Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RAŠTICOVÁ, M. -- HAZUCHOVÁ, N. -- BÉDIOVÁ, M. -- MIKUŠOVÁ, J. Older Workers Economic Activity and the Health Status - the Implication of Age Management. Polish Journal of Management Studies. 2019. sv. 19, č. 1, s. 322--337. ISSN 2081-7452.

Originální název:
Older Workers Economic Activity and the Health Status - the Implication of Age Management
Český název:
Autor:
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D.
Ing. Monika Bédiová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Polish Journal of Management Studies
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
19
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany:
322
Do strany:
337
Počet stran:
16
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
With regard to demographic ageing, there is an increasing need to study and understand the factors affecting labour market participation beyond age 50. The present study focuses on the relation between late employment (economic activity) and health condition among the Czech population aged 60+ with respect to gender. The control group used consists of Czechs aged 50 - 59 with the relation between economic activity and health condition with respect to gender is also investigated. The findings also showed that the health status of economically active Czech seniors in both age groups is worse than that of economically inactive ones. This outcome is in contradiction of previous researches which have found that poor health is the most frequently cited reason for an early exit from labour market to early retirement. Also these findings emphasize the increasing need of implementation of age management on the organizational as well as on the national level.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
23.07.2019 13:50 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: ISSN 2081-7452.

Originální název:
Polish Journal of Management Studies
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2081-7452
Stát vydavatele: Polská republika
Místo vydání:
Czestochowa
Vydavatel: Czestochowa University of Technology
URL: https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
23.07.2019 13:50 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -