Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SEMERÁD, P. -- GRÁSGRUBER, M. -- SEMERÁDOVÁ, L. Zdanění znalecké činnosti. Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech = Forensic Engineering. 2019. sv. 2, s. 8--12. ISSN 1211-443X.

Originální název:
Zdanění znalecké činnosti
Anglický název: Taxation of an Expert's Activity
Autor:
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech = Forensic Engineering
Charakter článku:
odborné sdělení
Číslo svazku (ročník):
2
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2019
Od strany: 8
Do strany: 12
Počet stran: 5
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Příspěvek se zabývá zdaněním příjmů znalců – fyzických osob – ve zdaňovacích obdobích 2018 a 2019. Cílem příspěvku je navrhnout vhodný postup zdaňování znalecké činnosti. K naplnění stanoveného cíle a bližšímu vysvětlení dané problematiky byly využity praktické modelové příklady. V závěrečné části příspěvku jsou zohledněny i další povinnosti, které s sebou daňová optimalizace nese. Příspěvek byl prezentován na konferenci ExFoS 2019 ve dnech 24.-25. ledna 2019.
Popis v anglickém jazyce:
The paper deals with the taxation of the income of experts - natural persons - in the tax years 2018 and 2019. The aim of the paper is to propose an appropriate model for taxation of an expert’s activity. To meet the stated goal and explain the issue in more detail, practical examples were used. In the final part of the paper, some other obligations connected with tax optimization are considered. This contribution was presented at the ExFoS conference 2019 on 24th-25th January 2019.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: personal income tax, expert, tax avoidance
čeština: daň z příjmů fyzických osob, znalec, daňová optimalizace
Obor výsledku:
Accounting
Finance
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.07.2019 23:22 (Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech = Forensic Engineering. Brno: ISSN 1211-443X.

Originální název:
Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech = Forensic Engineering
Druh publikace: Periodikum (tištěný text)
ISSN:
1211-443X
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Brno
URL: http://www.soudniinzenyrstvi.cz/cz/uvod.php
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova: čeština: právo, ekonomika, soudní inženýrství, technické obory
Ročníky:
VolumeRočník
Lokace
20
2009
Regionální ekonomika
21
2010
Regionální ekonomika
22
2011
Regionální ekonomika

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstav
Knihovník
TelefonE-mail
Regionální ekonomika
311
Ing. Jaroslava Zichová
+420 545 136 405

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
Poslední změna:
11.11.2017 22:23 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -