Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRÁLÍKOVÁ, V. -- VAJDÍKOVÁ, R. -- FOLTÝNEK, T. Global Essay Mills Survey: Is Student Cheating Related to the National Economy?. Ethical Perspectives. 2019. sv. 26, č. 1, s. 91--118. ISSN 1370-0049. URL: https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3286290&journal_code=EP

Originální název:
Global Essay Mills Survey: Is Student Cheating Related to the National Economy?
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd
Ústav informatiky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Ethical Perspectives
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 26
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany: 91
Do strany:
118
Počet stran:
28
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
The Global Essay Mills Survey (GEMS) is an international project focused on dishonest behaviour among university students. This behaviour and student cheating are becoming more and more frequent in the academic environment. Some authors are even talking about an epidemic. There are many kinds of cheating, which differs in many ways - using crib sheets, copying, using unauthorised aids, and so on. They can have some impact on students, or maybe universities, but some types of conduct can be much more severe (e.g. buying essays), because they may influence the country's economy. Here the question arises: Is students cheating related to the national economy? This contribution compares percentages of student cheating in six countries in three continents (Australia, Czech Republic, Chile, Romania, Serbia, and Sweden) and links them to selected macroeconomic indicators. The percentages of confessed cheaters were obtained from the GEMS survey, and they were processed in GRETL software together with available data of economic indicators of selected countries. There are significant differences between these six countries from the cultural, economic, legal and educational point of view, thus providing a sufficient basis for comparison. Based on the anonymous responses from GEMS, it was found that the percentage of cheating respondents is positively correlated to the unemployment rate and overall corruption, and negatively correlated to GDP per capita and minimum wage.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3286290&journal_code=EP
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 10.07.2019 09:53 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
12345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Ethical Perspectives. Leuven: ISSN 1370-0049.

Originální název:
Ethical Perspectives
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1370-0049
Stát vydavatele:
Belgické království
Místo vydání: Leuven
Vydavatel:
Peeters Publishers
URL:
https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=EP
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.07.2019 09:53 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -