Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PORKERTOVÁ, H. Materialita pohybu: vztah mezi nevidomostí a městským prostorem. Sociální studia. 2019. sv. 16, č. 1, s. 13--32. ISSN 1214-813X.

Originální název: Materialita pohybu: vztah mezi nevidomostí a městským prostorem
Anglický název:
Autor: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav práva a humanitních věd
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Sociální studia
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 16
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2019
Od strany:
13
Do strany: 32
Počet stran: 20
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Článek pojednává o vztahu mezi nevidomostí a městským prostorem, přičemž vychází z analyticko-teoretické perspektivy teorie aktérů-sítí (ANT). Analyzuje specifická propojení, která nevidomí lidé s prostorem vytvářejí, a sleduje, jak prostor proměňují. Městský prostor je konfigurován pro tzv. zdatná těla, pro která je pohyb prostorem snadný a zdá se odtělesněný. Nicméně pro ty, kteří se příčí standardizaci prostoru, se stává materialita pohybu konstantně přítomnou a viditelnou, protože přechody, které se v prostoru uskutečňují, jsou obtížné a nejsou připravené již dopředu. Tyto materiality, stejně jako strategie, které nevidomí lidé vytvářejí při propojování s městským prostorem, se liší na základě uspořádání, která nevidomí lidé tvoří. Trasa je tak odlišná s holí, s lidským doprovodem, vodícím psem či jejich kombinacemi; každá konfigurace umožňuje a znemožňuje vytvářet specifická propojení, což ukazuje postižení jako dynamické, a odhaluje kolektivní aktérství.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
19.07.2019 11:23 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sociální studia. ISSN 1214-813X.

Originální název:
Sociální studia
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1214-813X
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Vydavatel:
Masarykova univerzita
URL:
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
04.04.2012 15:27 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
45
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -