the company Rozvojovna s. r. o., that will continue as a serial production Kloboucka lesni.
Boulaz, Ivana -- Ďuriš, Tomáš
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Realizace studentského návrhu designerských dveří pro společnost Rozvojovna s. r. o., následovná sériová výroba Kloboucká lesní. BOULAZ, I. -- ĎURIŠ, T. 2019.
technically implemented results (prototype, functional sample)2019Details
The occurrence of lung worms (Metastrongylus sp.) in a wild boar (Sus scrofa) populations in the Czech Republic
Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Poulíčková, Kateřina -- Forejtek, Pavel -- Kamler, Jiří
The occurrence of lung worms (Metastrongylus sp.) in a wild boar (Sus scrofa) populations in the Czech Republic. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 89--93. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
The role of carbonate-fluoride melt immiscibility in shallow REE deposit evolution
Kynický, Jindřich -- Smith, Martin P -- Song, Wenlei -- Chakhmouradian, Anton -- Xu, Cheng -- Kopřiva, Antonín -- Vašinová Galiová, Michaela -- Brtnický, Martin
The role of carbonate-fluoride melt immiscibility in shallow REE deposit evolution. Geoscience Frontiers. 2019. v. 10, no. 2, p. 527--537. ISSN 1674-9871. URL: https://doi.org/10.1016/j.gsf.2018.02.005
article in a professional periodical2019Details
The Self-Assembly of Lignin and Its Application in Nanoparticle Synthesis: A Short Review
Mishra, Pawan Kumar -- Ekielski, Adam
The Self-Assembly of Lignin and Its Application in Nanoparticle Synthesis: A Short Review. Nanomaterials. 2019. v. 9, no. 2, ISSN 2079-4991. URL: https://doi.org/10.3390/nano9020243
article in a professional periodical2019Details
Traktorový přívěs na dopravu dříví
Ulrich, Radomír -- Neruda, Jindřich -- Juřík, Josef
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Traktorový přívěs na dopravu dříví. ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- JUŘÍK, J. 37315, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic.
results with legal protection (utility model, industrial model)2019Details
Ultraviolet radiation modulates C:N stoichiometry and biomass allocation in Fagus sylvatica saplings cultivated under elevated CO2 concentration
Uchytilová, Tereza -- Krejza, Jan -- Rapantová, Barbora -- Holub, Petr -- Urban, Otmar -- Horáček, Petr -- Klem, Karel
Ultraviolet radiation modulates C:N stoichiometry and biomass allocation in Fagus sylvatica saplings cultivated under elevated CO2 concentration. Plant Physiology and Biochemistry. 2019. v. 134, no. January, p. 103--112. ISSN 0981-9428. URL: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.07.038
article in a professional periodical2019Details
Vcházení do krajiny prostřednictvím krajinomalby a fotografie
Slach, T -- Havlíček, M -- Skokanová, H -- Divíšek, J -- Halas, P -- Lacina, J -- Nováková, E -- Fiedl, M -- Hrubá, Václava -- Koutecký, Tomáš -- Šebesta, Jan
Vcházení do krajiny prostřednictvím krajinomalby a fotografie. In Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019, p. 20.
abstract of an article in anthology2019Details
Vliv aktivního managementu v nížinných lesích na epigeickou faunu pavouků - případová studie v NPR Děvín
Vymazalová, Pavla -- Košulič, Ondřej -- Šipoš, Jan -- Hédl, Radim
Vliv aktivního managementu v nížinných lesích na epigeickou faunu pavouků - případová studie v NPR Děvín. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 210. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Vliv chřadnutí jasanů v nížinných lesích na diverzitu pavouků (Aranae) a střevlíků (Carabidae)
Surovcová, Kamila -- Košulič, Ondřej -- Hamřík, Tomáš -- Rozsypálek, Jiří -- Kopr, D -- Michalko, Radek
Vliv chřadnutí jasanů v nížinných lesích na diverzitu pavouků (Aranae) a střevlíků (Carabidae). In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 180. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Vliv ochranářského managementu stepních biotopů přírodní památky Pláně na diverzitu pavouků (Araneae)
Hamřík, Tomáš -- Košulič, Ondřej
Vliv ochranářského managementu stepních biotopů přírodní památky Pláně na diverzitu pavouků (Araneae). In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 68. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Vnímání implementace soustavy NATURA 2000 v České republice z pohledu stakeholderů - pilotní hodnocení
Venzlů, Michaela -- Schneider, Jiří -- Fialová, Jitka
Vnímání implementace soustavy NATURA 2000 v České republice z pohledu stakeholderů - pilotní hodnocení. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 663--672. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Water transport secrets of the dragon's blood trees revealed through sap flow measurements following partial stem incision
Naděždina, Naděžda -- Gebauer, Roman -- Naděždin, Valerij -- Plichta, Roman
Water transport secrets of the dragon's blood trees revealed through sap flow measurements following partial stem incision. Flora - Morphology, Geobotany, Ecophysiology. 2019. v. 250, no. January, p. 44--51. ISSN 0367-2530. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367253018303049?via%3Dihub
article in a professional periodical2019Details
Wood species analysis of traditional hand-operated spinning wheels from Central Europe
Kolář, Tomáš -- Gryc, Vladimír -- Mayer, Konrad -- Rybníček, Michal -- Vavrčík, Hanuš -- Weber, Andrea -- Grabner, Michael
Wood species analysis of traditional hand-operated spinning wheels from Central Europe. IAWA Journal. 2019. v. 40, no. 1, p. 92--105. ISSN 0928-1541. URL: https://brill.com/view/journals/iawa/40/1/article-p92_7.xml
article in a professional periodical2019Details
x
Kupčák, Václav -- Šebek, Václav
Ekonomické a lesopolitické dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. In Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. p. 19--29.
article in proceedings2019Details
Změny polohy horní hranice lesa v Krkonoších a Jeseníkách - vliv klimatu, land-use a topografie
Treml, V -- Chuman, T -- Šenfeldr, Martin
Změny polohy horní hranice lesa v Krkonoších a Jeseníkách - vliv klimatu, land-use a topografie. In Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019, p. 21--22.
abstract of an article in anthology2019Details
Zpráva k výzkumu: Překližka zpevněná čedičovým vláknem
Kramár, Samuel
Zpráva k výzkumu: Překližka zpevněná čedičovým vláknem.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Details
Životní podmínky bobra evropského (Castor fiber) na malých tocích v bezlesé krajině
Mikulka, Ondřej -- Homolka, Miloslav -- Drimaj, Jakub
Životní podmínky bobra evropského (Castor fiber) na malých tocích v bezlesé krajině. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 122--123. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding.
Kamler, Jiří -- Drimaj, Jakub
12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019. 110 p. ISBN 978-80-7509-651-7.
conference proceedings2019Details