Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ANTOŠOVÁ, I. -- HAZUCHOVÁ, N. -- STÁVKOVÁ, J. Czech consumer in the drug market. In 6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional; Cross-Border and Global Perspectives: Book Of Abstracts. Dąbrowa Górnicza: WSB University, 2019,

Originální název:
Czech consumer in the drug market
Český název:
Autor: Ing. Irena Antošová
Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D.
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional; Cross-Border and Global Perspectives: Book Of Abstracts
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
1
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Health is the most valuable asset of man. This fact is decisive for setting priorities in meeting individual needs. Therefore, it is important to have relevant information about consumer behavior in the drug market. The contribution is to analyze the structure of the market, the volume of individual expenditure items in the area of health, as well as the link to the income situation of households. Data for health expenditure categories are taken from Family Account Statistics, SILC and COICOP methodology.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
02.07.2019 07:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional; Cross-Border and Global Perspectives: Book Of Abstracts. Dąbrowa Górnicza: WSB University, 2019.

Originální název:
6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional; Cross-Border and Global Perspectives: Book Of Abstracts
Anglický název:
Editor:
Pracoviště:
Informační centrum
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
WSB University
Místo vydání: Dąbrowa Górnicza
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 02.07.2019 07:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives. 2019, Brenná.

Originální název:
6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brenná
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
02.07.2019 07:30 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -