Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GAJ, J. -- WALEK, B. -- FARANA, R. -- KOTYRBA, M. A hierarchical system for optimising a dynamic system of traffic crossroads control using an expert system. In Journal of Physics: Conference Series . Bristol: Institute of Physics Publishing Ltd. (IOP), 2019, ISSN 1742-6588. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1195/1/012011/pdf

Originální název:
A hierarchical system for optimising a dynamic system of traffic crossroads control using an expert system
Český název:
Autor: Jakub Gaj
Bogdan Walek
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Martin Kotyrba
Pracoviště:
Ústav informatiky
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Journal of Physics: Conference Series
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Nowadays in the field of the automotive industry and urban public transport, there are a lot of challenges and problems to solve. Every day there are closures, roadworks, and other aspects of public transport, which cause traffic jams. This paper deals with a hierarchical system for optimising a dynamic system of traffic crossroads control using an expert system. The hierarchical system uses an expert system constructed in a few layers which evaluate the length of the green signal for each phase of the crossroad. The main goal of the proposed system is traffic optimisation at crossroads and reduction of traffic jams. The proposed system was verified on a real crossroad in the city of Ostrava.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1195/1/012011/pdf
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
08.07.2019 10:52 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Journal of Physics: Conference Series . Bristol: Institute of Physics Publishing Ltd. (IOP), 2019. ISSN 1742-6588.

Originální název: Journal of Physics: Conference Series
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISSN:
1742-6588
Nakladatel:
Institute of Physics Publishing Ltd. (IOP)
Místo vydání:
Bristol
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 11th International Conference on Computer and Electrical Engineering
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.07.2019 10:51 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

11th International Conference on Computer and Electrical Engineering. 2018, Tokio.

Originální název:
11th International Conference on Computer and Electrical Engineering
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Tokio
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 08.07.2019 10:51 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
1234
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -