Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SEMERÁD, P. -- GRÁSGRUBER, M. -- SEMERÁDOVÁ, L. Zdanění znalecké činnosti. Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech = Forensic Engineering. 2019. sv. 2, s. 8--12. ISSN 1211-443X.

Originální název: Zdanění znalecké činnosti
Anglický název: Taxation of an Expert's Activity
Autor: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech = Forensic Engineering
Charakter článku: odborné sdělení
Číslo svazku (ročník): 2
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání: 2019
Od strany: 8
Do strany: 12
Počet stran: 5
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Příspěvek se zabývá zdaněním příjmů znalců – fyzických osob – ve zdaňovacích obdobích 2018 a 2019. Cílem příspěvku je navrhnout vhodný postup zdaňování znalecké činnosti. K naplnění stanoveného cíle a bližšímu vysvětlení dané problematiky byly využity praktické modelové příklady. V závěrečné části příspěvku jsou zohledněny i další povinnosti, které s sebou daňová optimalizace nese. Příspěvek byl prezentován na konferenci ExFoS 2019 ve dnech 24.-25. ledna 2019.
Popis v anglickém jazyce: The paper deals with the taxation of the income of experts - natural persons - in the tax years 2018 and 2019. The aim of the paper is to propose an appropriate model for taxation of an expert’s activity. To meet the stated goal and explain the issue in more detail, practical examples were used. In the final part of the paper, some other obligations connected with tax optimization are considered. This contribution was presented at the ExFoS conference 2019 on 24th-25th January 2019.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: personal income tax, expert, tax avoidance
čeština: daň z příjmů fyzických osob, znalec, daňová optimalizace
Obor výsledku: Accounting
Finance
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Poslední změna: 09. 07. 2019, 23:22 (Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech = Forensic Engineering. Brno: ISSN 1211-443X.

Originální název: Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech = Forensic Engineering
Druh publikace: Periodikum (tištěný text)
ISSN: 1211-443X
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Brno
URL: http://www.soudniinzenyrstvi.cz/cz/uvod.php
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova: čeština: právo, ekonomika, soudní inženýrství, technické obory
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
202009Regionální ekonomika
212010Regionální ekonomika
222011Regionální ekonomika

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstavKnihovníkTelefonE-mail
Regionální ekonomika311ÚRPE FRRMSIng. Jaroslava Zichová+420 545 136 405zichova@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna: 11. 11. 2017, 22:23 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -