Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHARVÁT, D. -- ANTOŠOVÁ, I. -- HAZUCHOVÁ, N. Is the standard of living among similar households similar too?. In 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional; Cross-Border and Global Perspectives: Book Of Abstracts. Dąbrowa Górnicza: WSB University, 2019,

Originální název: Is the standard of living among similar households similar too?
Český název:
Autor: Ing. Daniel Charvát
Ing. Irena Antošová
Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník: 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional; Cross-Border and Global Perspectives: Book Of Abstracts
Charakter článku: odborné sdělení
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: The article examines sources of poverty and material deprivation among households that exhibit similar characteristics in the Czech Republic (years 2009-2015). Two rounds of binomial logistic regressions are carried out with poverty status and material deprivation as dependent factors. The outcomes suggest for example that the unemployment status is the most influential factor of poverty and material deprivation, alongside with low equivalised disposable income. Also, the households for which housing costs entail great burden are among the more threatened.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 02. 07. 2019, 07:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional; Cross-Border and Global Perspectives: Book Of Abstracts. Dąbrowa Górnicza: WSB University, 2019.

Originální název: 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional; Cross-Border and Global Perspectives: Book Of Abstracts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: WSB University
Místo vydání: Dąbrowa Górnicza
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 02. 07. 2019, 07:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives. 2019, Brenná.

Originální název: 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brenná
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 02. 07. 2019, 07:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -