Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HABÁNEK, P. Sports funding in Slovakia and Czech Republic. In 16th International CIRCLE Conference - Digital Intelligence: Book of Abstracts . Darwen: Access Press UK, 2019, s. 45.

Originální název:
Sports funding in Slovakia and Czech Republic
Český název:
Autor: Ing. Peter Habánek
Pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
16th International CIRCLE Conference - Digital Intelligence: Book of Abstracts
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
45
Do strany:
45
Počet stran:
1
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Sport is an important part of an economy of most developed countries. It brings, if it is well developed and managed, a lot of macroeconomic and sociological benefits. The main aim of this article is to evaluate a nature and conditions of financing of sports from private and public sources, both in the Slovak and Czech Republic. To obtain primary data, the research was carried out. Data was collected by quantitative methods through questionnaire survey (n = 144). And qualitative data was collected via in-depth interviews (n = 6). All sports federations were examined in both countries. Results of the research suggest that the level of sports funding in both countries is insufficient, most of all due to low level of private sources investment, usually represented by sponsoring. Problems seem to stem from misunderstanding properly what kind of relationship a sponsorship is. The other major cause is connected to legislative issues.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
01.07.2019 14:33 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

16th International CIRCLE Conference - Digital Intelligence: Book of Abstracts . Darwen: Access Press UK, 2019.

Originální název:
16th International CIRCLE Conference - Digital Intelligence: Book of Abstracts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Access Press UK
Místo vydání:
Darwen
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
16th International CIRCLE Conference - Digital Intelligence
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
01.07.2019 14:24 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

16th International CIRCLE Conference - Digital Intelligence. 2019, Cheltenham.

Originální název: 16th International CIRCLE Conference - Digital Intelligence
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Cheltenham
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
01.07.2019 14:24 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -