Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ANTOŠOVÁ, I. -- STÁVKOVÁ, J. Application of the Institute of Income Redistribution in the Form of Social Transfers in EU Countries. DANUBE: Law and Economics Review. 2019. sv. 10, č. 2, s. 161--172. ISSN 1804-6746. URL: http://www.eaco.eu/wp-content/uploads/2019/07/antosova-stavkova.pdf

Originální název: Application of the Institute of Income Redistribution in the Form of Social Transfers in EU Countries
Český název:
Autor:
Ing. Irena Antošová
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
DANUBE: Law and Economics Review
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 10
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2019
Od strany:
161
Do strany:
172
Počet stran:
12
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
The reduction in the number of households living at risk of poverty is a common objectiveof EU countries but the social policy of each member state is different. This paper providesan overview of components of social transfers and their share in total household incomesin EU countries. The aim of the paper is to assess the effectiveness of the social systemsof each on the basis of the number of households at risk of poverty determined beforeand after the payment of social benefits. Four segments of EU countries were identified incluster analysis according to their approach to social transfer settings using primary datafrom EU-SILC survey. The combination of high share of social benefits and low share ofold age pensions proves to be better in the fight against poverty. The relationship betweenan economic performance and a functioning social policy system appears in EU countries.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://www.eaco.eu/wp-content/uploads/2019/07/antosova-stavkova.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 04.07.2019 07:25 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

DANUBE: Law and Economics Review. Brno: ISSN 1804-6746.

Originální název:
DANUBE: Law and Economics Review
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1804-6746
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Brno
Vydavatel: European Association Comenius
URL:
https://www.degruyter.com/view/j/danb
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 21.03.2017 08:18 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -