Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 25

PublikaceDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
Active components of essential oils as acaricides against Dermanyssus gallinae
Rádsetoulalová, Iva -- Hubert, Jan -- Hampel, David -- Lichovníková, Martina
Active components of essential oils as acaricides against Dermanyssus gallinae. British poultry science: an international journal. 2020. sv. 61, č. 2, s. 169--172. ISSN 0007-1668.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
An analysis of Selected Aspects of Sperm Quality in Fresh and Cooled-Storage Stallion Semen
Rečková, Zuzana -- Filipčík, Radek
An analysis of Selected Aspects of Sperm Quality in Fresh and Cooled-Storage Stallion Semen. Iranian Journal of Applied Animal Science. 2020. sv. 10, č. 3, s. 405--408. ISSN 2251-628X. URL: http://ijas.iaurasht.ac.ir/article_675315_c1a9e1ab03a577c5ca5580877afaaa06.pdf
článek v odborném periodiku
2020Podrobnosti
Assessment of semen characteristics of warmblood stallions
Soušková, Katarína -- Rečková, Zuzana -- Filipčík, Radek
Assessment of semen characteristics of warmblood stallions. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 97--102. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Assessment of Some Behavioural Patterns of a Sheep Flock on Pasture
Filipčík, Radek -- Hanzlíková, Kateřina -- Kuchtík, Jan -- Rečková, Zuzana -- Hošek, Martin -- Pešan, Vojtěch -- Kopec, Tomáš
Assessment of Some Behavioural Patterns of a Sheep Flock on Pasture. Animal Welfare, Ethology and Housing Systems. 2020. sv. 16, č. 1, s. 8--14. ISSN 1786-8440.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Current overview of the state of the Przewalski horse (Equus ferus przewalskii poljakov, 1881)
Foltán Rastorgueva, Ekaterina
Current overview of the state of the Przewalski horse (Equus ferus przewalskii poljakov, 1881). In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 82--88. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Effect of increased temperature at the beginning of incubation on day-old chick quality in broilers
Skoupá, Markéta -- Opavská, Tereza -- Lichovníková, Martina -- Foltýn, Marian
Effect of increased temperature at the beginning of incubation on day-old chick quality in broilers. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 89--96. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Effect of n-3 PUFA enriched diet on meat quality and fatty acid profile of pork
Lujka, Jan -- Nevrkla, Pavel -- Hadaš, Zdeněk
Effect of n-3 PUFA enriched diet on meat quality and fatty acid profile of pork. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 48--54. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Evaluation of the best stallions from the Cor de la Bryère line in Czech Warmblood breeding
Kubíková, Zuzana -- Jiskrová, Iva -- Kubištová, Barbora
Evaluation of the best stallions from the Cor de la Bryère line in Czech Warmblood breeding. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 37--47. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Evaulation of susceptibility of poultry red mites to commercial used acaricides
Rádsetoulalová, Iva -- Lichovníková, Martina
Evaulation of susceptibility of poultry red mites to commercial used acaricides. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 78--81. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Influence of visits in robotized milking system on milk performance parameters of Holstein cows
Večeřa, Milan -- Navrátil, Stanislav -- Jeník, David -- Chládek, Gustav
Influence of visits in robotized milking system on milk performance parameters of Holstein cows. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 103--106. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Meat quality and fatty acid profile in M. longissimus lumborum et thoracis in Prestice Black-Pied pigs fed with linseed diet
Nevrkla, Pavel -- Václavková, Eva
Meat quality and fatty acid profile in M. longissimus lumborum et thoracis in Prestice Black-Pied pigs fed with linseed diet. Indian Journal of Animal Sciences. 2020. sv. 90, č. 3, s. 113--117. ISSN 0367-8318.
článek v odborném periodiku2020
Podrobnosti
Neck responders and their use in smart agriculture
Jeník, David -- Falta, Daniel -- Večeřa, Milan
Neck responders and their use in smart agriculture. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 20--24. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku2020Podrobnosti
Range of pregnancy length in Zwartbles sheep
Pešan, Vojtěch -- Hošek, Martin -- Filipčík, Radek -- Rečková, Zuzana -- Máchal, Ladislav -- Soušková, Katarína
Range of pregnancy length in Zwartbles sheep. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 62--70. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Reproductive potential of free-living wild boar in Central Europe
Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří -- Hošek, Martin -- Plhal, Radim -- Mikulka, Ondřej -- Zeman, Jaroslav -- Drápela, Karel
Reproductive potential of free-living wild boar in Central Europe. European journal of wildlife research. 2020. sv. 66, č. 5, ISSN 1612-4642. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10344-020-01416-8.pdf
článek v odborném periodiku2020
Podrobnosti
Seasonal dynamics and winter occurrence of non-native species-Mandarin duck (aix galericulata) in the Czech Republic
Mikule, Vladimír
Seasonal dynamics and winter occurrence of non-native species-Mandarin duck (aix galericulata) in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 2, s. 323--328. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0323/
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
The effect of genotype, sex and intramuscular fat content on the colour of pork
Sládek, Libor -- Dračková, Eliška
The effect of genotype, sex and intramuscular fat content on the colour of pork. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 1, s. 101--108. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/1/0101/
článek v odborném periodiku2020
Podrobnosti
The effect of parent stock age on embryo development at oviposition
Pešanová Tesařová, Martina -- Lichovníková, Martina
The effect of parent stock age on embryo development at oviposition. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 71--77. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku2020Podrobnosti
The effect of the stage of lactation on selected milk parameters in sheep
Konečná, Leona -- Kuchtík, Jan -- Sedláková, Markéta -- Šustová, Květoslava -- Filipčík, Radek
The effect of the stage of lactation on selected milk parameters in sheep. In Animal Breeding 2020. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 31--36. ISBN 978-80-7509-705-7.
stať ve sborníku
2020Podrobnosti
The Impact of the pH1 Value and the Length of Carcass on the Quality of Slaughtered Pigs of the Hybrid Combination (CLW × CL) × D
Sládek, Libor
The Impact of the pH1 Value and the Length of Carcass on the Quality of Slaughtered Pigs of the Hybrid Combination (CLW × CL) × D. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 2, s. 343--349. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0343/
článek v odborném periodiku2020Podrobnosti
Traits of carcass value in duroc pig breed depending on sex
Mikule, Vladimír
Traits of carcass value in duroc pig breed depending on sex. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 2, s. 329--334. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0329/
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Vliv pohlaví na barvu vepřového masa
Dračková, Eliška -- Sládek, Libor -- Filipčík, Radek
Vliv pohlaví na barvu vepřového masa. Maso: odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek. 2020. sv. 2020, č. 2, s. 31--35. ISSN 1210-4086.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Vliv pohlaví na barvu vepřového masa
Dračková, Eliška -- Sládek, Libor -- Filipčík, Radek
Vliv pohlaví na barvu vepřového masa. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 217--227. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku2020
Podrobnosti
Výskyt methicilin a vankomycin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v syrovém kravském mléce
Klimešová, Marcela -- Gelbíčová, Tereza -- Karpíšková, Renáta -- Skřivánek, Miroslav -- Nejeschlebová, Hana -- Nejeschlebová, Ludmila
Výskyt methicilin a vankomycin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v syrovém kravském mléce. Mlékařské listy-Zpravodaj. 2020. sv. 31, č. 5, s. 11--15. ISSN 1212-950X.
článek v odborném periodiku2020Podrobnosti
Využití lamy alpaky v agroturistice z pohledu návštěvníků
Mikule, Vladimír -- Sládek, Libor -- Hejmalová, Lucie
Využití lamy alpaky v agroturistice z pohledu návštěvníků. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Overtourism – riziko pro destinace“ . Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020, s. 112--116. ISBN 978-80-88064-47-3. URL: https://kcr.vspj.cz/uvod/konference/aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2020
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Zinc phosphate-based nanoparticles asalternatives to zinc oxide in diet of weanedpiglets
Kočiová, Silvia -- Doleželíková, Kristýna -- Horký, Pavel -- Skaličková, Sylvie -- Baholet, Daria -- Bozděchová, Lucie -- Václavková, Eva -- Bělková, Jaroslava -- Nevrkla, Pavel -- Skládanka, Jiří -- Do, Tomáš -- Zítka, Ondřej -- Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh -- Kopel, Pavel -- Žůrek, Luděk -- Adam, Vojtěch -- Šmerková, Kristýna
Zinc phosphate-based nanoparticles asalternatives to zinc oxide in diet of weanedpiglets. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2020. sv. 11, č. 59, ISSN 1674-9782. URL: https://doi.org/10.1186/s40104-020-00458-x
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti