Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRÁLÍKOVÁ, V. -- ČERNÝ, J. (Dis)honesty of future employees: pilot study. In 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives: Book of Abstracts. Dąbrowa Górnicza: WSB University, 2019,

Originální název: (Dis)honesty of future employees: pilot study
Český název:
Autor: Ing. Veronika Králíková
Ing. Jiří Černý
Pracoviště: Ústav práva a humanitních věd
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník: 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives: Book of Abstracts
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: In our experiment, we were inspired by the statements of some authors who argue that students who cheat while studying then tend to cheat in the workforce. Students' (dis)honest behaviour was investigated by using an experiment that was based on a previously conducted "Matrix experiment". It turned out that the real university environment where the experiment was performed had a significant impact on students, and their motivation was not strong enough to risk it and behave dishonestly.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.07.2019 09:33 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives: Book of Abstracts. Dąbrowa Górnicza: WSB University, 2019.

Originální název: 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives: Book of Abstracts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: WSB University
Místo vydání: Dąbrowa Górnicza
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.07.2019 09:32 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives. 2019, Brenná.

Originální název: 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brenná
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.07.2019 09:32 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -