Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SCHEUERLEIN, J. -- CHLÁDKOVÁ, H. Linguistic Differences Between Successful and Non-Successful CEOs During the Financial Crisis. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 2, s. 583--595. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067020583.pdf

Originální název:
Linguistic Differences Between Successful and Non-Successful CEOs During the Financial Crisis
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav ekonomie
Ústav managementu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
67
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2019
Od strany:
583
Do strany:
595
Počet stran: 13
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The present study represents an important attempt to explore some of the rhetorical aspects of effective leadership. The main purpose is to investigate possible linguistic differences between 104 effective and non-effective CEOs during the Financial Crisis (years 2008 and 2009) - using language and company performance as predictor variables. The word usage of the top and bottom 25 % of CEOs from the S and P500 within their corresponding letters to shareholders were analysed via the LIWC2015 quantitative content analysis software. The main focus is on the following linguistic markers: use of a) present achievement -, b) present power -, c) present risk -, d) emotionality -, e) present positive work - and f) visionary words. The results revealed that successful and non-successful CEOs use language equally, indicating that both also have the same leadership attributes. Our findings highlight the important role which communication plays in the leadership process, as well as, leadership effectiveness.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067020583.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikace: Periodikum
ISSN: 1211-8516
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Brno
Vydavatel:
Mendelova univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
RočníkLokace
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
431995
Informační centrum-studovna
441996Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996Informační centrum-studovna
451997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997Informační centrum-studovna
46
1998Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
52
2004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004
Informační centrum-studovna
52
2004Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-studovna
542006Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
562008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
562008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-studovna
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011
Informační centrum-studovna
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012Informační centrum-studovna
602012Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
Informační centrum-studovna
944/3
+420 545 136 201
jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
khaki
dobré
        
nezajímavé
zelenožlutá
zajímavé
Hodnotilo: 19Průměr: 3.95
        
Hodnotilo: 17
Průměr: 4.00
1
23
4
5
        
1
2
345
laické
azurová
odborné        teoretické
černášedá
praktické
Hodnotilo: 16Průměr: 4.06
        
Hodnotilo: 13
Průměr: 4.38