Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RAŠTICOVÁ, M. -- HAZUCHOVÁ, N. -- BÉDIOVÁ, M. -- MIKUŠOVÁ, J. Older workers, economic activity, and the health status. The implication of age management on the labour market. In 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives: Book of Abstracts. Dąbrowa Górnicza: WSB University, 2019,

Originální název:
Older workers, economic activity, and the health status. The implication of age management on the labour market
Český název:
Autor: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D.
Ing. Monika Bédiová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav práva a humanitních věd
Ústav marketingu a obchodu
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives: Book of Abstracts
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 1
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
With regard to demographic ageing, there is an increasing need to study and understand the factors affecting labour market participation beyond age 50. The present study focuses on the relation between late employment (economic activity) and health condition among the Czech population aged 60+ with respect to gender in 2010 and 2015. The control group used consists of Czechs aged 50-59 with the relation between economic activity and health condition with respect to gender is also investigated. The present study also deals with the gender differences between the four sectors of economy in the 60+ and 50-59 age brackets. The SHARE data analysed in this paper showed that seniors of both age groups had better health (more satisfied with their health status) in 2010 than in 2015. The findings also showed that the health status of economically active Czech seniors in both age groups is worse than that of economically inactive ones. This outcome is in contradiction of previous research which has found that poor health is the most frequently cited reason for an early exit from labour market to early retirement.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.07.2019 09:37 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives: Book of Abstracts. Dąbrowa Górnicza: WSB University, 2019.

Originální název:
6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives: Book of Abstracts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel: WSB University
Místo vydání:
Dąbrowa Górnicza
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.07.2019 09:36 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives. 2019, Brenná.

Originální název:
6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brenná
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
10.07.2019 09:36 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -