Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUBÍČKOVÁ, L. -- HAJKO, V. -- RAŠTICOVÁ, M. You've Got to Ask Yourself one Question: Do Seniors Feel Safe?. Politische Psychologie. 2019. sv. 7, č. 1, s. 46--61. ISSN 2193-3243.

Originální název:
You've Got to Ask Yourself one Question: Do Seniors Feel Safe?
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu
Ústav podnikové ekonomiky
Ústav práva a humanitních věd
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Politische Psychologie
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
7
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2019
Od strany:
46
Do strany:
61
Počet stran:
16
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The aim of the paper is to identify factors influencing feelings of safety among Czech seniors. The sample consisted of seniors in the age 55 and above, the total number of respondents was 3071, the total number of complete observations for the quantitative analysis was 2931. To identify the important factors that positively or negatively affect the subjective perception of safety feeling of seniors in the Czech Republic, the article uses a binomial logistic regression model. The dataset comes from quantitative survey conducted by the authors within the scope of the TAvCR Project "Increasing the effectiveness of the National Action Plan supporting positive aging for the period 2013-2017" in the second half of 2016. Data indicate that the feeling of safety depends on the individual's health - it increases with a better health condition. Approxi-mately a quarter of seniors included in the survey have also expressed the fear of migrants coming to the country. The theoretical and practical implications of these findings are discussed.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
23.07.2019 13:59 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Politische Psychologie. Lengerich: ISSN 2193-3243.

Originální název:
Politische Psychologie
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2193-3243
Stát vydavatele:
Spolková republika Německo
Místo vydání:
Lengerich
Vydavatel:
Pabst Science Publishers
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: němčina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 23.07.2019 13:59 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -